Pekné popoludnie!
sobota 15. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Nikifor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha (828)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

sviatok má Svätý prorok Amos (8. stor. do narodenia Christa). Prepodobný Jeroným, stridonský presbyter
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Tychón Divotvorca (425), amatuntský biskup

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Letný tábor pre deti a mládež

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom v spolupráci s Bratstvom pravoslávnej mládeže – skupinou Humenné zorganizovala v dňoch 2. až 7. augusta 2010 pre 50 deti a mládežníkov v dedinke Ulič ďalší ročník letného tábora.

Cieľom tohto nášho každoročného letného projektu je učiť deti aj počas prázdnin tráviť zmysluplne voľný čas, učiť spolunažívaniu deti zo situovanejších rodín s deťmi zo sociálne slabších rodín, ale taktiež im vštepovať duchovné kresťanské hodnoty, ktoré sú v dnešnej „modernej" a konzumnej spoločnosti považované častokrát za nepotrebné alebo druhoradé. Počas šiestich dní sú účastníci tábora vedení v duchu priateľstva, vzájomnej tolerancie a porozumenia. Deti a mládežníci sú motivovaní k participácia na príprave jednotlivých aktivít, či už pri krátkych bohoslužbách, alebo pri príprave rôznych programov, aby získavali zručnosti, pocit zodpovednosti a zároveň posilňovali svoje sebavedomie.

Každý deň je vyplnený tak po duchovnej stránke (krátke ranné a večerné modlitby, účasť v miestnom pravoslávnom chráme na sv. Liturgií, krátke príhovory kňaza na rôzne témy z duchovného a spoločenského života, ale aj osobné poučne rozhovory deti s kňazom pri svätej tajine Pokánia – Spovede), ako aj telesnej (rôzne športové hry, súťaže, kúpanie sa, využívanie posilňovne, večerné diskotéky...).

Ďalším z nášho pohľadu veľmi podstatným dôvodom, prečo okrem iných programov pre deti počas roka organizujeme aj letný tábor je, že deti z našich pravoslávnych rodín sú roztrúsené po rôznych školách v meste a častokrát sa navzájom nepoznajú alebo sa stretávajú iba v nedeľu počas bohoslužieb, čo podľa nás nestačí. Okrem toho, že sa snažíme vytvárať podmienky pre účasť v tábore aj pre deti zo sociálne slabších rodín, prijímame medzi seba aj záujemcov z iných cirkevných obcí, pretože ak naše deti nadviažu priateľstvá s deťmi mimo nášho mesta, je predpoklad ich ďalšej spolupráce v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti v rámci nielen našej cirkevnej obce, ale celej našej miestnej Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku a celej spoločnosti.

Preto ďakujeme všetkým, ktorí podporujete morálne ale aj materiálne organizovanie takýchto a podobných aktivít pre deti a mládež. Ďakujeme taktiež rodičom, ktorí umožňujú svojim deťom zúčastňovať sa takýchto táborov, organizátorom a samozrejme všetkým účastníkom.

Tento projekt Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom podporili:
Vláda Slovenskej republiky
mesto Humenné
Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku


Pozrite si fotografie z tábora...


zdroj: http://www.pcohumenne.orthodox.sk
12. október 2010

Untitled Document