Pekné popoludnie!
sobota 15. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Nikifor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha (828)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

sviatok má Svätý prorok Amos (8. stor. do narodenia Christa). Prepodobný Jeroným, stridonský presbyter
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Tychón Divotvorca (425), amatuntský biskup

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Štvrtý kríž humenskej farnosti na Hore Grabarka

V deň sviatku Premenenia Pána na hore Tábor podľa juliánskeho kalendára sa na Svätej Hore Grabárke v Poľsku, neďaleko mesta Hajnovka, koná každoročne jedna z najväčších pravoslávnych odpustových slávnosti v Poľsku spojená s púťou (púť – pešia túra), ktorú organizuje miestna Poľská pravoslávna cirkev. Na tieto slávnosti už niekoľko rokov spoločne putujú aj veriaci z našej Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom, ku ktorým sa pripájajú aj jednotlivci z iných miest a obcí zo Slovenska. Tohtoročné slávnosti, ktoré sa pre Humenčanov začali už 17. augusta, keď vo večerných hodinách vycestovali z Humenného a skončili v spomínaný deň sviatku 19. augusta, boli jubilejnými, pretože práve v tomto roku (r. 2010) ubehlo 300 rokov od času, keď na tejto Svätej Hore boli zázračným spôsobom uzdravení malomocní, ktorých izolovali od okolitého sveta. Pred viac ako 300 rokmi to bolo miesto, ktorému sa ľudia kvôli nákaze vyhýbali, a dnes je to miestom stretnutia veriacich ľudí, ktorí tam prichádzajú načerpať duchovných síl, ktorí sa snažia očistiť svoju dušu od hriechov, ktorí hľadajú duchovný pokoj.

Jubilejné slávnosti, ktorých sa zúčastnilo okrem poľskej pravoslávnej hierarchie na čele s prvohierarchom Poľskej pravoslávnej cirkvi Jeho Blaženosťou Savom, metropolitom Varšavským a celého Poľska aj niekoľko desiatok tisíc veriacich, umocnil svojou prítomnosťou a modlitbami aj Jeho Svätosť Bartolomej I. arcibiskup Konštantinopolský, Nového Ríma a ekumenický patriarcha.

Tieto odpustové slávnosti a púť, ktorá im predchádza sú spojené aj s určitou obetou. Je to obeť, na ktorú sa už v dnešnej dobe väčšina ľudí na zemí pozerá ako na bláznovstvo.

Pútnici obetujú svoj čas, svoje pohodlie a námahu tak telesnú ako aj duchovnú. Ako povedal Jeho Blaženosť Sáva počas príhovoru, mnohí si berú voľno v práci, len aby mohli byť v tento deň na tejto Svätej Hore spolu s ďalšími veriacimi. V dnešnej dobe si väčšina ľudí šetrí voľno v práci na letné dovolenky a čerpanie voľna na takúto udalosť sa im zdá nerozumné. Obetovať v súčasnosti svoje pohodlie je už tiež nemoderné a cestovať niekoľko sto kilometrov alebo dokonca ísť pešo niekoľko dní a niekoľko desiatok kilometrov na bohoslužby v čase, keď takmer každý ma auto či funguje iná štátna či súkromná preprava dopravnými prostriedkami je bláznovstvo. Okrem toho mnohí rôznymi spôsobmi argumentujú a tvrdia, že účastniť sa hocakej cirkevnej púte nieje potrebné, že modliť sa a prosiť Boha môžeme z tepla svojho domova a že to musí stačiť. Ďalším bláznovstvom sa mnohým zdá aj prinášanie svojich hriechov, ľutovať ich vykonanie a vyznávať ich počas sv. Pokánia pred kňazmi – pred Cirkvou, čo kresťania na takýchto pútnických miestach konajú. Dalo by sa takto pokračovať a menovať ďalšie obete ako napríklad darovanie peňazí atď., ktoré skutoční kresťania nielen počas takýchto udalosti konajú. V očiach dnešných „vyspelých" a „moderných" ľudí sú takýchto ľudia - kresťania blázni. Lenže bez námahy nieje možné niečo dosiahnuť. Nieje možné zbaviť sa lenivosti, pohodlnosti, lakomosti, vypočítavosti... ak nebudeme proti ním nejakým spôsobom bojovať. A to sú naše zbrane podobne ako pôst, modlitba a konanie dobrých skutkov. Lenže pochopiť to môže iba ten, kto s pokorou očisťuje svoje srdce. Isus Christos povedal: „Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". Tieto Christové slová nebudú aktuálne až vo večnosti, ale sú aktuálne už teraz, lebo čím viac sa budeme snažiť očistiť svoje srdce, tým viac budeme chápať čo od nás Boh chce, aká je jeho vôľa, čo je správne konať a aké prostriedky použiť pri odstraňovaní našich nedostatkov. Vzorom nech nám budú svätí, ktorí svätosť získali tým, že namáhali svoje telo, aby očisťovali svoje vnútro svoju dušu.


Odpustové slávnosti na Sv. Hore Grabarke sú spojené ešte s ďalšími nevšednými a pre mnohých nepochopiteľnými činmi. Pútnici vynášajú na toto posvätné miesto kríže rôznych veľkosti, ktoré tam zanechávajú. Je ich tam okolo chrámu obrovské množstvo. Taktiež obchádzajú chrám trikrát na kolenách. Sú to prejavy pokory, ktoré sa akosi vytrácajú z tohto sveta. Humenčania a tí, ktorí sa k ním pridali, vyniesli na túto horu taktiež sv. kríž, už v poradí štvrtý za našu cirkevnú obec, na ktorý sa všetci ako aj po minulé roky podpísali.

Je potešujúce a hreje to na srdci každého úprimne veriacého človeka, že každoročnými účastníkmi tejto našou pravoslávnou cirkevnou obcou organizovanou púťou je aj naša mladá generácia, ale skláňame hlavy aj pred tými v pokročilom veku, ktorí túžili ísť, odhodlali sa na ďalekú a namáhavú cestu a prebdeli dva dni v modlitbách na tejto hore. V závere slávnosti počas príhovoru našich pútnikov milo prekvapil a potešil Jeho Blaženosť Sáva, ktorý poďakoval všetkým prítomným zo Slovenska za účasť, podporu a spoločné modlitby.

Nech Trojjediný Boh príjme vynaloženú obeť všetkých pútnikov, nech ich za ich námahu obdarí svojou milosťou, láskou a pokojom!Pozrite si fotografie z púte...zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
13. október 2010

Untitled Document