Dobrý veľmi neskorý večer!
streda 4. októbra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sv. ap. Kodrat (130). V tento deň sa zakončuje sviatok Hospodinovho Kríža
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Fókas, sinopský biskup (117). Prorok Jonáš (7. stor. do narodenia Christa)

sviatok má Svätý jeromučeník Jerotej, aténsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá mučenica Charitína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa opýtať, či existuje nejaká modlitba k sv. mučenici Justíne, ktorá žila v 3. storočí nl. Ďakujem.“

Dada

Odpoveď

Milá Dada

„Pri bohoslužbe, ktorá je zasvätená tejto mučenici spoločne so sv. Kyprianom sa spieva takýto kondak: „Ot chudóžestva volšébnaho obrativsja bohomúdre, k poznáňiju božéstvennomu, pokazálsja jesí míru vráč mudríjšij, isciléňija dáruja čestvújuščym ťa, Kypriáne so Justínoju: s néju že molísja čelovikoľúbcu Vladýci, spastí dúšy náša“. (Keď si sa od čarodejníckeho umenia obrátil k božskému poznaniu, stal si sa pre svet veľmi múdrym lekárom, ktorý dáva uzdravenie tým, ktorí si ťa vážia. V Bohu múdry Kyprian, modli sa s Justínou k ľudomilnému Vládcovi, aby spasil naše duše). Samotnej mučenici Justíne sa spieva ešte takýto tropar: „Áhnica Tvojá Iisúse, Justina, zovét véľijim hlásom; Tebé, Ženišé mój, ľubľú, i Tebé íščušči stradáľčestvuju i sraspinájusja, i spohrebájusja kreščéňiju Tvojemú, i straždú Tebé rádi, jáko da cárstvuju v Tebí, i umiráju za Ťá, da i živú s Tobóju: no jáko žértvu neporóčnuju prijmí mja, s ľubóviju požeršújusja Tebí: tojá molítvami, jáko Mílostiv, spasí dúšy nášja.“ (Isuse, Tvoja ovečka Justína, zvoláva silným hlasom: Teba, ženích môj, ľúbim, keď Ťa hľadám, trpím, a spolu s Tebou som ukrižovaná, spolu s Tebou som aj pochovávaná v Tvojom krste, trápim sa kvôli Tebe, aby som v Tebe získala (Božie) Cárstvo, aj zomieram za Teba, aby som s Tebou žila: Prijmi ma ako nepoškvrnenú obeť, ktorá sa pre Teba s láskou obetovala: Jej modlitbami ako Milostivý, spas naše duše).“S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
3. december 2009Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.