Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

59. poučenie prepodobného Feodora Studitu
Na piatok týždňa, kedy sa klaniame krížu.
Keď umŕtvime telesné vášne a povstaneme cnosťami, vtedy budeme nášmu Hospodinovi Bohu sláviť Paschu.


Otcovia, bratia! Deň Paschy sa blíži, pretože s Božou pomocou sme prešli polovicu pôstu. No, prečo si tak silno želáme dočkať sa tej Paschy, ktorá príde a potom pominie? Či sme ju nesviatkovali mnohokrát v predchádzajúce roky? Tak, aj teraz táto Pascha prejde a skončí sa, pretože v tomto svete niet ničoho stáleho a večného. Všetko je dočasné a pominuteľné. Aj dni a čas nášho života miznú ako tieň, odchádzajú ako sen a prebiehajú rýchlo, pokým neprivedú každého z nás na koniec nášho života. Možnože niekto na to povie: „Či nie je Pascha vytúžená?“ Áno, naozaj je. Môžeme povedať, že nie? No, hovorím, že tá Pascha je vytúžená, ktorá nebýva raz v roku, ale vždy a každý deň. Aká je to Pascha? Očistenie hriechov, skrúšenosť a pokora srdca, slzy dojatia, čistota svedomia, odstránenie telesných vášní, t. j. smilstva, nečistoty, zlej žiadostivosti a všelijakého ďalšieho hriechu a vášne.
Kto dosiahne také cnosti, ten slávi Hospodinovi Paschu a oslavuje svetlý a tak vytúžený sviatok nie raz za rok, ako sme povedali, ale celý svoj život. Na druhej strane, kto nemá to, o čom sme hovorili a je sluha vášní a telesných žiadostí, ten iste nemôže oslavovať. Pretože, ako môže oslavovať ten, komu je bohom brucho? Ako sa môže duchovne radovať ten, koho spaľuje telesná vášeň? Aká bude božská oslava u toho, koho srdce zožiera a ničí závisť a zlopamätlivosť? Ako pocíti duchovnú radosť sviatku ten, kto je ponorený do lásky k peniazom alebo je otrokom ctižiadosti alebo spútaný ďalšími vášňami? Takíto nemôžu oslavovať. Či napadne niekoho povedať o ležiacom na lôžku, trápenom ťažkou chorobou, že len odpočíva? Alebo povedať o človeku, ktorému sa zničila loď a on sa nachádza v nebezpečenstve utopenia, že šťastne pláva? To nie je možné. Rovnako, ako nie je možné pre toho, kto sa nachádza v tme, vidieť svetlo, tak aj pre konajúceho hriechy nie je možné oslavovať a sviatkovať Paschu.
Vašou láskou, bratia, sa spolieham na Boha, že sa nachádzate v lepšom a spasiteľnom stave. Náš život je niečo iné, ako len príprava k sviatku. Vidíte, čo sa u nás deje! Spievanie nasleduje po spievaní, čítanie po čítaní, duchovné poučenie po duchovnom poučení, modlitba po modlitbe. Všetko, akoby nejaký kruh nás zjednocuje s Bohom. Je nejaký iný život blaženejší od takéhoto nášho života? Nie, ani jeden.
Keď sme spoznali, v čom spočíva naša vytúžená, stála a každodenná Pascha, posnažme sa, moji čestní bratia, dosiahnuť ju, aby sme ju mohli oslavovať podľa našich síl, t. j. umŕtvením vášní a povstaním cností. Pamätajme na nášho Pána Isusa Christa, lebo On strádal kvôli nám. Nechal nám príklad a obraz, aby sme aj my nasledovali Jeho cestu. Nepovedal som to preto, aby sme poukazovali na hriechy druhých a súdili ich, lebo to je najťažší hriech a podlieha mukám. Naopak, každý má odsudzovať a karhať seba, ale nie druhého. Apoštol Pavol hovorí: „Každý ponesie svoje bremeno.“ (Gal 6, 5) To znamená, ťažobu hriechov. Nielenže poznáme Božiu blahodať, ktorú nám dáva Boh, ale vždy Mu ďakujme a oslavujme Ho ako dobrodinca. Pretože nedáva nám len terajšie blahá, ale snažiacim sa až dokonca dáva ešte nebeské blahá a takí dedia tú večnú a nebeskú Paschu. Nech ju všetci dosiahneme blahodaťou a ľudomilnosťou nášho Pána Isusa Christa, Ktorému patrí sláva a moc, spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz a vždy, až na večné veky. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/59.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document