Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

9 faktov o Veľkom kajúcnom kánone a jeho autorovi


1.Životopisné svedectvá o svätom Andrejovi z Kréty sú celkom biedne. Predpokladá sa, že sa narodil okolo roku 660 v Damašku. Zomrel 4. júla 740 v Eresose, na ostrove Kerkira.
Základným prameňom pre skúmanie života svätiteľa Andreja je jeho životopis napísaný okolo roku 843. Autorom je patricij a kvestor Nikita. Tento prepracovaný text vložil do svojich Veľkých mineí svätiteľ Makarij.

2. Od svojho detstva svätý Andrej túžil slúžiť Bohu a tak vo svojich 13 rokoch odchádza do Jeruzalemského monastiera svätého Sávvu Osvjaščennoho. Tu bol všeobecne známy jeho bystrý um i strohosť života, preto bol vybraný ako úradník. V roku 676 ako dočasný správca (mestobľustiteľ) jeruzalemského patriaršieho prestola sa zúčastnil 6. Všeobecného snemu v Konštantínopole. Onedlho po sobore bol vysvätený za diakona veľkej sofijskej cerkvi a za úlohu sa mal starať o siroty. Za panovania imperátora Justiniána II. bol svätý Andrej rukopoložený za krétskeho arcibiskupa.

3. Veľký kánon bol napísaný niekedy po roku 713, lebo ešte v roku 712 sa konal lžesobor, na ktorom bol prítomný aj prepodobný Andrej. Sobor odsúdil herézu monotheletistva. Je možné, že napísanie kánonu má súvis s pokáním sv. Andreja.

4. Veľký kánon Andreja Krétskeho obsahuje 250 tropárov. Najpravdepodobnejšie je, že neobsahoval pre neho typické irmosy (biblické piesne rozdeľujúce kánon na 9 častí) a nebol presne rozdelený na 9 piesní.

5. Irmosy, ktoré spievame v súčasnosti boli ku kánonu dopísané neskôr. Ich autorom je prepodobný Ján Damaskin. Tropáre k prepodobnej Márii Egyptskej a samotnému prepodobnému Andrejovi boli tiež napísané neskôr, prepodobnými bratmi Feodorom a Josifom Studitami. Práve oni zaradili kánon do Triodi (kniha obsahujúca pôstne bohoslužobné texty).

6. Veľký kánon Andreja Krétskeho na rozdiel od iných kánonov je rozdelený na 9 častí (piesní). Obyčajné kánony obsahujú 8 piesní (chýba 2, ktorý sa číta iba vo Veľkom pôste).

7. Nehľadiac na rozsah Veľký kánon nie je najdlhším kánonom, ktorý napísal prepodobný Andrej. Kánon na Sritenije Hospodne je rozsiahlejší a kánon na Roždestvo Christovo je približne tak isto dlhý.

8. Jeruzalemská Cirkev začala používať Veľký kánon ešte počas života svätého Andreja. V roku 860 prepodobný Andrej prišiel na VI. Všeobecný snem do Konštantínopolu. So sebou priniesol i svoje veľké dielo aj životopis sv. prepodobnej Marie Egypetskej, (ktoré napísal patriarcha jeruzalemský Sofronij). Priam tam sa stal Veľký kánon Andreja Krétskeho veľmi obľúbeným. A práve životopis sv. Marie Egypetskej, ktorý zostavil patriarcha Sofronij sa číta vo štvrtok na utreni piatej sedmice Veľkého pôstu.

9. Počas Veľkého pôstu sa kánon číta dvakrát. Prvýkrát po častiach od pondelka do štvrtku 1. týždňa Veľkého pôstu a vo štvrtok na utreni 5. týždna Veľkého pôstu v celku počas tzv. „Mariinoho stojanija.“Spracoval a preložil: jerodiakon AlexanderUntitled Document