Dobré ráno!
piatok 13. decembra 2019

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný (62)
ZAJTRA sviatok má Pror. Nahum; prep. Filaret Milosrdný

sviatok má Mč. Lucie; mč. Eustratij, Auksentij, Evgen, Mardarij a Orest; prep. Arsenios
ZAJTRA sviatok má Mč. Thirs, Levkij a Kallinik; mč. Filemon, Apollonius, Arián a Theotichos Alexandrij

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu. Ja sa chcem spýtať na vzťah pravoslávnej cirkvi ku krížovej ceste a jej vyobrazeniam. Ďakujem“

Mária

Odpoveď

Milá Mária

„Sláva na viki Bohu! S krížovou cestou je to takto: Pokiaľ pod „krížovou cestou“ rozumieme udalosti a utrpenia, ktoré prežil Isus Christos pred a počas svojho Ukrižovania, tak k tomuto všetkému má Pravoslávna Cirkev hlbokú úctu. Túto úctu vyjadrujeme v rámci mnohých a rôznych bohoslužieb počas celého roka: na večerniach najmä v predvečer stredy a piatku, počas rôznych sviatočných alebo inak významných dní (Vozdviženije Kresta (Pozdvihnutie Kríža), Krestopoklonná nedeľa (3. nedeľa Veľkého pôstu), bohoslužby počas Veľkého pôstu a najmä počas strastného týždňa pred Paschou atď.). Všetky udalosti Christových utrpení sú tiež napísané (vyobrazené) na veľkom množstve rôznych pravoslávnych ikon, ktoré máme v našich chrámoch. Čo sa týka bohoslužby „Krížová cesta“, tak s bohoslužbou s takýmto názvom som sa doposiaľ v pravoslávnych bohoslužobných knihách nestretol. Jej pôvod je preto, predpokladám, mimo Pravoslávnej Cirkvi. Napriek tomu, že jej obsah nepoznám a že možno neobsahuje vieroučné alebo iné nedostatky, v duchu poučení našich cirkevných pravidiel a svätých otcov by som ju neodporúčal používať. Pretože nevznikla v Pravoslávnej Cirkvi, môže okrem dobrých vecí obsahovať aj nejaké nepravdy a texty škodlivé pre zdravý duchovný život a spásu. To isté platí aj o jej vyobrazeniach. Najlepšie je používať naozaj pravoslávne ikony napísané v duchu pôvodnej cirkevnej Tradície, aby sme „pili vodu“ duchovného života iba z čistého prameňa pravoslávnej viery a apoštolskej Tradície.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
10. september 2010Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.