Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva IC XC! Chcel by som sa opýtať, ako chápať túto časť evanjelia: Vtedy povedal Ján: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v Tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu, veď nechodí s nami. Isus mu vravel: "nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!" Lk 9,49-50 Ďakujem.“

Zachariáš

Odpoveď

Milý Zachariáš

„Jeden cirkevný spisovateľ bl. Theofilakt, bulharský biskup z prelomu 11. a 12. storočia vysvetľuje tieto slová takto: „Prečo učeníci bránili tomuto človeku? Nie zo závisti, ale preto, že ho považovali za nedôstojného konať zázraky, pretože nedostal spolu s nimi blahodať konať zázraky, nebol tak, ako oni, poslaný na to Hospodinom (Christom), a vôbec nenasledoval Isusa. A čo na to Hospodin? Nechajte ho, hovorí, robiť to, lebo aj on ničí silu Satana. Pretože vám neprekáža v diele kázania (Evanjelia), nepôsobí spoločne s diablom, a to znamená, že je za vás. Lebo kto nie je proti Bohu, ten je za Boha, podobne aj ten, kto nezhromažďuje s Bohom, je s diablom. Zadiv sa snáď aj nad silou Christovho mena, ako pôsobila blahodať len pri samotnom jeho vyslovovaní, hoci by vyslovujúci boli aj nedôstojní a neboli Christovými učeníkmi. Takýmto spôsobom aj cez kňazov, hoci by aj boli nedôstojnými, pôsobí blahodať a všetci sa posväcujú, hoci by kňaz bol aj nečistý“.
Z uvedených slov vyplýva dôležité poučenie. Keď niekto koná zázraky, ešte to neznamená, že je to pravdivý kresťan alebo svätý človek. Vidno to z toho, že aj ten muž, ktorému apoštoli bránili konať zázraky, napriek tomu, že ich konal, že pôsobil proti sile Satana, že neprekážal kázaniu Evanjelia, že nepôsobil spolu s diablom, a že bol za apoštolov a dokonca aj za Boha, predsa len podľa výkladu bl. Theofilakta nebol na túto službu poslaný Bohom, nenasledoval Isusa, bol nedôstojný a nebol Christovým učeníkom. Z konania zázrakov nejakým človekom teda netreba robiť o tomto človeku prehnané závery. Skutočné zázraky sa aj tak dejú silou Christovho mena a nie silou ľudí. Okrem toho, podľa slov Evanjelia čím ďalej, tým bude viac aj falošných zázrakov, ktoré môžu byť aj reálne a konané dokonca v mene Božom a predsa z nie je z nich žiadny úžitok pre spasenie, ale naopak. Každého, kto sa hlási k Bohu, je potrebné nechať slobodne konať, čo koná, my však máme byť vo vzťahu k ľuďom opatrní. To, že niekto koná zázraky, ešte neznamená, že nás dokáže aj duchovne viesť k spáse. Aj jeho život vôbec nemusí byť čistý a pre nás nasledovaniahodný. Bohu nech patrí sláva aj česť!“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
19. október 2009Untitled Document