Pekné popoludnie!
sobota 15. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Nikifor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha (828)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

sviatok má Svätý prorok Amos (8. stor. do narodenia Christa). Prepodobný Jeroným, stridonský presbyter
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Tychón Divotvorca (425), amatuntský biskup

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu. Ja sa chcem spýtať na vzťah pravoslávnej cirkvi ku krížovej ceste a jej vyobrazeniam. Ďakujem“

Mária

Odpoveď

Milá Mária

„Sláva na viki Bohu! S krížovou cestou je to takto: Pokiaľ pod „krížovou cestou“ rozumieme udalosti a utrpenia, ktoré prežil Isus Christos pred a počas svojho Ukrižovania, tak k tomuto všetkému má Pravoslávna Cirkev hlbokú úctu. Túto úctu vyjadrujeme v rámci mnohých a rôznych bohoslužieb počas celého roka: na večerniach najmä v predvečer stredy a piatku, počas rôznych sviatočných alebo inak významných dní (Vozdviženije Kresta (Pozdvihnutie Kríža), Krestopoklonná nedeľa (3. nedeľa Veľkého pôstu), bohoslužby počas Veľkého pôstu a najmä počas strastného týždňa pred Paschou atď.). Všetky udalosti Christových utrpení sú tiež napísané (vyobrazené) na veľkom množstve rôznych pravoslávnych ikon, ktoré máme v našich chrámoch. Čo sa týka bohoslužby „Krížová cesta“, tak s bohoslužbou s takýmto názvom som sa doposiaľ v pravoslávnych bohoslužobných knihách nestretol. Jej pôvod je preto, predpokladám, mimo Pravoslávnej Cirkvi. Napriek tomu, že jej obsah nepoznám a že možno neobsahuje vieroučné alebo iné nedostatky, v duchu poučení našich cirkevných pravidiel a svätých otcov by som ju neodporúčal používať. Pretože nevznikla v Pravoslávnej Cirkvi, môže okrem dobrých vecí obsahovať aj nejaké nepravdy a texty škodlivé pre zdravý duchovný život a spásu. To isté platí aj o jej vyobrazeniach. Najlepšie je používať naozaj pravoslávne ikony napísané v duchu pôvodnej cirkevnej Tradície, aby sme „pili vodu“ duchovného života iba z čistého prameňa pravoslávnej viery a apoštolskej Tradície.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
10. september 2010Untitled Document