Dobrý večer!
nedeľa 29. januára 2023
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Uctenie okov ap. Petra; sprav. Maksim, jerej Totemský (1650)
ZAJTRA sviatok má Prep. Antonij Veľký; sv. císar Theodosij Veliký

sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Vasiľ Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

O tom, že sa nič nemá robiť okázalo


Prinášame vám vybrané výroky svätých o márnej sláve, o priateľstve s Bohom či priateľstve so svetom z knihy Apofthegmata I. výroky a příběhy puštních otců (Praha 2009).


- Svätá Synklétiké povedala: „Ako nie je možné, aby bola rastlina zároveň i svojim semenom, tak nie je možné, aby sme priniesli nebeské ovocie, pokiaľ nás obklopuje svetská sláva.“

- Abba (aramejské slovo znamenajúce otec, v dobe počiatkov mníšstva sa takto nazýval každý pustovník či mních) Kasianos povedal, že jeden brat prišiel k abbovi Sarapiónovi a ten ho poprosil nech prenesie modlitbu. On povedal, že je hriešnik, dokonca človek nehodný mníšskeho habitu a neposlúchol. Starec mu chcel umyť nohy, ale on povedal to isté a nedovolil to. I dal mu starec najesť a pri jedle ho začal s láskou poučovať: „Synu, keď chceš dosiahnuť duchovného pokroku, vydrž vo svojej kélii, dbaj o seba a venuj sa svojej práci. Neprospieva ti totiž, keď vychádzaš von. Neprináša to taký veľký úžitok ako stálosť na mieste.“ Keď to brat počúval, veľmi sa rozhneval a tak sa zmenil výraz jeho tváre, že si to starcovi nemohlo uniknúť. Abba Serapión mu preto povedal: „Stále hovoríš – som hriešnik – a obviňuješ sám seba, ako by si ani života nebol hodný a keď ti to s láskou pripomínam, toľko sa čertíš? Keď teda chceš byť naozaj pokorný, nauč sa veľkomyseľné znášať to, čo ti hovorí niekto iný a nehovor sám proti sebe zbytočné slová.“ Keď to ten brat počul, hlboko sa starcovi poklonil a odišiel duchovne veľmi poučený.

- Abba Pimén povedal: „Ten, kto sa snaží získať priateľstvo ľudí, vzdiaľuje sa priateľstvu Božiemu. Nie je pekné chcieť sa páčiť všetkým. Písmo totiž hovorí: „Beda, keď o vás budú všetci ľudia pekne hovoriť!“ (Lk 6,26)

- Ešte povedal: „Nauč svoje srdce zachovávať to, čomu učí tvoj jazyk“ a „ľudia dokonale hovoria, ale nerobia z toho ani to najmenšie.“

- Abba Izaiáš povedal: „Ten, kto miluje ľudské uznanie, nemôže zostať bez závisti. A kto závidí, ten zasa nemôže získať pokoru. Takýto človek vydal vlastnú dušu svojim nepriateľom a tí ju vláčia od jedného zla k druhému a ničia ju.“

- Jeden brat sa opýtal abby Matoa: „Až sa niekam odídem usadiť, ako tam mám podľa teba najlepšie žiť?“ Starec povedal: „Keď budeš bývať na jednom mieste, nesnaž sa získať si meno tým, že budeš prehlasovať napríklad: „Nebudem vychádzať von na spoločné modlitby,“ alebo: „Nebudem sa zúčastňovať spoločných hostín.“ Tieto veci totiž vytvorí len zbytočnú povesť a neskôr sa kvôli nej dočkáš obťažovania. Ľudia totiž behajú tam, kde tieto veci nájdu.“

- Abba Amún z Raithú sa spýtal abby Sisoja: „Vždy keď čítam Písmo, snaží sa moja duša ozdobiť si reč jeho slovami, aby som dokázal odpovedať na otázky.“ Starec mu povedal: „To človek nepotrebuje. Má si pochopenie i schopnosť hovoriť získať radšej očistením mysle.“

- Jeden starec povedal: „Ten, kto svoje dobre skutky dáva na obdiv a rozhlasuje ich, sa podobá tomu, kto rozsieva len na povrch zeme a vtáci nebeský priletí a semena pozobú. Ten, kto skrýva svoje životné zásady, je ako ten, kto seje do brázd vyoraných v zemi a zozbiera mnohonásobok.“


Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.