Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Sväté Meteory. Skalný mníšsky štát


Tento mníšsky štát je po svätej hore Athos najvýznamnejším a najväčším pravoslávnym mníšskym centrom v Grécku. V severozápadnej časti thesalickej oblasti od najstarších čias stoja ticho a nehybne, hrdinsky a majestátne skalné vrchy Sväté Meteory medzi pohoriami Pindus a Andichansion v údolí rieky Piňos. Prekrásnu prírodu ochraňujú mestečká Kalambaka a Kastrakiu.

Kamenný les a skaly vytvorené Bohom tvoria jeden z najobdivuhodnejších a najmohutnejších geologických fenoménov našej planéty. Teória, ktorá prevláda, hovorí, že vytvorenie skál má svoj pôvod v jednom kužeľovom masíve, ktorý vznikol v delte a ktorý je utvorený z ílu a kameňov rieky a toto všetko bolo usadené v staršom Thesalickom jazere. Po geologickom oddelení pohorí skál Olympu Aosas voda jazera vytiekla do Egejského mora cez údolie. Vtedy tento horský masív pod vplyvom zemetrasení, zvetrávania a dažďov sa rozdelil na pahorky a skalné útesy vysoké až 400 metrov.

Na nedotknuteľných vrchoch holých a krásnych skál, ktoré sú Božím výtvorom, trúfalý a smelý askéta objavil cestu, ktorá vedie do nebeských domov a ukončil tam svoje duchovné napredovanie (zbožštenie) a preto aj skaly, ktoré sa nachádzajú medzi nebom a zemou ponúkajú asketický rebrík duchovného vystupovania a kvôli tomu dal sv. Atanasij Meteoritský takéto pomenovanie týmto skalám. On bol zakladateľom monastiera Veľký Meteor v 14. storočí. Sväté Meteory sa stali odvtedy svedectvom Christa, živým pokračovaním jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Christovej Cirkvi.

Mníšsky život v pravoslávnej Cirkvi je Božie dielo a predpokladá zvláštne povolanie a dar od Svätého Ducha. Cieľ mníšstva je posvätenie a zbožštenie cez poslušnosť, askézu a modlitby. Mnísi sa namáhajú deň a noc pôstom, bdením, prácou, modliac sa nie iba pre svoje spasenie, ale aj za celé stvorenie. Tieto modlitby sú dlhé a silné.

Prvé stopy histórie Svätých Meteor nachádzame v legendách už od 11. storočia. Prví askéti sa usadili vo výčnelkoch skál. Koncom 11. a začiatkom 12. storočia tvorili slabú mníšsku komunitu skítov Lupianis alebo Stahon a bohoslužobným centrom bol chrám Presvätej Bohorodičky.

V priebehu 14. storočia sv. Atanáz Meteoritský vytvoril prvé organizované mníšske spoločenstvo na najvyššej skale kamenného lesa Veľký Platilifo alebo Veľký Meteor a takýmto spôsobom určoval poriadok a prítomnosť monastierského štátu skál Sväté Meteory. Odvtedy 24 monastierov a ešte mnoho predchádzajúcich skítov, kélií, modlitební, pustých miest, jaskýň, stĺpov a iných sú rozsiate po všetkých skalách Meteorov. Tam kvitnú na slávu Pána Isusa Christa, ktoré vznikajú alebo sa obnovujú hlavne od 16. storočia, odkedy dochádza k veľkému rozkvetu mníšskeho štátu, ktorý existuje viac ako 600 rokov.


Z 24 monastierov, ktoré sa tam dnes nachádzajú, sú niektoré v ruinách (napr. Svätý Duch, Svätý Dimitrij, Svätý Nikolaj Bandova, Svätý Antonij, Svätý monastier Panotrátor, Vládkyňa, Svätý Georgij Manvilas, Pappandi a iné). V dobrej sitácii a prístupné sú tieto: Veľký Meteor (Premenenie Spasiteľa Christa), Varlaam (Všetkých svätých), Svätá Trojica, Svätý Štefan, Rousanu (Svätá Barbara) a Svätý Nikoalaj Anapa.

Sväté Meteory sú celkove svätou zemou a svätým miestom vytvorené Bohom a ochraňované Bohom, pretože každá skala je posvätená, každá jaskyňa a medzery medzi skalami, každý ich kameň, po ktorých množstvo svätých askétom a mučeníkom mníšskeho skalného štátu pas šesťsto rokov chodilo, dotýkalo sa a modlilo vo všetkých miestach a zákutiach týchto skál.

Pokračujúc v pravoslávnej askéze a mníšskej prítomnosti v Svätých Meteorách, ktoré ponúkli plejádu svätých, cnostných v pravoslávnej Cirkvi, súčasne sväté bratstvá s láskou v Christu a s dobou a slušnou spoluprácou ponúkajú bohaté a rozmanité duchovné, misionárske, reformné, sociálne a národné ciele a tak sú prameňmi duchovných potrieb celého ľudstva.

Sväté Meteory sú pre kresťanské, historické, architektonické, ikonopisecké (celkove pre výtvarné umenie) a geologické svedectvo uznané za chránenú pamiatku celého ľudstva v rámci organizácie UNESCO a iných medzinárodných organizácii. Miesto Svätých Meteorov od októbra 1995 podľa zákona (č. 2531/11. 10. 95), ktorý bol výsledkom rozhodnutia Posvätnej synody Gréckej cirkvi z roku 1990, bolo vyhlásené za posvätné miesto, nemeniteľné a nedotknuteľné. Každý návštevník musí rešpektovať posvätnosť Svätometeroritského územia a správať sa v ňom so skromnosťou a dôstojnosťou.
Kliknite pre ďalšie foto...


Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document