Pekné popoludnie!
štvrtok 18. apríla 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci
ZAJTRA sviatok má Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

sviatok má Náš prepodobní otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Stretnutie pravoslávnej mládeže vo Vilémove

,,Veľké sú Tvoje skutky Hospodine, všetko si rozumne stvoril“ - práve takéto slová žalmu s vďačnosťou vyslovili účastníci duchovného stretnutia pravoslávnej mládeže vo Vilémove v Českej republike, ktoré sa konalo v dňoch 10. - 12. septembra 2010. Mladí pravoslávni kresťania mali naozaj plno dôvodov pre duchovnú radosť. Nebeský Otec účastníkov stretnutia vo Vilémove požehnal novými priateľmi, duchovnou posilou a hrejivými lúčmi slnka. Celé podujatie sa konalo pod otcovským patronátom Jeho Blaženstva Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolitu českých krajín a Slovenska, ktorý svojou účasťou, modlitbami a arcipastierskym slovom podporil aktivity pravoslávnej mládeže a materiálne zabezpečil priebeh celého stretnutia.
Podujatie bolo požehnané pravdepodobne aj tým, že sa uskutočnilo v priestoroch posvätného ženského monastiera Zosnutia Presvätej Bohorodice, kde sa neustále vznášajú modlitby za posilnenie a upevnenie Christovej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
V piatok večer sa k zúčastneným prihovoril prezident Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike (ďalej Bratstvo) brat Ivo Vrobel. Nasledovalo zoznamovanie sa s novými ľuďmi a priestormi. Pri pokojnom večernom ohni sa mládežníci rozprávali vo voľných diskusiach, ktoré boli ukončené večernými modlitbami.
Sobotným ránom zaznel monastiersky zvon a duša sa ponáhľa do chrámu. Znujú Gorazdove nápevy, archijerejská liturgia je umocnená spevom monastierskeho zboru. Po raňajkách sa k mládeži prihovoril vladyka Kryštof s aktuálnou výzvou upevňovania viery medzi mladými, so svojím osobným presvedčením v silu mladého entuziázmu a úprimnej túžby mladých po aktívnom cirkevnom živote. Jeho Blaženstvo vyjadril tak isto maximálnu podporu aktivitám Bratstva. V spoločnej diskusii sa načrtli niektoré formy aktívnej pastorácie a zefektívnenia mládežníckych aktivít v miestnej Cirkvi. Večerné témy boli venované samotnému pôsobeniu Bratstva v Českej republike konkrétnym postupom smerovania organizácie a jej postavenia v Cirkvi. Náročných diskusií sa zúčastnil aj Jeho Vysokopreosvietenosť Simeon, arcibiskup olomoucko-brnenský. Ktorý vyslovil svoju radosť zo stretnutia mladých kresťanov a udelil svoje arcipastierske požehnanie.
Počas nedeľnej liturgie zazneli modlitby za posilnenie všetkých pravoslávnych veriacich, za hojnosť plodov nebeských a pozemských, aby sme odhodlane a verne slúžili Bohu, blížnym a naše svedectvo bolo silné v duchu a v pravde.
Stretnutie vo Vilémove bolo požehnané. Zúčastnili sa ho cirkevní predstavitelia, kňazi, mládežníci z Ostravy, Prahy, Brna, Olomouce, Jeseníka a iných miest Českej republiky. Krátka správa o stretnutí mládeže zaznela aj na zasadnutí Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi v Českej republike v Prahe dňa 16. septembra. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa podari pripraviť kvalitný program na posilnenie mládežníckych aktivít v živote Cirkvi, ktorý by sa stal podkladom pri realizácii cieľov Bratstva pri efektívnej pastorácii detí a mládeže na našich cirkevných obciach. Stretnutie bolo prvým zo série plánovaných verejných diskusií k problematike posilnenia Bratstva pravoslávnej mládeže v Českej republike a jeho efektívneho pôsobenia v cirkevných a občianskych štruktúrach širokospektrálnej spoločnosti.

Viac fotografií zo stretnutie si môžete pozrieť na webe Bratrstva pravoslavné mládeže v ČR.

zdroj: Mgr. Viktor Dutko
24. september 2010Untitled Document