Pekné popoludnie!
štvrtok 18. apríla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

sviatok má Náš prepodobní otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

53. poučenie prepodobného Feodora Studitu
Na stredu tretieho týždňa veľkého pôstu
O našom náhlom odchode z tohto sveta a o tom, aby sme si starostlivo chránili myseľ od neprípustných telesných želaní


Otcovia, bratia! Pretože sa tu dnes medzi nami nachádza svätý otec a učiteľ, nepatrí sa, aby sme hovorili. Napokon, však kvôli obyčaje a poriadku, si povieme niekoľko slov o tom, že tento náš život, ako vidíte, je dočasný. Deň za dňom plynie a ubieha. A s plynutím dní sa blíži aj koniec nášho života. Nevyhnutne pre každého nastupuje čas odchodu z tohto sveta. Odchodu na to miesto, kde sú aj naši otcovia. Preto je nám potrebné starostlivo dbať na to, aby sme boli v ten čas pripravení a aby sme v tom čase uspeli. Počujeme, že Sväté Písmo nám zvestuje o potope a Hospodin hovorí, že ľudia v dobe, keď žil Noe nemysleli na potopu. Oni jedli, pili, ženili sa, veselili sa, nakupovali a predávali. Náhle prišla potopa a vyhubila všetkých (Lk 17, 26-28). Tak bude aj v čase druhého príchodu Isusa Christa. Možno nás udivuje tvrdosť sŕdc, slepota a nezmyselnosť ľudí tej doby. Veď oni videli koráb, ktorý spravodlivý Noe zostrojil za sto rokov. Oni počuli ako hovoril, že Boh dopustí potopu, aby ich zatopila a vyhubila za zlé skutky, ktoré páchali. Nebrali však na to žiaden ohľad a nechceli sa napraviť. No pozrime sa! Nemáme aj my v sebe to, za čo ich odsudzujeme? A nevšímame si to. Hoci dnes nevidíme, žeby niekto strojil koráb sto rokov, no každým dňom vidíme hroby plné kostí, do ktorých dnes alebo zajtra zídeme. Na to miesto, kde po rozlúčke s nami odchádzajú naši bratia. Sme však leniví a nedbáme na spásu našich duší. Nemyslíme na to, že aj my sme povinní sa pripraviť, aby náhle neprišiel ten čas. Beda nepripravenému! Bude sa nachádzať v úzkosti a vo veľkom žiali; vidiac, že mu nikto nemôže pomôcť. Bude hľadať ten čas a tie dni, ktoré premárnil, ale nenájde ich. A preto bude bezútešne a márne plakať.
A tak nás teraz čaká neporovnateľne strašnejší trest, ako vtedajšia potopa. Preto buďme vnímaví svojou mysľou pred tým, než príde čas smrti. Napokon, ja nehovorím, aby sme nejedli, nepili, neobliekali sa. To netvrdím. Avšak, po apoštolskom ustanovení, hovorím: „či teda jete, alebo pijete a čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu“ (1 Kor 10, 31). Všetky naše skutky a diela majú byť príjemné Bohu, tak ako sa na mníchov patrí. Tak, aby sme nikomu z verných a neverných nedávali dôvod na opovrhovanie a pohŕdanie mníšskym životom. Veď aj Apoštol hovorí: „nedávajte príčinu urážať sa alebo pohoršovať“ Židov, Grékov, alebo Cirkev Christovu (Rim 14, 13). Ó, naozaj vás, bratia moji, veľmi prosím, „naplňte moju radosť“, ako hovorí Apoštol: „rovnako zmýšľajte, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti“, ale nech radšej jeden druhého počúvne, ako poslušní Christovi služobníci (Fil 2, 2-3). Pozorne si chráňme našich päť zmyslov. Oči, aby nepozerali na neprípustnosti. Uši, aby nepočúvali niečo neužitočné. Chuť, aby sa nesnažila uspokojovať chúťky nášho brucha. Hmat, aby sme sa nedotýkali toho, čoho sa nemáme. Pretože ak nebudeme chrániť svoje zmysly, tak cez nich príde smrť a záhuba duše. Buďme ešte sústredení, strážme si myseľ, aby sa nezaoberala ničotnými a neužitočnými dielami. Nepredstavujme si v mysli podoby a obrazy telesných túžob, ktorými nezapríčiňujeme duši radosť, ale veľkú škodu, pretože následne nachádzame horkosť, žiaľ a bolesť.
A taká je, bratia, jedna skutočná radosť a jedna veselosť duše, aby sme sa chránili v čistote od telesných vášní a zlých myšlienok. Usilovnosťou sa blížili k bezvášnivosti, t. z., aby sme sa nepoškvrňovali ani slovom, ani skutkom. Nebuďme leniví a nezaťažujme sa v kráčaní k radostnej bezvášnivosti a čistote. No vždy starostlivo a s veľkým úsilím sa snažme zahladiť každý hriech. Boh je náš pripravený pomocník, pretože On je blízko pri trpiacich kvôli Nemu. Takto prežijúc život sa staneme účastníkmi Nebeského kráľovstva, pri Isusovi Christovi, našom Pánovi, Ktorému patrí sláva a moc spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz, navždy, až na veky vekov. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/53.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document