Pekné popoludnie!
sobota 15. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Nikifor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha (828)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

sviatok má Svätý prorok Amos (8. stor. do narodenia Christa). Prepodobný Jeroným, stridonský presbyter
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Tychón Divotvorca (425), amatuntský biskup

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------

2010

Valné zhromaždenie 2010

...............      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
31. december 2010

Nikolaj v nemocnici a domove dôchodcov

Stalo sa už tradíciou, že 6. decembra, seminaristi a študenti PBF chodia po nemocničných oddeleniach a domovoch dôchodcov...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
28. december 2010

Sviatok svätého Nikolaja v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves, 18. december 2010. Odbitím šesťnástej hodiny večernej sme všetci netrpezlivo čakali...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: o. Štefan
22. december 2010

Múzeum rusínskej kultúry a Betlehemská hra 2010

"Dobryj večir tobi pane hospodarju, radujsja!..."      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Ing. Ján Frický
20. december 2010

Stretnutie humenských detí s Mikulášom

V pekný aj keď trochu mrazivý predvečer sviatku sv. Mikuláša (5.12.2010) sa v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom...      pokračovanie

zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
13. december 2010

POZVÁNKA

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku...      pokračovanie

Sviatok svätca Nikolaja v Košiciach

5. decembra 2010 o 16h v Košiciach začal program na svätého Nikolaja pásmom duchovných, roždestvenských piesní...      pokračovanie

zdroj: účastníci
7. december 2010

Bdenie na sv. Gregora Palamu a návšteva farností

27. novembra v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo bdenie v česť svätého Gregora Palamu...      pokračovanie

zdroj: účastníci
28. november 2010

POZVÁNKA

"Naši priatelia z DSS v Giraltovciach" tak znie názov výstavy fotografií...       pokračovanie

zdroj: PBF PU
24. november 2010

POZVÁNKA

Študentská veselica Bratstva 2011...       pokračovanie

zdroj: BPM
23. november 2010

Pravoslaviáda V.

20. výročie Bratstva, 5. výročie Pravoslaviády...      pokračovanie

zdroj: BPM Košice
20. november 2010

Prednáška s vladykom Kryštofom o hysichazme na našom území

Za účasti vladyku Jána, dvoch jeromonachov, mníšky a samozrejme našich študentov započal vladyka Kryštof svoju prezentáciu...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
12. november 2010

POZVÁNKA

Pozvánka na prednášku s vladykom Kryštofom o hysichazme na našom území       pokračovanie

zdroj: BPM
6. november 2010

Deň zosnutia o. igumena Ignatija

Ako minulý rok, tak aj toho roku sa na zosnutie igumena Ignatija (Čokinu) slúžila liturgia a panachýda...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: BPM Ulič
6. november 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aký má vzťah Pravoslávna Cirkev k brušným tancom    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
28. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo sa deje keď inoverec požiadá o prijatie do Pravoslávnej Cirkvi    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
27. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kedy vzniklo vyobrazenie trojramenného kríža    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo rimokatolícke deti nemôžu do prvej svätej spovede ísť na prijímanie    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. október 2010

POZVÁNKA

Pozvánka na besedu s o. Prof. ThDr. Jánom Šafinom, PhD.       pokračovanie

zdroj: BPM
25. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo pravoslávni kresťania nazývajú Syna Božieho Isus Christos    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
21. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aké boli vyhlásenia Konštantinopolského snemu v roku 1583    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
20. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo sa na Slovensku slúži podľa juliánskeho kalendára    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
20. október 2010

Bdenie na sviatok Pokrova Bohorodičky na kňazskom seminári

..........      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
14. október 2010

POZVÁNKA

Pozvánka na Vsenočné bdenie v česť sv. Grigorija Palamu spojené s výletom po pravoslávnych cirkevných obciach staroľubovnianského okresu ...       pokračovanie

zdroj: BPM Spišská Nová Ves
15. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aký má Pravoslávna cirkev názor na údajné zjavenia Vassuly Ryden    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
15. október 2010

„Svjatyj apostole i jevanheliste Joane Bohoslove moli Boha o nas!“

Táto prosba zaznieva deň čo deň v našom seminárnom chráme po večerných modlitbách. Tak prosíme o pomoc ochrancu...      pokračovanie

zdroj: Aleksander, foto: Markella
14. október 2010

Ľutina 2010

10. mládežnícka púť zo Sabinova do Ľutiny spojená s duchovným stretnutím...      pokračovanie

zdroj: Aleksander, foto: Markella
14. október 2010

POZVÁNKA

Piaty ročník obľubeného športového dňa - PRAVOSLAVIÁDY je opäť tu...       pokračovanie

zdroj: BPM Košice
13. október 2010

Štvrtý kríž humenskej farnosti na Hore Grabarka

PCO Humenné a ďalší veriaci sa spoločne zúčastnili v poradi štvrtej púte na Sv. Horu Grabarku (Poľsko, 17.-19.8.2010)...      pokračovanie

zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
13. október 2010

Letný tábor pre deti a mládež

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom a Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - skupina Humenné usporiadali ďalší ročník letného tábora pre deti a mládež (Ulič, 2.-7.8.2010)       pokračovanie

zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
12. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kde je možné zaobstarať pravoslávnu duchovnú lietratúru    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
12. október 2010

POZVÁNKA

Svätá liturgia a panychída pri príležitosti výročia usnutia igumena Ignatija       pokračovanie

zdroj: BPM Uličské Krivé
7. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kde je pravda u katolíkov alebo u pravoslávnych    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
6. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako mám žiť    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
5. október 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kde sa dá zohnať pravoslávne sväté písmo    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
5. október 2010

PÝTATE SA ... na iné

Či je demokratický systém Bohom ustanovenou štátnou mocou    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
1. október 2010

Tábor v Ruskej Volovej

Toto leto bolo pre cigánčatka z Lukova výnimočné. Počas dní 19.- 24. 8 sa pre ne uskutočnil tábor v niekdajšom pravoslávnom táborovisku v Ruskej Volovej.       pokračovanie

zdroj: Valika (skupinka Lukov)
29. september 2010

Stretnutie pravoslávnej mládeže vo Vilémove

Veľké sú Tvoje skutky Hospodine, všetko si rozumne stvoril“ - práve takéto slová žalmu s vďačnosťou vyslovili účastníci duchovného stretnutia pravoslávnej mládeže vo Vilémove v Českej republike, ktoré sa konalo v dňoch 10. - 12. septembra 2010....       pokračovanie

zdroj: Mgr. Viktor Dutko, foto: www.bpm-cz.info
24. september 2010

Svätý Maxim a rusínska kultúra

Deň svätého novomučeníka Maxima v Inovciach...       pokračovanie

zdroj: RRIP
20. september 2010

20. púť a bdenie v Ladomirovej

"Výročná" púť do miesta bývalého monastiera...       pokračovanie

zdroj: RRIP
16. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či existujú vysvetlenia pravoslávnych svätých ku Knihe Zjavenia ap Jána    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
14. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo je to ikonómia spásy    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
13. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aký je vzťah Pravoslávnej Cirkvi ku Krížovej ceste    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako oboznámiť ľudí s osobnosťou o Ignatija Čokinu a prispieť k jeho kanonizácii    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. september 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo sa telo nemá spopolňovať a ženy nemajú chodiť za ikonostas    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. september 2010

POZVÁNKA

Púť ku svätému Jovovi Uhoľskému na Ukrajinu      pokračovanie

zdroj: BPM
2. semptember 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako rozumieť slovám I nevvedi nas vo iskušenije    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
27. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či môžu rozvedení manželia chodiť na prijímanie    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
27. august 2010

Púť a bdenie pri hrobe o. Ignatija v skýte Preobraženija,

Bolo to už tretíkrát, čo sa konala táto púť a nočné bohoslužby na tomto...      pokračovanie

zdroj: RRIP
24. august 2010

POZVÁNKA

3.pút z Uliča do Uličského Krivého ku kapličke igumena Ignatija (Čokinu)      pokračovanie

zdroj: BPM Ulič
11. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či pravoslávni veriaci boli kedysi pohanmi a či je správne oženiť s neveriacou v Christa    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
7. august 2010

Chrámovy sviatok v Bardejove

Bdenie v česť svätého Serafima Sarovského a chrámový sviatok v Bardejove je za nami...      pokračovanie

zdroj: RRIP
4. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kto sú nevlastní Christovi bratia    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo by nemalo chýbať v rodine pravoslávneho kresťana    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako je to s človekom po smrti, máme sa toho báť alebo nie    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Jesť alebo nejesť GMO potraviny    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. august 2010

PÝTATE SA ... na iné

Či je spávne vstupovať do manželstva s vekovým rozdielom 25 rokov    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
2. august 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo tehotné ženy nemôžu ísť za krstnú mamu dieťaťu    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
2. august 2010

POZVÁNKA

Jubilejná X. pút zo Sabinova do Lutiny spojená s duchovným stretnutím      pokračovanie

zdroj: protodiakon Ján Husár
2. august 2010

Piatkové poobede pri chráme

Jeden pekný slnečný piatok sme sa rozhodli stretnúť pri našom chráme Položenia čestnyja rizy Presjatyja Bohorodicy v Stropkove. Naše stretnutie začalo...      pokračovanie

zdroj: mládežníčka Lenka
30. júl 2010

POZVÁNKA

20. mládežnícka púť zo Stropkova do Ladomírovej      pokračovanie

zdroj: BPM Stropkov
27. júl 2010

POZVÁNKA

V Bardejove sa koná chrámovy sviatok už tradične spojený s bdením ...      pokračovanie

zdroj:
27. júl 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Stalo sa to v 8. storočí – ešte v dobách jednoty medzi západnými a východnými kresťanmi...     pokračovanie

upravil: RRIP
20. júl 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako vníma Pravoslávna cirkev vegetariánov    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
9. júl 2010

PÝTATE SA ... na iné

Sú kurzy Alfa vhodné pre pravoslávneho kresťana    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
22. jún 2010

POZVÁNKA

13.-16. júla sa v Mukačeve koná futbalový turnaj pravoslávnej mládeže...      pokračovanie

zdroj: jerej Viktor, Mukačevo
21. jún 2010

PÝTATE SA ... na iné

Čo povedať Svedkom Jehovovým    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
21. jún 2010

Vysviacka na diakona

Bývalý viceprezident nášho Bratstva mal svoj veľký deň...      pokračovanie

zdroj: RRIP, pcokosice.orthodox.sk
20. jún 2010

POZVÁNKA

60. výročie vzniku michalovsko – košickej eparchie a 1125. výročie smrti sv. Metoda      pokračovanie

zdroj: MKPE
19. jún 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aký je rozdiel medzi hriechom ako takým a smrteľným hriechom    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. jún 2010

PÝTATE SA ... na iné

Prečo prestol chrámu musí posvätiť biskup    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. jpn 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo mnohí pravoslávni kňazi nosia brady a dlhé vlasy    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. jún 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Mám žiť kresťansky alebo nie    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
10. jún 2010

Deň detí v Prešove

....................       pokračovanie

zdroj: foto Markella
3. jún 2010

Športový deň v Sabinove

V Sabinove 15. mája 2010 sa konal prvý športový deň...       pokračovanie

zdroj: protodiakon Ján Husár
27. máj 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo hovorí Pravoslávna cirkev na homosexualitu    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
24. máj 2010

Koncert byzantskej hudby

Na naše cirkevné obce, do našich chrámov zavítal spevácky zbor z Cypru...      pokračovanie

zdroj: Wilík
20. máj 2010

Deň detí v Choňkovciach

Dňa 14. 5. – 16. 5. 2010 sa konal v PCO Choňkovce už II. ročník stretnutia mládeže, spojený s dňom detí...       pokračovanie

zdroj: Wilík
20. máj 2010

POZVÁNKA

Vsenočné bdenie v česť sv. prepodobnej Eufrosinije Pólockej spojené s duchovným stretnutím v Spišskej Novej Vsi a výletom do Slovenského raja      pokračovanie

zdroj: BPM SNV
19. máj 2010

POZVÁNKA

Bdenie v česť patróna našich bohoslovcov a seminaristov...      pokračovanie

zdroj: RRIP
19. máj 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo sa rímskokatolícka a pravoslávna cirkev žehná inak    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. máj 2010

POZVÁNKA

Tradičný Deň detí v Prešove...      pokračovanie

zdroj: Bratstvo
17. máj 2010

"Brigáda" v Ľutine

Chlapci pomáhali pri upevňovaní železných kolov do zeme na nové lavičky a dievčatá...       pokračovanie

zdroj: Zuzka, foto: Alexander
12. máj 2010

POZVÁNKA

15. mája v sobotu v Choňkovciach... Deň detí!      pokračovanie

zdroj: o. Peter Bzík, duchovný BPM pre MKPE
4. máj 2010

Náboženstvo a opekačka

1. mája 2010, v sobotu, zorganizovala košická mládež a PCO v Košiciach "hodinu náboženstva" v prírode.       pokračovanie

zdroj: BPM Košice
3. máj 2010

Slávnosť v Sabinove

...mnohí študenti ho poznajú ako výborného kazateľa z nášho seminárneho chrámu svätého apoštola Jána Bohoslova...       pokračovanie

zdroj: Alexander
28. apríl 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Prečo sa k službe za zosnulých prináša chlieb    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. apríl 2010

PÝTATE SA ... na iné

Ako sa modliť, keď je človeku veľmi zle    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. apríl 2010

Ženy Myronosice v Medzilaborciach

Počas tejto nedele navštívili veriacich v Detskom domove sv. Nikolaja, ako aj ľudí v chráme Sv. Ducha v Medzilaborciach a v domove dôchodcov...       pokračovanie

zdroj: BPM Medzilaborciach
25. apríl 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či je zlé prijímať a spovedať sa v katolíckom kostole    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
20. apríl 2010

PÝTATE SA ... na iné

Čo s posvätenými vecami, ktoré sú poškodené alebo s obalmi z nich    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. apríl 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aké sú zásady pri modlitbe a kde všade sa môžeme modliť    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
17. apríl 2010

20 rokov nášho Bratstva!

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS oslávilo okrúhle výročie...       pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
14. apríl 2010

Duchovné stretnutie na víkend Antipaschy

Christos anesti! Christos a inviat! Krisztus feltamadt! Christ is risen! Christos voskrese!       pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: BPM Košice, Svatava
12. apríl 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

CHRISTOS VOSKRESE!     pokračovanie

upravil: RRIP
6. apríl 2010

POZVÁNKA

Príchod ostatkov svätej mučenice, patrónky mladých, Heleny zo Sinope na Slovensko      pokračovanie

zdroj: MKPE
28. marec 2010

POZVÁNKA

štvrtý ročník duchovného stretnutia na Antipaschu. Tentokrát so vzácnou záhraničnou návštevou a ostatkami svätej...      pokračovanie

zdroj: BPM Košice
28. marec 2010

POZVÁNKA

Všetkých vás srdečne pozývame na okrúhle 20. výročie nášho Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS      pokračovanie

zdroj: vedenie BPM
24. marec 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Na záver Štyridsiatnice Vám prinášame poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/64.html, preklad: RRIP
24. marec 2010

V. ročník v prednese duchovnej poézie, prózy a spevu

Na prednes duchovnej poézie, prózy a spevu sa radi schádzame do Medzilaboriec, kde sa všetci stretneme a odnesieme si duchovné aj umelecké zážitky.       pokračovanie

zdroj: Alexander, RRIP, foto: Markella
23. marec 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako vyzeral Isus Christos    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
23. marec 2010

Mníšsky postrih

..........      pokračovanie

zdroj: pcokosice.orthodox.sk, foto: Markella, Ing. Ján Frický
17. marec 2010

Duchovné stretnutie v Ladomirovej

Tí, ktorí mohli, zišli sa ešte na fare, kde sme sa zohriali pri čaji a holúbkoch a následne sa nám veselými i poučnými slovami prihovorili...      pokračovanie

zdroj: Zuzka, foto: Markella
17. marec 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Prinášame Vám poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera, o lenivosti k príprave na prijímanie Prečistých Tajín (na stredu piateho týždňa veľkého pôstu)     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/61.html, preklad: RRIP
17. marec 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kde sa dajú nájsť Modlitby ku sv. Prijímaniu v slovenskom jazyku    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
16. marec 2010

PÝTATE SA ... na iné

Prečo sa manželka kňaza oslovuje matuška    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
16. marec 2010

Beseda na tému: kantorská služba v chráme

Ďakujeme hlavne absolventke Moskovskej duchovnej akadémie (odbor regent cirkevnej hudby) Mgr. Nadežde Sičákovej...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: Markella
16. marec 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Aj v polovici veľkého pôstu Vám prinášame poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/58.html, preklad: RRIP
10. marec 2010

POZVÁNKA

Pozývame vás na besedu o kantorskej službe v chráme, ktorou nás bude prevádzať absolventka Moskovskej duchovnej akadémie...      pokračovanie

zdroj: BPM
5. marec 2010

Návšteva Driečnej

Spoločne sme tam strávili veľmi pekný víkend, ktorí začal príchodom v dopoludňajších hodinách v sobotu...      pokračovanie

zdroj: BPM Medzilaborce
4. marec 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Prečítajte si poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera, na stredu tretieho týždňa veľkého pôstu     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/53.html, preklad: RRIP
3. marec 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Čo Pravoslávna cirkev chápe ako hriech smilstva    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. marec 2010

POZVÁNKA

Duchovné stretnutie v Ladomírovej a pamiatka na o. archimandritu Sávu a metropolitu Vitalija...      pokračovanie

zdroj: Alexander
1. marec 2010

POZVÁNKA

Pozývame Vás na 5. ročník duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach...      pokračovanie

zdroj: BPM Medzilaborce
24. január 2010

PROSBA O 2 % PRE BRATSTVO

Posilnite svoju lásku k Bohu a blížnym. Poskytnite 2 % pre Bratstvo...      pokračovanie

zdroj: vedenie BPM
24. február 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Aj v druhom týždni veľkého pôstu Vám Prinášame poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/50.html, preklad: RRIP
24. február 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či je počas pôstu používanie mliečnych výrobkov neprípustné    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
22. február 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Prinášame Vám poučenie (47. - o pôste, bezvášnivosti a čistote) prepodobného Feodora Studitu (+ 826), igumena Studitského monastiera, na stredu prvého týždňa veľkého pôstu     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/47.html, preklad: RRIP
17. február 2010

P R O S B A

..........      pokračovanie

zdroj: vedenie BPM
15. február 2010

Koledovačky, ešte raz a naposledy...

Hoci sa nám Veľký pôst už blíži, no vonku to vyzerá ako na Roždestvo. Prinášame vám teda ešte raz fotografie z týchto krásnych sviatkov...      pokračovanie

zdroj: BPM Medzilaborce
11. február 2010

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Prinášame vám 44. poučenie prepodobného Feodora Studitu (+ 826) na stredu syropustného týždňa     pokračovanie

zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/44.html, preklad: RRIP
10. február 2010

Vsenočné bdenie v česť svätej Xénie a duchovné stretnutie

Asi 50-ti sme navštívili Šumiac pod Kráľovou hoľou...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto: o. Štefan, Lucia, Miťko a Števko
9. február 2010

Sánkovačka v Lukove

Pred pár dňami, keď napadalo veľmi veľa snehu, som sa rozhodla, že už bolo dosť osemročnej abstinencie od sánkovania...      pokračovanie

zdroj: Valika (skupinka BPM Lukov)
9. február 2010

Ples 2010

Tradičný ples Bratstva je za nami...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
3. február 2010

PÝTATE SA ... na iné

Ako zachrániť útulok pre týrané ženy    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
3. február 2010

PÝTATE SA ... na iné

Čo s nepokojným spánkom    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
30. január 2010

Vsenočné bdenie pri ostatkoch svätého Jána Zlatoustého

V košickom chráme sa uchováva ikona svätiteľa Jána Zlatoustého s jeho ostatkami, pred ktorou sme slúžili...      pokračovanie

zdroj: BPM Košice
27. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Aké podmienky má spĺňať kandidát na kňazstvo    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
27. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Je kňazstvo Božia vôľa alebo vôľa človeka    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. január 2010

PÝTATE SA ... na iné

Kde je možné zaobstarať materiál na ikonopisectvo    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
26. január 2010

POZVÁNKA

Pozývame Vás na vsenočné bdenie, ktoré sa bude konať v česť sv. blaženej Xénie Peterburgskej dňa 5. februára 2010 (piatok)...      pokračovanie

zdroj: BPM Spišská Nová Ves
24. január 2010

Alexandropolský vladyka Antimos na Slovensku

V uplynulých dňoch navštívil michalovsko-košickú eparchiu grécky vladyka Antimos, metropolita alexandropolský...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
24. január 2010

Deň anjela vladyku Juraja

Dňa 17. januára Cirkev oslavuje pamiatku svätého novomučeníka Juraja z Janiny...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
24. január 2010

Bdenie v česť svätej Barbory

Tradičný program bohoslužieb zakončený liturgiou a agapé bol ešte obohatený rozdávaním darčekov...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
18. január 2010

Krízové centrum v Prešove

Na začiatku decembra naši mládežníci dostali veľmi milé pozvanie, ktoré sa ani nedá odmietnuť. Pýtate sa čo je to za pozvanie?      pokračovanie

zdroj: Alexander, foto Markella
14. január 2010

Starobylá liturgia apoštola Jakuba

...aj u nás sa už slúžila. Košice, Prešov, Michalovce. Z posledného zmieňovaného miesta sú nasledujúce fotografie...      pokračovanie

zdroj: RRIP, foto Markella
14. január 2010

Betlehemci - Snina 2010

Už je to piaty rok, odkedy sa v Snine obnovila tradícia koledovania počas Roždestvenských sviatkov...      pokračovanie

zdroj: matuška Tatiana
12. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Kedy začať učiť dieťa modliť sa a akú modlitbu    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
11. január 2010

Predroždestvenské stretnutie v Lukove

Niektorí z chlapcov sa rozhodli, že budú chodiť koledovať, tak sme im pomohli a vyrobili sme malú betlehemskú jaskyňu...      pokračovanie

zdroj: Valika (skupinka BPM Lukov)
11. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Ako zistiť, či sa chcem stať monaškou    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
11. január 2010

Blatné Remety a svätý Nikolaj

Sviatok sv. Nikolaja (Mikuláša) pravoslávna cirkev oslavuje 6./19.decembra. Svätý Nikolaj divotvorec...      pokračovanie

zdroj: Markella
11. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Od kedy Pravoslávna cirkev používa zvony    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
8. január 2010

Koledovanie mládežníkov v Košiciach

Už asi ôsmy rok roznášame radostnú zvesť Vtelenia Božieho Syna po košických rodinách...      pokračovanie

zdroj: BPM Košice
8. január 2010

PÝTATE SA ... na Pravoslávie

Či Isus, Syn Boží, bol Žid    pokračovanie

zdroj: našli sme v pošte
8. január 2010

 
Online 6