Pekné popoludnie!
pondelok 30. januára 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Prep. Antonij Veľký; sv. císar Theodosij Veliký
ZAJTRA sviatok má Svt. Athanasij a Cyril Alexandrijskí

sviatok má Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Vasiľ Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
ZAJTRA sviatok má Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

O duchovnom rozdiele medzi kresťanským Východom a Západom


Uvádzame krátke zamyslenie pravoslávneho teológa Vladimíra Losského (1903 Petrohrad – 1958 Paríž) o duchovnom rozdiele kresťanského Východu a Západu. Ako uvidíme pôvodný život a učenie cirkvi, ako aj neskoršie rozdiely a novoty na Západe sú kľúčové pre hľadanie jednoty rozdelenej cirkvi.

„Ak máme vyniesť správny súd o duchovnom rozdiely medzi Východom a Západom, mali by sme ho preštudovať v jeho najdokonalejších prejavoch – v typoch svätých Západu a Východu po rozdelení. Potom by sme mohli doceniť ono tesné spojenie, ktoré existuje medzi dogmou, vyznávaním Cirkvi a duchovnými plodmi, ktoré dogma rodí, lebo vnútorná kresťanská skúsenosť sa uskutočňuje v kruhu vymedzením učením Cirkvi, t.j. v rámci dogiem, ktoré utvárajú (jeho) osobnosť. Ak politická doktrína, hlásaná politickou stranou, môže do tej miery formovať svetový názor, že sa objavia rôzne typy ľudí, ktorý sa navzájom líšia určitými mravnými a psychickými znakmi, tým viac náboženská dogma môže zmeniť samotné uvažovanie toho, kto ju vyznáva: takýto ľudia sa odlišujú od tých, ktorí sa utvárali na základe inej dogmatickej koncepcii... Nikdy by sme nepochopili spirituálny aspekt života určitého jedinca, keby sme nemali na zreteli to dogmatické učenie, ktoré leží v základoch jeho osobnosti. Musíme prijímať veci tak, ako sú a nesnažiť sa vysvetľovať rozdiely duchovného života na Západe a Východe príčinami etického alebo kultúrneho rázu, keď ide o príčinu najdôležitejšiu – o rozdiely dogmatické. Nie je potrebné sa presviedčať, že otázka o vychádzaní Svätého Ducha alebo otázka o povahe milostí nemá príliš význam pre kresťanské učenie v jeho celku, ktoré akoby zostávalo viac alebo menej rovnaké ako u rímskych katolíkov, tak u pravoslávnych. V takýchto základných veciach je práve dôležité ono „viac alebo menej“, lebo práve to dáva rôzny smer celému učeniu, predstavuje ho v inom svetle, inými slovami – rodí iný duchovný život...“Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.