Dobrý veľmi neskorý večer!
streda 4. októbra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sv. ap. Kodrat (130). V tento deň sa zakončuje sviatok Hospodinovho Kríža
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Fókas, sinopský biskup (117). Prorok Jonáš (7. stor. do narodenia Christa)

sviatok má Svätý jeromučeník Jerotej, aténsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá mučenica Charitína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------

PÝTATE SA ...otázka

O jóge - 13/02/2016
Aký je názor Pravoslávnej cirkvi na učenie Eckharta Tollea - 09/12/2014
Či je možné dať pokrstiť dieťatko, ak rodičia mali iba civilný sobáš - 01/04/2014
Čo robiť, keď máme pocit, že nás Boh nepočúva - 31/03/2014
Prečo by mala žena nosiť v chráme dlhú sukňu - 30/03/2014
Čo je to duch, keď sa povie, že človek je telo, duša a duch - 10/02/2014
Prečo je Starý Zákon plný násilia, krutosti a zabíjania - 09/02/2014
Výzdoba na sviatok Roždestva - 15/11/2013
Modlitby pre Prijímaním - 05/11/2013
Na akej strane sa maju zapaľovať sviečky za živých a zosnulých - 17/09/2013
Či môžeme blahoželať na meniny podľa svetského kalendára - 14/09/2013
Názor Cirkvi na plávanie žien a s tým spojené obliekanie plaviek - 11/09/2013
Je správne dať deťom na hranie ikonky? - 11/09/2013
Ako zistím, kedy je myšlienka od Boha a kedy od diabla? - 09/09/2013
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k hypnóze? - 09/09/2013
Jak mame odpovidati, keď nám dakto praje Veselé Vianoce - 12/08/2013
Vzájomný vzťah medzi Pravoslávnou cirkvou a starokatolíkmi - 12/08/2013
Ako je to s umelým oplodnením - 10/06/2013
Či sa môže rozvedený človek ešte raz sobášiť a v akom chráme - 15/05/2013
Aký je názor Pravoslávnej cirkvi na marihuanu - 12/02/2013
Aká má byť morálka manželského spolužitia - 11/01/2013
Čo so začipovaným psom - 10/01/2013
V akých situáciách a akým spôsobom môže krstiť laik - 03/01/2013
O sebakritike a sebareflexii Cirkvi - 12/12/2012
Čo je cieľom vsenočného bdenia a aký má význam - 10/12/2012
Či sa má pravoslávny veriaci zúčastňovať bohoslužieb u inovercov - 22/11/2012
Ako je to s modlitbou za inovercov - 22/11/2012
Aký postoj má Pravoslávna cirkev k tetovaniu - 17/11/2012
Prečo v PC nemôžu ženy vykonávať kňazský stav - 13/11/2012
Ako si vyberať povolanie - 09/11/2012
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k spontánnym potratom - 08/11/2012
Ako sa má pravoslávny veriaci stavať k sviatku alebo oslave Halloweena - 30/10/2012
Ako sa správne báť Boha - 18/10/2012
Aký má mať postoj pravoslávny veriaci ku gospelovej hudbe - 15/10/2012
Koľko má Pravoslávna cirkev sv. Tajín a aké sú to - 10/10/2012
Či sa môžem niekedy a niekde zúčastniť pravoslávnych bohoslužieb - 07/10/2012
Kde je hranica medzi rešpektovaním slobodnej vôle, neodporovaním zlu a podporovaním hriechu - 01/10/2012
Či sa môže sobášiť rozvedený a či môžu zostať nejednotní vo viere - 01/10/2012
O červenej šnúrke, odrábaní a pod. - 25/09/2012
Čo všetko je Boží úmysel - 18/09/2012
Či má kňaz nosiť pri každej príležitosti podriasnik, resp. riasu - 04/09/2012
Aký názor má pravoslávna Cirkev na vojnu a účasť pravoslávnych veriacich v nej - 30/08/2012
Čo by mal spraviť človek inej viery ak chce vstúpiť do manželstva s pravoslávnou a ako prijíma takéto manželstvo Boh - 18/08/2012
Ako to bude s psychicky chorými ľuďmi - 13/07/2012
Čo presne znamená smirenomudrije - 26/07/2012
O čipoch pod kožu - 07/07/2012
Kde je nejaký monastier, kde sa môže ísť bývať po skončení základnej školy - 05/07/2012
Či je správne vzdať sa pravoslávia kvôli milovanému človeku - 02/06/2012
Je pravoslávny veriaci povinný každú nedeľu sa zúčastňovať na Bohoslužbe - 30/05/2012
Či sa ukláňať bratom po prijatí Eucharistie - 20/05/2012
Či môžu ísť deti na katolícku olievačku a štedrovečernú večeru - 21/04/2012
Či môžme podarovať nepravoslávnemu človeku svätú ikonu - 07/04/2012
Ako sa stavia Pravoslávna cirkev a svätí otcovia k očkovaniu - 29/03/2012
Či môže byť pravoslávny kňaz poľovníkom - 28/03/2012
Aký slovenský preklad Svätého Písma odporúčate - 23/02/2012
Aký má byť postoj pravoslávneho kresťana k sviatku Valentína - 21/01/2012
Či môže Tajinu manželstva prijať rozvedený ktorý sa sobášil u uniatov - 31/01/2012
Či je odstránenie kožných derivátov hriech - 31/01/2011
Či satan pozná naše myšlienky - 26/01/2012
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k rozvodom - 26/01/2012
Či je v Bratislave ikonopisecký krúžok - 19/01/2011
Či je potrebné na spovedi presne nazvať hriech - 27/12/2011
Či sa môžem dať pokrstiť a čo k tomu potrebujem - 23/12/2011
Či je správne, aby pravoslávny veriaci šiel za krstného otca do gréckokatolíckeho chrámu - 20/12/2011
Ako rozumieť podobenstvu o nespravodlivom správcovi - 20/12/2011
Ako by mal pravoslávny kresťan správne reagovať na herézy a heretikov - 20/12/2011
Prečo sú niektorí kňazi proti slovenskému jazyku v bohoslužbách - 08/12/2011
Ako vníma Pravoslávna cirkev rímskokatolícke učenie o očistci - 06/12/2011
Ako sa pozerá Pravoslávna cirkev na otázku očistca - 06/12/2011
Ako postiť v odbdobí dojčenia - 05/12/2011
Ktoré základné knihy by ma najlepšie voviedli do Pravoslávia - 04/12/2011
Či je Pilát v Pravoslávnej Cirkvi vyhlásený za svätého - 27/11/2011
Čo je to byť pekný - 24/11/2011
Ako je to s osudom a Božím úmyslom v manželstve - 15/11/2011
Odkiaľ by sa dala zohnať kniha pravidiel Pravoslávnej cirkvi - 14/05/2011
Aký je náš vzťah k veriacim iných vierovyznaní - 03/05/2011
Aký má vzťah Pravoslávna Cirkev k brušným tancom - 28/10/2010
Čo sa deje keď inoverec požiadá o prijatie do Pravoslávnej Cirkvi - 27/10/2010
Kedy vzniklo vyobrazenie trojramenného kríža - 26/10/2010
Prečo rimokatolícke deti nemôžu do prvej svätej spovede ísť na prijímanie - 26/10/2010
Prečo pravoslávni kresťania nazývajú Syna Božieho Isus Christos - 21/10/2010
Aké boli vyhlásenia Konštantinopolského snemu v roku 1583 - 20/10/2010
Prečo sa na Slovensku slúži podľa juliánskeho kalendára - 20/10/2010
Aký má Pravoslávna cirkev názor na údajné zjavenia Vassuly Ryden - 15/10/2010
Kde je možné zaobstarať pravoslávnu duchovnú lietratúru - 12/10/2010
Kde je pravda u katolíkov alebo u pravoslávnych - 06/10/2010
Ako mám žiť - 05/10/2010
Kde sa dá zohnať pravoslávne sväté písmo - 05/10/2010
Či je demokratický systém Bohom ustanovenou štátnou mocou - 01/10/2010
Či existujú vysvetlenia pravoslávnych svätých ku Knihe Zjavenia ap Jána - 14/09/2010
Čo je to ikonómia spásy - 13/09/2010
Aký je vzťah Pravoslávnej Cirkvi ku Krížovej ceste - 10/08/2010
Ako oboznámiť ľudí s osobnosťou o Ignatija Čokinu a prispieť k jeho kanonizácii - 10/08/2010
Prečo sa telo nemá spopolňovať a ženy nemajú chodiť za ikonostas - 10/08/2010
Ako rozumieť slovám I nevvedi nas vo iskušenije - 27/08/2010
Či môžu rozvedení manželia chodiť na prijímanie - 27/08/2010
Či pravoslávni veriaci boli kedysi pohanmi a či je správne oženiť s neveriacou v Christa - 07/08/2010
Kto sú nevlastní Christovi bratia - 03/08/2010
Čo by nemalo chýbať v rodine pravoslávneho kresťana - 03/08/2010
Ako je to s človekom po smrti, máme sa toho báť alebo nie - 03/08/2010
Jesť alebo nejesť GMO potraviny - 03/08/2010
Či je spávne vstupovať do manželstva s vekovým rozdielom 25 rokov - 02/08/2010
Prečo tehotné ženy nemôžu ísť za krstnú mamu dieťaťu - 02/08/2010
Ako vníma Pravoslávna cirkev vegetariánov - 09/07/2010
Sú kurzy Alfa vhodné pre pravoslávneho kresťana - 22/06/2010
Čo povedať Svedkom Jehovovým - 21/06/2010
Prečo prestol chrámu musí posvätiť biskup - 17/06/2010
Aký je rozdiel medzi hriechom ako takým a smrteľným hriechom - 17/06/2010
Prečo mnohí pravoslávni kňazi nosia brady a dlhé vlasy - 10/06/2010
Mám žiť kresťansky alebo nie - 10/06/2010
Čo hovorí Pravoslávna cirkev na homosexualitu - 24/05/2010
Prečo sa rímskokatolícka a pravoslávna cirkev žehná inak - 17/05/2010
Prečo sa k službe za zosnulých prináša chlieb - 26/04/2010
Ako sa modliť, keď je človeku veľmi zle - 26/04/2010
Či je zlé prijímať a spovedať sa v katolíckom kostole - 20/04/2010
Aké sú zásady pri modlitbe a kde všade sa môžeme modliť - 17/04/2010
Čo s posvätenými vecami, ktoré sú poškodené alebo s obalmi z nich - 17/04/2010
Ako vyzeral Isus Christos - 23/03/2010
Kde sa dajú nájsť Modlitby ku sv. Prijímaniu v slovenskom jazyku - 16/03/2010
Prečo sa manželka kňaza oslovuje matuška - 16/03/2010
Čo Pravoslávna cirkev chápe ako hriech smilstva - 02/03/2010
Či je počas pôstu používanie mliečnych výrobkov neprípustné - 22/02/2010
Ako zachrániť útulok pre týrané ženy - 03/02/2010
Čo s nepokojným spánkom - 30/01/2010
Aké podmienky má spĺňať kandidát na kňazstvo - 27/01/2010
Kde je možné zaobstarať materiál na ikonopisectvo - 26/01/2010
Je kňazstvo Božia vôľa alebo vôľa človeka - 26/01/2010
Kedy začať učiť dieťa modliť sa a akú modlitbu - 11/01/2010
Ako zistiť, či sa chcem stať monaškou - 11/01/2010
Od kedy Pravoslávna cirkev používa zvony - 08/01/2010
Či Isus, Syn Boží, bol Žid - 08/01/2010
Ako sa stavia Pravoslávie voči údajným zjaveniam a novodobým pútnickým miestam - 25/12/2009
Kedy a ako vznikla pravoslávna viera - 14/12/2009
Či majú inoverci Blahodať Svätého Ducha a či je platný ich krst - 03/12/2009
Či existuje nejaká modlitba k sv. mučenici Justíne - 03/12/2009
Čo sa stane s diablom a zlými anjelmi po druhom príchode Christa - 20/11/2009
Čo sa stalo s rajom, kde žili prví ľudia - 20/11/2009
Kedy vyjde druhá časť cirkevnoslovanského slovníka - 20/11/2009
Prečo sa v Pravoslávnej cirkvi počas bohoslužieb nepoužívajú hudobné nástroje - 13/11/2009
Je možné že sa Isus narodil skôr než v roku 0 - 02/11/2009
Ako je to so sviatkom všetkých svätých a pamiatkou zosnulých - 30/10/2009
V čom spočíva hriech smilstva - 26/10/2009
Či budú v raji aj manželia a manželky - 21/10/2009
Ako chápať slová Kto nie je proti vám, je za vás - 19/10/2009
Či v nebi budú aj zvieratá spolu s ľudmi - 19/10/2009
When and where to attend Holy Week and Easter liturgies - 05/10/2009
Aký je pohľad Pravoslávnej cirkvi na mumifikácie - 05/10/2009
Rozdiel medzi pravoslánou ikonou Semistreľnaja a katolickým sviatkom Sedembolestnej - 30/09/2009
Či Pravoslávna cirkev dovoľuje homeopatické liečivá - 29/09/2009
O Pravoslávnej cirkvi na Slovensku - 10/09/2009
Odkiaľ sú gréckokatolíci a ako vznikla gréckokatolícka cirkev - 09/09/2009
V akom jazyku sa modlia pravoslávni kresťania - 07/09/2009
Ako je to s tzv. staroobrajdničeskou cirkvou v Rusku - 22/08/2009
Kde sa nachádzal Babylon - 22/08/2009
Ako sa stať monachom a prečo nemáme monastier - 20/08/2009
Či pomáha Pravoslávna cirkev Rómskemu obyvateľstvu - 18/08/2009
Aký je postoj Pravoslávnej cirkvi k darovaniu krvi - 10/08/2009
O čísle 666 - 26/07/2009
Či je možné aj počas menštruácie pristúpiť k spovedi, ostatkom svätých a k ikonám - 20/07/2009
Prečo nemôžu v pravoslávnom chráme prijímať nepravoslávne deti - 30/06/2009
Ako správne rozumieť podobenstvu o pánovi a správcovi - 18/06/2009
O takzvaných hlavných hriechoch - 16/06/2009
Postoj Pravoslávnej cirkvi k letničným hnutiam - 19/04/2009
Či je nutné aby ženích aj nevesta boli pravoslávni - 15/04/2009
O prijímaní sv. Tajín v čase menštruácie a ako často je možné pristupovať k Tajine pomazania olejom - 13/04/2009
Aký je význam slovného spojenia Christos-Mesiáš - 24/03/2009
Ako pristupovať k Tajinám. Jeleopomazanie - 15/03/2009
Kedy krstiť dieťa a ako je to so sobášom rodičov - 25/02/2009
Literatúra o viere z biblického pohľadu - 24/02/2009
Či je rúhaním modliť sa v opilosti a spovedať bez kňaza - 16/01/2009
Aký názor má Pravoslávna cirkev na darovanie orgánov - 15/01/2009
Či sa v Brezne nachádza pravoslávny chrám - 06/01/2009
V čom sa od nás odlišujú protestantské hnutia a kalvíni - 03/01/2009
Či existuje modlitba za to, aby sa narodilo dieťa ženského pohlavia - 12/12/2008
Ktorá viera je tá pravá? - 10/12/2008
Intímny život v manželstve - 10/12/2008
Krst v gréckokatolíckej Cirkvi a prvá spoveď v pravoslávnej Cirkvi - 09/12/2008
O štúdiu pravoslávnej teológie v Čechách a na Slovensku - 02/12/2008
Svätí, ktorí pomáhali pri liečení chorôb - 27/11/2008
O tom či sa môže gréckokatolícky veriaci stať pravoslávnym kňazom - 27/11/2008
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ - 03/11/2008
Ako sa dostať žiť do monastiera (pokračovanie) - 03/11/2008
Ako sa dostať žiť do monastiera... - 25/09/2008
O modlitbách za dobrého manžela - 17/09/2008
Či je správne nazývať kňazov otcami - 17/09/2008
Dôsledok miešaného manželstvá pre pravoslávneho kresťana - 26/08/2008
Prečo je pre človeka dôležitý krst? - 19/08/2008
Či počať dieťa pri užívaní nebezpečných liekov - 27/06/2008
Ako to je s uznávaním Bohorodičky - 23/06/2008
Prečo majú niektoré pravoslávne ženy počas liturgie šatky - 23/06/2008
Rozdiely v učení rímskokatolíkov - 04/06/2008
Čistota Pravoslávia a možnosť spásy - 30/05/2008
Čítanie Starého Zákona - 30/05/2008
Zjednotenie katolíkov a pravoslávnych - 31/03/2008
Gréckokatolíci-Pravoslávni - 02/02/2008
kalendár - 18/01/2008
Aký mám mať postoj k antikoncepcii?
 
Online 6