Dobré ráno!
piatok 13. decembra 2019

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný (62)
ZAJTRA sviatok má Pror. Nahum; prep. Filaret Milosrdný

sviatok má Mč. Lucie; mč. Eustratij, Auksentij, Evgen, Mardarij a Orest; prep. Arsenios
ZAJTRA sviatok má Mč. Thirs, Levkij a Kallinik; mč. Filemon, Apollonius, Arián a Theotichos Alexandrij

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Letný tábor pre deti a mládež

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom v spolupráci s Bratstvom pravoslávnej mládeže – skupinou Humenné zorganizovala v dňoch 2. až 7. augusta 2010 pre 50 deti a mládežníkov v dedinke Ulič ďalší ročník letného tábora.

Cieľom tohto nášho každoročného letného projektu je učiť deti aj počas prázdnin tráviť zmysluplne voľný čas, učiť spolunažívaniu deti zo situovanejších rodín s deťmi zo sociálne slabších rodín, ale taktiež im vštepovať duchovné kresťanské hodnoty, ktoré sú v dnešnej „modernej" a konzumnej spoločnosti považované častokrát za nepotrebné alebo druhoradé. Počas šiestich dní sú účastníci tábora vedení v duchu priateľstva, vzájomnej tolerancie a porozumenia. Deti a mládežníci sú motivovaní k participácia na príprave jednotlivých aktivít, či už pri krátkych bohoslužbách, alebo pri príprave rôznych programov, aby získavali zručnosti, pocit zodpovednosti a zároveň posilňovali svoje sebavedomie.

Každý deň je vyplnený tak po duchovnej stránke (krátke ranné a večerné modlitby, účasť v miestnom pravoslávnom chráme na sv. Liturgií, krátke príhovory kňaza na rôzne témy z duchovného a spoločenského života, ale aj osobné poučne rozhovory deti s kňazom pri svätej tajine Pokánia – Spovede), ako aj telesnej (rôzne športové hry, súťaže, kúpanie sa, využívanie posilňovne, večerné diskotéky...).

Ďalším z nášho pohľadu veľmi podstatným dôvodom, prečo okrem iných programov pre deti počas roka organizujeme aj letný tábor je, že deti z našich pravoslávnych rodín sú roztrúsené po rôznych školách v meste a častokrát sa navzájom nepoznajú alebo sa stretávajú iba v nedeľu počas bohoslužieb, čo podľa nás nestačí. Okrem toho, že sa snažíme vytvárať podmienky pre účasť v tábore aj pre deti zo sociálne slabších rodín, prijímame medzi seba aj záujemcov z iných cirkevných obcí, pretože ak naše deti nadviažu priateľstvá s deťmi mimo nášho mesta, je predpoklad ich ďalšej spolupráce v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti v rámci nielen našej cirkevnej obce, ale celej našej miestnej Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku a celej spoločnosti.

Preto ďakujeme všetkým, ktorí podporujete morálne ale aj materiálne organizovanie takýchto a podobných aktivít pre deti a mládež. Ďakujeme taktiež rodičom, ktorí umožňujú svojim deťom zúčastňovať sa takýchto táborov, organizátorom a samozrejme všetkým účastníkom.

Tento projekt Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom podporili:
Vláda Slovenskej republiky
mesto Humenné
Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku


Pozrite si fotografie z tábora...


zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
12. október 2010

Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.