Dobrý večer!
piatok 17. januára 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Zbor 70-tich apoštolov; Dionýsios Areopagitský; prep. Theoktist (Bohuslav)
ZAJTRA sviatok má Svmč. Theopemt, biskup nikomedský a mč. Theona; pror. Micheáš; prep. Tatiána; pôstny deň

sviatok má Prep. Antonij Veľký; sv. císar Theodosij Veliký
ZAJTRA sviatok má Svt. Athanasij a Cyril Alexandrijskí

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Pre úžitok duše – o mnohovravnosti

Slovo – silná zbraň. Slovo môže pomôcť človeku ku spáse, ale môže ho aj priviesť k duchovnej záhube. O tom nám hovorí aj nasledujúci príbeh z nekonečného bohatstva pravoslávnej duchovnosti...

Medzi svätými starcami v egyptskej púšti bol jeden veľký muž, ktorého Christos obdaroval takou veľkou milosťou, že on pomocou účinkovania Svätého Ducha, videl to, čo druhí nevideli.

„Raz sa zišli bratia“, rozpráva blažený starec, „aby sa medzi sebou pozhovárali. Keď sa bratia zhovárali o otázkach spáse duše a citovali pri tom výroky zo Svätého Písma, anjeli Boží stáli medzi nimi a tváre sa im leskli radosťou a s pozornou úľubou počúvali spasiteľné rozhovory. Keď sa však, ale bratia začali rozprávať o márnotratných predmetoch, anjeli sa so zármutkom vzdialili od nich do veľkej vzdialenosti a na ich miesto prišli špinavé, nečisté kance a motali sa okolo bratov. Boli to démoni, ktorí sa zjavili v podobe kancov a tešili sa z naničhodnej táravosti bratov.“

Keď toto uvidel blažený starec, odišiel do svojej kéliji a celú noc preplakal. Táto horkosť náreku vyvierala z blaženého srdca nad žalostným neduhom padlej ľudskej bytosti. On otcom a bratom v monastieri dohováral a poučoval ich, aby sa vyvarovali mnohovravnosti a naničhodným besedám, z ktorých vznikajú v duši pohroma a večná záhuba.

Keď hovoríme neveľa a pritom múdro, skromne, na úžitok duše, alebo aj na rozumný úžitok tela a na pomoc blížnemu - vedie to ku spáse. Ale prehnaná reč a reč plná vtipov, dvojzmyselných slov a pod. nemôže človeku pomôcť ku správnemu a múdremu chovaniu a už vôbec nie ku spáse duše.

Na záver snáď môžeme dodať už len citát zo Svätého Písma, z Knihy Prísloví: „Tam, kde je veľa rečí, nezaobíde sa bez hriechu“ (10,19).

zdroj: Upravila: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)

Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.