Pekné popoludnie!
utorok 28. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Teodor Posvätený (368), učeník svätého Pachómia Veľkého

sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Slava Isusu Christu! Chcel by som sa spýtať na tému, ktorá je tak trochu tabu, a to na intímne spolužitie dvoch partnerov (v manželstve). Čo sa považuje ešte za „normálne“ a čo už je zakázané (hriešne), čo sa ešte môže a čo už nie? Dnes mnoho vecí v TV a iných médiách predstavujú ako normálne, no opak je často krát pravdou. V chráme a ani v cirkevných časopisoch a knihách som sa nestretol s názormi Cirkvi na tematiku intímneho života. Za odpoveď vopred ďakujem!“
brat Vlado

Odpoveď

Milý Vlado

„Tvoja otázka nie je jednoduchá, ale pokúsim sa Ti odpovedať. Najprv o tom, prečo sa o intímnom živote Cirkev vyjadruje dosť zdržanlivo. V chrámoch by o týchto veciach nebolo dobré hovoriť, pretože pri bohoslužbách sú zvyčajne aj malé deti, ktoré takými otázkami ešte nie je dobré zaťažovať. Aj tu na mládežníckej stránke, ktorá je prístupná každému, Ti odpoviem trochu všeobecnejšie, ale aspoň čosi. Pretože ide o intímne záležitosti, Cirkev pomáha v ich riešení ani nie tak verejnými vyhláseniami ako skôr cestou duchovného vedenia pri súkromných rozhovoroch s kňazom. Sú samozrejme stanovené určité všeobecné zásady a hranice, ale niektoré záležitosti a podrobnosti musí múdro a zbožne zvažovať aj samotný veriaci človek v spolupráci so svojim svedomím. V intímnom spolužití, tak ako vo všetkom ostatnom, sa má zachovávať určitá zdržanlivosť, triezvosť a dôstojnosť. Za normálnych okolností je manželské spolužitie svätou vecou, preto sa má konať tak, aby aj v takýchto chvíľach bol kresťan kresťanom, ktorý zachováva Božie prikázania a to nielen doslovne, ale uplatňuje ich ducha a myšlienky vo všetkom, čo robí. Nie je dobré v otázkach intímneho života prijímať pohľady a názory, ktoré nám ponúkajú svetské filmy, populárne časopisy alebo noviny. Z týchto zdrojov sa dozvieme len málo užitočných informácií a aj tie málopočetné užitočné rady sú niekedy povedané takým spôsobom, že nakoniec nie sú na úžitok. Od intímneho života je potrebné sa zdržiavať v pôstnych dňoch a pred prijímaním sv. Tajín. Intímne spolužitie si manželia nemajú navzájom odopierať. Pred počatím dieťaťa je dobré, aby sa manželia pomodlili a poprosili od Boha pre dieťa Božie blahoslovenie, ako to môžeme vidieť na príklade starozákonného Tobiáša. Netreba užívať chemickú antikoncepciu, pretože škodí zdraviu (niekedy môže ohroziť aj život) toho, kto ju užil, a môže poškodiť dieťa v prípade, žeby napriek jej užitiu došlo k počatiu. Intímny život má plynúť v slušnosti, bez násilia, v úcte a úprimnej láske k partnerovi a Bohu.“

S láskou v Christu

j. Štefan Pružinský, ml.Untitled Document