Dobrý večer!
štvrtok 29. februára 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci
ZAJTRA sviatok má

sviatok má Náš prepodobný otec Kassian Rímsky
ZAJTRA sviatok má

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

O tom, že sa nič nemá robiť okázalo


Prinášame vám vybrané výroky svätých o márnej sláve, o priateľstve s Bohom či priateľstve so svetom z knihy Apofthegmata I. výroky a příběhy puštních otců (Praha 2009).


- Svätá Synklétiké povedala: „Ako nie je možné, aby bola rastlina zároveň i svojim semenom, tak nie je možné, aby sme priniesli nebeské ovocie, pokiaľ nás obklopuje svetská sláva.“

- Abba (aramejské slovo znamenajúce otec, v dobe počiatkov mníšstva sa takto nazýval každý pustovník či mních) Kasianos povedal, že jeden brat prišiel k abbovi Sarapiónovi a ten ho poprosil nech prenesie modlitbu. On povedal, že je hriešnik, dokonca človek nehodný mníšskeho habitu a neposlúchol. Starec mu chcel umyť nohy, ale on povedal to isté a nedovolil to. I dal mu starec najesť a pri jedle ho začal s láskou poučovať: „Synu, keď chceš dosiahnuť duchovného pokroku, vydrž vo svojej kélii, dbaj o seba a venuj sa svojej práci. Neprospieva ti totiž, keď vychádzaš von. Neprináša to taký veľký úžitok ako stálosť na mieste.“ Keď to brat počúval, veľmi sa rozhneval a tak sa zmenil výraz jeho tváre, že si to starcovi nemohlo uniknúť. Abba Serapión mu preto povedal: „Stále hovoríš – som hriešnik – a obviňuješ sám seba, ako by si ani života nebol hodný a keď ti to s láskou pripomínam, toľko sa čertíš? Keď teda chceš byť naozaj pokorný, nauč sa veľkomyseľné znášať to, čo ti hovorí niekto iný a nehovor sám proti sebe zbytočné slová.“ Keď to ten brat počul, hlboko sa starcovi poklonil a odišiel duchovne veľmi poučený.

- Abba Pimén povedal: „Ten, kto sa snaží získať priateľstvo ľudí, vzdiaľuje sa priateľstvu Božiemu. Nie je pekné chcieť sa páčiť všetkým. Písmo totiž hovorí: „Beda, keď o vás budú všetci ľudia pekne hovoriť!“ (Lk 6,26)

- Ešte povedal: „Nauč svoje srdce zachovávať to, čomu učí tvoj jazyk“ a „ľudia dokonale hovoria, ale nerobia z toho ani to najmenšie.“

- Abba Izaiáš povedal: „Ten, kto miluje ľudské uznanie, nemôže zostať bez závisti. A kto závidí, ten zasa nemôže získať pokoru. Takýto človek vydal vlastnú dušu svojim nepriateľom a tí ju vláčia od jedného zla k druhému a ničia ju.“

- Jeden brat sa opýtal abby Matoa: „Až sa niekam odídem usadiť, ako tam mám podľa teba najlepšie žiť?“ Starec povedal: „Keď budeš bývať na jednom mieste, nesnaž sa získať si meno tým, že budeš prehlasovať napríklad: „Nebudem vychádzať von na spoločné modlitby,“ alebo: „Nebudem sa zúčastňovať spoločných hostín.“ Tieto veci totiž vytvorí len zbytočnú povesť a neskôr sa kvôli nej dočkáš obťažovania. Ľudia totiž behajú tam, kde tieto veci nájdu.“

- Abba Amún z Raithú sa spýtal abby Sisoja: „Vždy keď čítam Písmo, snaží sa moja duša ozdobiť si reč jeho slovami, aby som dokázal odpovedať na otázky.“ Starec mu povedal: „To človek nepotrebuje. Má si pochopenie i schopnosť hovoriť získať radšej očistením mysle.“

- Jeden starec povedal: „Ten, kto svoje dobre skutky dáva na obdiv a rozhlasuje ich, sa podobá tomu, kto rozsieva len na povrch zeme a vtáci nebeský priletí a semena pozobú. Ten, kto skrýva svoje životné zásady, je ako ten, kto seje do brázd vyoraných v zemi a zozbiera mnohonásobok.“


Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.