Dobrý večer!
štvrtok 13. augusta 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Predprazd. Vynesenia životodarného Hospodinovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim kappadocký (304-305)
ZAJTRA sviatok má ZAČIATOK USPENSKÉHO PÔSTU
Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža Hospodinovho. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar (166 do narodenia Christa)

sviatok má Náš prep. otec Maxim Vyznávač (662). V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia
ZAJTRA sviatok má Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš (8. stor. do narodenia Christa). Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodósia, pečerského igumena (1091)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Prečo sa pani manželka pravoslávneho kňaza oslovuje matuška? Ďakujem za odpoveď.“

Odpoveď„Apoštol Pavol raz povedal: „Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Hospodinovi, i matku jeho aj moju“ (Rim 16, 13). Táto žena podľa výkladu sv. otcov nebola jeho telesnou matkou, ale matkou „v zmysle duchovnej príbuznosti“ (sv. Teofan Zatvornik). Bl. Theofilakt dodáva, že apoštol Pavol by ju nenazval svojou matkou, „keby nepripisoval tejto žene veľkú cnosť“. Z uvedeného vyplýva, že hoci v bytostnom zmysle máme len jednu jedinú Matku – Cirkev, v relatívnom, čiže telesnom a mravnom zmysle, môže byť našou matkou aj niekto z ľudí – naša rodná matka, alebo nejaká žena, ktorá sa o nás mravne alebo duchovne stará ako živý a duchovne silný člen Matky Cirkvi. V takomto mravnom alebo duchovnom zmysle niektorí ľudia vnímajú aj manželku kňaza, ktorá sa za normálnych okolností istým spôsobom nepriamo podieľa na duchovnej starostlivosti kňaza o ľudí. Samozrejme, že tento titul nemá byť iba formalitou alebo automatickou záležitosťou a nemá sa nasilu vyžadovať, ale má svoje opodstatnenie iba vtedy, keď vyviera zo skutočne materskej starostlivosti manželky kňaza o ľudí a z ich úprimnej úcty k nej. S podobnou úctou napomína apoštol Pavol aj apoštola Timoteja, aby sa k starším mužom správal ako k otcom, k mladším ako k bratom, k mladším ženám ako k sestrám a k starším ženám ako k matkám (1Tim 5, 2).“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
16. marec 2010Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.