Pekné popoludnie!
utorok 28. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Teodor Posvätený (368), učeník svätého Pachómia Veľkého

sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Deň anjela


Podľa zvyklostí a apoštolského podania našej pravoslávnej Cirkvi má byť každé dieťa ôsmeho dňa po narodení prinesené svojimi príbuznými do chrámu. Pri tejto prvej návšteve domu Božieho je mu modlitebné „pečatene“ meno jeho nebeského ochrancu. Dnes bývajú obvykle tieto modlitby prenášané v rámci sv. Tajiny krstu.

Toto pečatenie mena nového člena cirkevného spoločenstva je veľmi dôležité a významné pre celý jeho ďalší život. Preto môže byť dané len meno kresťanské a v žiadnom prípade nie je možné dávať meno nekresťanské alebo inoslávne, napr. Mohamed.

Kresťanské mena dávame svojím deťom preto, aby ich v živote stále predchádzal žiarivý vzor a príklad svätca, ktorého meno nosia. Tento svätec sa stáva nebeským anjelom nášmu dieťaťu a preto dni jeho sviatku hovoríme „deň anjela“.

Pekný zvykom býva tiež dávať deťom ikonu svätca, ktorého meno dieťa prijíma. V pravoslávnom Rusku sa zhotovovala takáto ikona v rozmeroch a váhe dieťaťa. Keď darujeme pokrstenému ikonu jeho svätca, máme príležitosť, aby sme mu vhodne pripomínali svätcovu vieru, učili ho modlitbe, dejinám a cirkevným obyčajam.

Zároveň ich iste naučíme duchovne sláviť svoj sviatok (deň anjela). Celá rodina by mala v tento deň prísť do chrámu a účastniť sa bohoslužieb. Nie je presne v tento deň žiadna cirkevná služba, je možné tak učiniť v nasledujúcu službu. Dôležité je, aby sa ten, kto slávi svoj sviatok, pripravil k sv. spovedi a sv. prijímaniu.

A čo narodeniny?


Vplyvom inoslávneho duchovného prostredia, mnohí z nás, odsúvajú svoj sviatok, deň svojho anjela, do pozadia a oslavujú hlavne svoje narodeniny. Je dobré si na tomto mieste uvedomiť, aký je rozdiel medzi sviatkom a narodeninami. Narodeniny sú iste významným dňom v našom živote. V rímskej ríši sa začali narodeniny oslavovať až v 4. storočí ako reakcia na pohanskú minulosť rímskej spoločnosti. S kresťanstvom tieto oslavy nemali nič spoločného. Cirkev oslavu narodenín chápala ako osobné jubileum, ktoré má význam len pre osobu, ktorá si svoje narodeniny pripomína...

Väčšia vážnosť „dni anjela“ ako „narodenín“


...naproti tomu náš sviatok - deň anjela – je náš osobný, ale zároveň i celocirkevná udalosť. Deň anjela, je to udalosť, ktorá nás spojuje ako s Cirkvou „bojujúcou“ (tu na zemi), tak aj s Cirkvou „víťaznou“ (na nebi). Stáva sa slávnosťou celého tajomného Tela Christovho.

Oslava nášho sviatku je taktiež oslavou jedného svätca Cirkvi. Slávime svoj sviatok a pritom slávime jedného svätca spolu so všetkými kresťanmi, ktorí nosia jeho meno.

Sv. Ján Zlatoústy vo svojich kázňach často pripomínal, že sláviť sviatok znamená nasledovať svätca, svojho nebeského anjela, v celom osobnom živote.


Sláviť sviatok neznamená len usporiadať domácu oslavu s členmi svojej rodiny a s priateľmi. Bez návštevy chrámu a účasti na svätých Tajinách, stráca táto oslava svoj hlavný zmysel. Naopak, keď naplníme deň svojho sviatku duchovným obsahom, nájdeme a upevníme svoju kresťanskú identitu a náš život nebude len pozemský, ale vojdeme spolu so svojim svätcom do nebeského kráľovstva.


vladyka Krištof


Zdroj: arcibiskup Krištof: Vím, komu jsem uvěřil. 2003
Upravil: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document