Pekné popoludnie!
utorok 28. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Teodor Posvätený (368), učeník svätého Pachómia Veľkého

sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Svätý Dimitrij, metropolita rostovský


Svätý Dimitrij (svetským menom Daniel) sa narodil v roku 1651 v mestečku Makarov neďaleko Kyjeva. Už od detstva bol poslušný voči svojim cnostným rodičom. Vyrastal v bázni a zbožnosti. Čítať a písať sa naučil doma a keď mal jedenásť rokov, odišiel do školy v Kyjeve. Vďaka vynikajúcim rozumovým schopnostiam sa učil veľmi dobre. Nerád sa zabával a tiež nemal rád, keď ho niekto rozmaznával. Vo voľných chvíľach čítal Sväté Písmo a životy svätých. Modlil sa s veľkou vrúcnosťou a veľmi veľa.
Keď mal osemnásť rokov, prijal mníšstvo. Za krátky čas bol vysvätený na diakona a v roku 1675 na kňaza. Ako mních sa snažil celým srdcom podobať Bohu a verne Mu slúžiť. Budoval chrámy a monastiere a až do svojej smrti hlásal Božie slovo. Jeho kázne boli veľkým duchovným zážitkom pre tých, ktorí ho počúvali. V roku 1681 sa stal igumenom v monastieri Premenenia Pána, potom aj v iných monastieroch, ale ani v jednom nezostal dlho. Nakoniec sa v roku 1682 zriekol svojej hodnosti a rozhodol sa slúžiť Bohu v neustálej modlitbe ako obyčajný mních.


Počas svojho života napísal veľa kníh. Jeho najvýznamnejšou prácou boli životy svätých, ktorých Cirkev uctieva a pripomína si ich pamiatku počas celého roka. Do tejto práce sa pustil s veľkou horlivosťou a zároveň pokorou, pričom si uvedomoval svoju slabosť hriešneho človeka. Venoval sa tomu dvadsať rokov a v srdci mal veľkú nádej na Božiu pomoc vďaka modlitbám najsvätejšej Bohorodičky a všetkých svätých. Často pracoval celé noci a stávalo sa, že počas krátkeho spánku mal videnia, ako to bolo napríklad pri písaní života svätého mučeníka Oresta. Keď sa nad ránom uložil k spánku, aby si trochu oddýchol, v sne sa mu zjavil svätý Orest a povedal mu: „Pretrpel som za Christa viac múk ako si opísal“ a ukázal mu svoje rany. Svätý Dimitrij sa modlil k tým svätým, o ktorých písal a prechovával k nim veľkú úctu. Tým, že priblížil životy svätých veriacemu národu, dal mu nevyčerpateľný prameň toho, čo pomáhalo ich dušiam k spáse. Svätý Dimitrij napísal aj iné knihy: Zrkadlo pravoslávneho vyznania (veľmi obšírny katechizmus) a Otázky i odpovede o viere.
Ako človek s veľkou zodpovednosťou a oddanosťou voči Cirkvi zaujal miesto metropolitu rostovského. Celou dušou sa staral najmä o to, aby jemu zverený ľud smeroval k Bohu, snažil sa vykoreniť spomedzi ľudí zlé zvyky, klamstvo a iné nedostatky. Veriaci ľudia ho mali radi a vážili si ho ako svojho otca. Zaujímal sa o výchovu a vzdelávanie detí, bol príkladom pre svojich verných v modlitbe, spravodlivom a láskyplnom konaní a nakoniec i v pôste. Jedol málo a veľmi jednoducho. Jeho srdce nevedelo, čo je to lakomstvo. Staral sa o vdovy, siroty a rôznych úbohých ľudí, akoby to boli jeho vlastné deti. Prijímal vo svojom dome každého, kto potreboval jeho pomoc, jedlo alebo šaty.
Po jeho zosnutí mnohí ľudia, ktorí sa dotkli jeho svätých ostatkov, sa uzdravili. Pravoslávna Cirkev oslavuje pamiatku svätého Dimitrija 21. septembra.


Preklad: ThDr. Štefan Šak, PhD. In: http://www.info.orthodox.sk/?svatci&id=3Untitled Document