Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva IC XC! Chcem sa opýtať, ktoré všetky podmienky musí spĺňať pravoslávny muž, ak sa chce stať kňazom? Ďakujem Christos posredi nás!“

Ján

Odpoveď„Pravoslávny muž, ktorý sa chce stať kňazom má byť v prvom rade dobrý a zbožný pravoslávny kresťan, skúsený vo viere a duchovnom živote, žijúci mravným životom a vyznačujúci sa evanjeliovými vlastnosťami a cnosťami. Mal by spĺňať tiež nižšie uvedené kanonické podmienky:
Nemal by to byť:
- veriaci vylúčený z cirkevného spoločenstva, alebo nedôstojný kňaz¬ského stavu (vo svojej či inej eparchii; 12. pravidlo apoštolské),
- veriaci, ktorý po sv. krste bol dvakrát ženatý, alebo mal milenku, akúkoľvek nemorálnu ženu, respektíve ženu, ktorá už žila v spolo¬čenstve iného muža (17. pravidlo apoštolské; 12. pravidlo sv. Bazila Veľ. k Amfilochijovi),
- veriaci, ktorý si vzal za manželku vdovu, zavrhnutú manželom, smilnicu alebo inú pochybnú ženu (18. pravidlo apoštolské), - veriaci, ktorý bol ženatý s dvomi sestrami alebo s neterou (19. pra¬vidlo apoštolské),
- veriaci svojvoľne zbavený plodnosti (24. pravidlo apoštolské; 1. pravidlo 1. všeob. snemu),
- veriaci, ktorému je preukázaná vina smilstva akéhokoľvek druhu, alebo iného vážneho hriechu (61. pravidlo apoštolské; 56. pravidlo 6. všeob. snemu); k uvedeným hriechom sa má priznať sám na spovedí,
- veriaci, ktorý už bol ustanovený v inej cirkvi, alebo u heretikov (68. pravidlo apoštolské),
- veriaci, ktorý je hluchý, slepý alebo posadnutý (78 a 79. pravidlo apoštolské),
- veľký hriešnik, neosvedčený vo viere; taký nemôže byť učiteľom iných (80. pravidlo apoštolské; 5. pravidlo 7. všeob. snemu),
- veriaci, ktorý je v Cirkvi len krátku dobu a nepreukázal dostatočnú úroveň duchovného života (2. pravidlo l, všeob. snemu),
- veriaci, ktorý je usvedčení z bitkárstva, schopnosti fyzicky ublížiť (9. pravidlo 1. všeob. snemu),
- veriaci, ktorý je zosobášený s inovernou ženou, pokiaľ táto zostáva nezjednotená s Pravoslávnou cirkvou; podobne aj členovia jeho rodiny (14. pravidlo 4. všeob. snemu; 72. pravidlo 6. všeob. snemu; 45. pravidlo Kartáginského snemu),
- veriaci, ktorého manželka sa dopustila hriechu cudzoložstva (8. pravidlo Neocez. snemu),
Kňazom by sa tiež nemal stať muž, ktorému jeho spovedník neodporúča prijatie kňazského stavu pre jeho celkovo zlý duchovný stav, nedostatočné duchovné dispozície, veľké sla¬bosti, labilitu, duševné poruchy, neprekonateľné komplexy, vážne zlozvyky a pod. (Lk 4, 23).
Apoštol Pavol ešte hovorí o tom, že príslušník hierarchie má mať čisté svedomie a byť pre veriacich príkladom v reči, živote, láske, duchovnosti, viere a mravnej čistote (2Tim 4, 12). Uvedené vlastnosti sú napísané aj na zadnej strane kňazského (jerejského) kríža. Nemá sa vyznačovať nadmerným užívaním alkoholu, dvojzmyselnými rečami a chamtivosťou (túžbou po peniazoch a majetku). Vo všetkých požadovaných vlastnostiach má byť osvedčený ešte pred vysvätením na kňaza (1Tim 3, 8-10).“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
27. január 2010Untitled Document