Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ

Ikony
Iné...
- 9 faktov o Veľkom kajúcnom kánone
- Príbeh o svätej Matrone
- Do ktorého týždňa nie je plod človekom?
- Kľačať či nekľačať?
- Svätí mládenci efezskí
- Svätá panna Pelágia
- Ako pocítiť nesmrteľnosť
- Svätý Christofor
- Svätý Dimitrij Rostovský
- Svätý veľkomučeník Panteleimon
- Pokánie a spoveď
- Svätá cárovná Alexandra: Tajomstvo rodinného šťastia
- O tom, že sa nič nemá robiť okázalo
- O duchovnom rozdiele medzi kresťanským Východom a Západom
- Začiatok pôstu
- Nedbanlivosť o duchovný život
- Zázračná premena Tela a Krvi Christovej
- 44. poučenie prep. Feodora Studitu na stredu syropustného týždňa o tom, že sme povinní mať na pamäti Božie dobrodenia
- 45. poučenie prep. Feodora Studitu o zdržanlivosti a modlitbe
- 47. poučenie prep. Feodora Studitu o pôste, bezvášnivosti a čistote
- 48. poučenie prep. Feodora Studitu o tom, aby sme svoj večný príbytok skrášľovali božskými cnosťami
- 50. poučenie prep. Feodora Studitu o chránení duše pred smrteľnými vášňami
- 51. poučenie prep. Feodora Studitu o jednomyseľnosti, láske a o tom, aby sme statočne zvládali námahu
- 53. poučenie prep. Feodora Studitu O našom náhlom odchode z tohto sveta a o tom, aby sme si starostlivo chránili myseľ...
- 58. poučenie prepodobného Feodora Studitu o tom, že naša terajšia Pascha je predobrazom a podobou budúcej, večnej Paschy a trpezlivosti
- 59. poučenie prepodobného Feodora Studitu o umŕtvení telesných vášni
- 61. poučenie prepodobného Feodora Studitu O tom, aby sme sa neoddávali lenivosti v čase príprave k prijímaniu Prečistých Tajín
- 64. poučenie prepodobného Feodora Studitu o ukončení pôstu a poučenie pred otvorením monastiera
- 67. poučenie prepodobného Feodora Studitu o Christových spasiteľných strastiach, pokore a vytrvalosti
- 68. poučenie prepodobného Feodora Studitu o strašnom strádaní Hospodina nášho Isusa Christa
- 40. poučenie prep. Feodora Studitu pred Roždestvom
- Svätý Ján Damaský - O panenstve
- Deň anjela
- Kázeň na Paschu
- Paschálne pozdravy z celého sveta
- Prečo je nám potrebný pôst?
- Mníšsky štát - Meteory
- Poučenia Antona Veľkého
- Pomorskij monastier
- Rilský monastier
- O živote
- O lenivosti v modlitbe
- O mnohovravnosti
- Proroctvá otca Kosmu Etolského
- Sväté tajiny
- Si tiež dnešný pravoslávny?
- O Raji
- Niekoľko rád v duchovnom napredovaní
- Odmena za námahu
- Dôležitosť prosby k Bohu
- Roždestvo Isusa Christa

 
Online 8