Dobrý večer!
štvrtok 13. augusta 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Predprazd. Vynesenia životodarného Hospodinovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim kappadocký (304-305)
ZAJTRA sviatok má ZAČIATOK USPENSKÉHO PÔSTU
Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža Hospodinovho. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar (166 do narodenia Christa)

sviatok má Náš prep. otec Maxim Vyznávač (662). V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia
ZAJTRA sviatok má Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš (8. stor. do narodenia Christa). Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodósia, pečerského igumena (1091)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Kedy vzniklo vyobrazenie trojkríža, ako ho dnes používa pravoslávie? Čím všetkým sa líši normálny kríž od trojkríža? Čo máme vyrozumieť naviac z trojkríža oproti klasickému krížu? Prečo sa pravoslávie drží symbolu trojkríža? Aký vzťah má pravoslávie k dvojkrížu vyobrazenému na Slovenskom štátnom znaku? Vo vyobrazení sôch Cyrila a Metoda sa používajú všetky tri typy krížov, ktoré sú správne a prečo? Aký význam majú mať jednotlivé vyobrazenia krížov (jedno,dvoj, troj) v živote pravoslávneho kresťana? Vopred pekne ďakujem za odpovede.“

Martin

Odpoveď

Milý Martin

„Vyobrazenie trojramenného kríža je inšpirované presne takým tvarom kríža, na akom bol ukrižovaný Isus Christos. Horné rameno predstavuje nadpis, ktorý na kríž umiestnil Pilát: „Isus Nazaretský, Kráľ židovský“. Na strednom ramene mal Isus Christos pribité ruky a spodné rameno predstavuje podnožku, o ktorú boli pribité a opreté nohy. Pôvod trojramenného kríža je teda v Christovom kríži na samotnom počiatku kresťanstva. Takéto zobrazenie kríža je najplnšie, pretože najviac zodpovedá historickej udalosti Christovho ukrižovania a má v sebe ukrytý aj duchovný odkaz. Šikmý tvar spodného ramena poukazuje na to, ktorý zbojník, ukrižovaný vedľa Christa, učinil pokánie a získal tak spásu svojej duše. Toto rameno ukazuje smerom hore po Christovej pravici, pretože pravá strana je v biblickom jazyku symbolom spásy a zbojník ukrižovaný po Christovej pravici bol vzatý do raja. Tento zbojník je pre nás príkladom, ako učiniť pokánie a získať spásu. Po Christovej ľavici ukazuje spodné rameno smerom dole, pretože ľavica je v biblickom jazyku symbolom zatratenia a zbojník ukrižovaný po Christovej ľavici sa nekajal, rúhal sa a tak odsúdil svoju dušu na večné mučenie. K dvojkrížu vyobrazenému na Slovenskom štátnom znaku má Pravoslávna cirkev úctivý vzťah najmä preto, že je to kríž, ktorého pôvod údajne siaha do najstarších kresťanských dejín nášho národa. Čo sa týka sôch, tie považuje Pravoslávna cirkev už nie za cirkevnú záležitosť, ale za oblasť bežného umenia, o ktorom sa už musia vyjadrovať samotní umelci, prečo používajú také kríže, aké používajú. Pravoslávna Cirkev vedie veriacich k tomu, aby sa s úctou správali ku každému vyobrazeniu kríža, či už je to jeho najplnšie vyobrazenie (trojramenný kríž) alebo nejaké iné, zjednodušené.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
26. október 2010Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.