Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------Slovo na úvod...

...slovo je nositeľom myšlienky, je to diamant, ktorý do ľudskej prirodzenosti vložil Všemohúci Stvoriteľ.

Slovo je pre Teba i pre mňa nielen prostriedkom poznávania, dorozumievania, ale veľakrát je práve ono akýmsi dvojsečným mečom. Lieči, potešuje a pomáha, no zároveň môže zraniť a spôsobiť veľkú bolesť.

Nech sa teda slovo nášho spoločného časopisu Istina stane Vaším spoločníkom a priateľom na ceste k Pravde.

Istina je časopis, ktorý vydáva Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS. Jej poslaním je prispievať k vytváraniu a formovaniu duchovne i intelektuálne plnohodnotných členov Cirkvi, ako aj celej našej spoločnosti.

Na tejto internetovej stránke môžete nájsť zaujímavé články, myšlienky sv. Otcov Cirkvi a nahliadnuť do niektorých rubrík. Zároveň je to priestor pre Vaše postrehy, myšlienky a pohľady. Je to krok, ktorý by nás mal zblížiť, mal by uľahčiť našu vzájomnú komunikáciu a poslúžiť šíreniu Evanjelia, lásky, porozumenia a pravdy medzi ľuďmi.Z histórie časopisu ISTINA

Od samého počiatku vzniku Bratstva sa prejavila potreba publikačnej činnosti. Zriadila sa Edičná rada, ktorá zodpovedá za publikovanie a rozširovanie pravoslávnej literatúry, časopisov a informovanie o činnosti Bratstva v cirkevných časopisoch.

Istina ako časopis Bratstva mala rôzne podoby. Najprv to bola záležitosť niekoľkých strán, ktoré boli súčasťou časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Značnú zásluhu na založení samostatného časopisu, v roku 1996, mal vtedajší prezident Bratstva brat Bohumil Vopršálek ,šéfredaktorka sestra Tatiana Lauruská (Kerekaničová) a brat Michal Džugan. Po značných problémoch bolo vydávanie časopisu pozastavené a až v roku 1999 sa o obnovenie vydávania postaral brat Ján Holonič, aj keď už len v bulletinovej podobe. Tento bulletin sa vkladal do časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ale žiaľ po istom čase stratil svoju pravidelnosť.

Počnúc rokom 2001 začala Istina písať svoje dejiny ako samostatný časopis Bratstva. Pozostávala z dvadsiatich strán a bola v čiernobielom prevedení. Vtedajší šéfredaktor o. Peter Soroka spolu s ostatnými členmi redakčnej rady: Jánom Husárom, Erikou Petruškovou, Jánom Tomášom, Miroslavom Humenníkom, Luciou Minčákovou, Andreou Hutmanovou, Jozefom Ištvanom, o. Pavlom Bobákom a ďalšími urobil vo vydávaní časopisu značný pokrok. V skutku im patrí veľká vďaka, pretože na vtedajšiu dobu, kedy Bratstvo nemalo ani počítač, Istina sa kopírovala na stroji. Študenti sa schádzali po večeroch, aby spinkovali a balili Istinu.

Boli to študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorí mali tiež svoje povinnosti, súkromie a aj napriek tomu obetovali svoje sily a čas práve pre Istinu. Ďakujeme!

My, súčastní redaktori časopisu, vlastne len pokračujeme v započatom diele. Obľúbili sme si každý riadok Istiny a do každého vkladáme kúsok svojej lásky a obetavosti. Istina vychádza už tri roky vychádza ako pravidelný mesačník Bratstva, pokrýva celé územie Slovenskej republiky, ba čítajú ho aj v Poľsku, Rusku, Srbsku, Česku, Nemecku, či v ďalekej Kanade a Spojených štátoch amerických. Náklad Istiny sa strojnásobil, zväčšil sa počet strán a zmenil sa dizajn.

Nuž teda vítajte všetci, ktorí ste zavítali na našu internetovú stránku. Tento krok má poslúžiť nato, aby sme otvorili nové možnosti pre našu spoluprácu, vytvorili prostredie, v ktorom má svoje miesto každý človek, ktorý túži po pravde. S radosťou čakáme na vaše námety, postrehy a myšlienky. Aj vy sa staňte spolutvorcami časopisu. Nech je to naše spoločné dielo, nech aj cez Istinu zažiari tomuto svetu Christovo svetlo, aby tak ľudia nasledovali Christa a nechodili v tme, ale mali svetlo života. (Jn 8, 12)Kontakt na časopis Istina nájdene v záložke kontakty.
 
Online 5