Dobré ráno!
piatok 10. apríla 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca
ZAJTRA sviatok má Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis., a Cyril, diakon

sviatok má Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa opýtať, či existuje nejaká modlitba k sv. mučenici Justíne, ktorá žila v 3. storočí nl. Ďakujem.“

Dada

Odpoveď

Milá Dada

„Pri bohoslužbe, ktorá je zasvätená tejto mučenici spoločne so sv. Kyprianom sa spieva takýto kondak: „Ot chudóžestva volšébnaho obrativsja bohomúdre, k poznáňiju božéstvennomu, pokazálsja jesí míru vráč mudríjšij, isciléňija dáruja čestvújuščym ťa, Kypriáne so Justínoju: s néju že molísja čelovikoľúbcu Vladýci, spastí dúšy náša“. (Keď si sa od čarodejníckeho umenia obrátil k božskému poznaniu, stal si sa pre svet veľmi múdrym lekárom, ktorý dáva uzdravenie tým, ktorí si ťa vážia. V Bohu múdry Kyprian, modli sa s Justínou k ľudomilnému Vládcovi, aby spasil naše duše). Samotnej mučenici Justíne sa spieva ešte takýto tropar: „Áhnica Tvojá Iisúse, Justina, zovét véľijim hlásom; Tebé, Ženišé mój, ľubľú, i Tebé íščušči stradáľčestvuju i sraspinájusja, i spohrebájusja kreščéňiju Tvojemú, i straždú Tebé rádi, jáko da cárstvuju v Tebí, i umiráju za Ťá, da i živú s Tobóju: no jáko žértvu neporóčnuju prijmí mja, s ľubóviju požeršújusja Tebí: tojá molítvami, jáko Mílostiv, spasí dúšy nášja.“ (Isuse, Tvoja ovečka Justína, zvoláva silným hlasom: Teba, ženích môj, ľúbim, keď Ťa hľadám, trpím, a spolu s Tebou som ukrižovaná, spolu s Tebou som aj pochovávaná v Tvojom krste, trápim sa kvôli Tebe, aby som v Tebe získala (Božie) Cárstvo, aj zomieram za Teba, aby som s Tebou žila: Prijmi ma ako nepoškvrnenú obeť, ktorá sa pre Teba s láskou obetovala: Jej modlitbami ako Milostivý, spas naše duše).“S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
3. december 2009Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.