Pekné popoludnie!
utorok 28. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Teodor Posvätený (368), učeník svätého Pachómia Veľkého

sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Svätý Anton Veľký


"Bojte sa odstúpenia od viery ako počiatku všetkého zla."

"Pýcha a myseľ, ktorá sa povyšuje zvrhli diabla s nebies, pokora a poslušnosť vynášajú človeka zo zeme na nebo."

"Boh prebýva v človeku so širokým srdcom."

"Svätí sú spojení s Bohom svojou jednoduchosťou."

"V chráme nikdy nehovor."

"Nejedz do sýtosti. Nepovoľuj v pôstoch - s výnimkou vážnej choroby."

"Vládni nad svojím jazykom a nerozmnožuj slová."

"Hospodin chráni tvoju dušu do tej doby, pokiaľ ty chrániš svoj jazyk pred prázdnoslovím."

"Všetky hriechy sú pred Bohom ohavné, ale najohavnejšia je pýcha srdca."

"Nenadväzuj známosť so zlomyseľným človekom, priateľstvo so zlomyseľným je priateľstvo s diablom."

"Stále s v myšlienkach hovor: "Nezostanem na tomto svete dlhšie ako jeden deň."

"Dňom aj nocou je treba sa trápiť pre svoje hriechy.""Svoje myšlienky neodhaľuj všetkým, ale len tým, ktorí môžu spasiť tvoju dušu."

"Nikoho pod žiadnou zámienkou neusvedčuj z jeho nedostatkov."

"Zamiluj si pokoru - ochráni ťa pred hriechmi."

"Buď pripravený odpovedať na každé slovo: "Odpusť mi,", pretože pokora ničí všetky úklady nepriateľov."

"Svojimi skutkami, nech sú akokoľvek dobré, sa nevychvaľuj."

"Nereptaj a nikoho neurážaj."

"Nerozmnožuj slová, mnohovravnosť ťa vzdiaľuje od Ducha Božieho."

"Neobávaj sa ohovárania a neúcty od ľudí."

"Neopúšťaj Božiu vôľu, kvôli plneniu ľudskej vôle."

"Nerozprávaj s hnevom, nezvyšuj svoj hlas."

"Nekrič, nehovor hlasno a rýchlo."

"Ústa nech vždy hovoria pravdu."

"Nikomu nenavrhuj a nikoho neuč to, čo sám najprv nevykonáš."

"Miluj zneuctenie a hanobenia viac než pocty."

"Modlitba vykonaná s nedbanlivosťou a lenivosťou - to sú prázdne slová."

"Svojich priateľov najprv vyskúšaj, nenadväzuj priateľstvo s každým."

"O dobrom skutku, ktorý chceš učiniť, nikdy nehovor.""Boj sa rozhnevať sa na hocikoho, všetkým odpúšťaj."

"Každodenne umieraj, aby si žil večne."

"Každú noc omývaj svoje lôžko slzami."

"Zamiluj si prácu. Telesná práca prináša očistenie srdca."

"Nikdy nevynášaj súd nad nikým."

"Prieč sa lži - vyháňa s teba Božiu bázeň."

"Neupevňuj vo svojej duši skôr páchané hriechy stálym premýšľaním o nich, aby sa v tebe neobnovovali."

"Budeš stále hovoriť: "Odpusť mi," - získaš pokoru."

"Nevyhovuj svojim žiadostiam a prianiam."

"Ani jednu minútu neobetuj leňošeniu."

"Hriech, ktorý si spáchal, neskrývaj pred svojim duchovným otcom."

"Nech si kdekoľvek, stále maj pred svojimi očami Boha."

"Konaj len to, čo máš dosvedčené zo Svätého Písma."


Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document