Pekné popoludnie!
sobota 15. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš otec svätý Nikifor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha (828)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

sviatok má Svätý prorok Amos (8. stor. do narodenia Christa). Prepodobný Jeroným, stridonský presbyter
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Tychón Divotvorca (425), amatuntský biskup

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu. Chcela by som sa opýtať, že aké sú zásady pri modlitbe a kde všade sa môžeme modliť? Ďakujem.“

Nika

Odpoveď

Milá Nika

Pri modlitbe sú najdôležitejšie tri veci – pozornosť, zbožná úcta k Bohu a pokánie. Ak je modlitba spojená s týmito troma vecami, je to skutočná modlitba, ktorá ide k Bohu. Ak nie, je to iba meditácia alebo formalita, ktorá neprináša spojenie s Bohom. Modliť sa človek môže vždy, všade a najlepšie neustále, no nie veľa slovami. Preto naše bohoslužby majú veľa čítaní a piesní z textov zo Svätého Písma a iba málo slov modlitby. Pri modlení je dobré spojiť niekoľko modlitieb, ktoré nám predkladá Cirkev cez svojich svätých otcov (ranné modlitby, večerné modlitby a podobne) s vlastnými slovami a prosbami. Veľmi užitočná je tzv. Isusova modlitba: „Hospodi, Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho“. Túto modlitbu, pretože je veľmi jednoduchá, je možné ľahko vyslovovať v mysli aj pri práci, chôdzi a podobne. V modlitbe má byť čo najviac vďaky a chvály Bohu a čo najmenej prosieb. Boh nevypočuje prosby o tie veci, ktoré by nám neboli na úžitok a spásu, ale na hriech. Ak Boh našu modlitebnú prosbu niekedy nevypočuje, môžme ju niekoľkokrát zopakovať, no ak ju aj tak nevypočuje, hoci sa nám vidí byť určite dobrá a potrebná, treba to s pokorou prijať. Boh vie najlepšie, čo potrebujeme. O dar dobrej, čistej, vnútornej a užitočnej modlitby je potrebné prosiť Boha, ale aj sa o ňu svojou námahou usilovať, pretože, ako hovoria svätí otcovia, dar modlitby sa dáva modliacemu sa. “

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
17. apríl 2010Untitled Document