Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

Ako mám odpovedať ľuďom, ktorí sa pýtajú prečo sa kňazi nechávajú nazývať "otcami" hoci v Svätom Písme Christos hovorí, aby sme sa tak nenazývali? Ďakujem

Miroslav

Odpoveď

Milý Miroslav

Existuje niekoľko otázok vo Svätom Písme, na ktoré je potrebné odpovedať slovami, že za istých okolností áno, za istých nie. Táto je jedna z nich. Naj jednej strane Isus Christos hovorí jednoznačne: "Nikoho na zemi nenazývajte vašim Otcom" (Mt 23, 9). No na druhej strane samotný Isus Christos nazýva niektorých ľudí otcami (napr. Mt 10, 21; Jn 8, 56). Podobne aj Bohorodička (Lk 2, 32) a apoštoli a evanjelisti (Mk 9, 24; Lk 2, 32; 12, 53; 15, 20; Jn 4, 53; 1Jn 2, 13). Apoštol Pavol dokonca sám o sebe hovorí ako o tom, ktorý zrodil veriacich slovom Evanjelia a veriacich nazýva svojimi deťmi (1Kor 4, 14-15). Z konania apoštolov je teda jasné, že je možné nazývať niekoho otcom a apoštoli a ich listy sú pri tom tým najlepším a neomylným výkladom toho, ako treba chápať Evanjelium a slová Isusa Christa. To znamená, že otcom je správne, aj nie je správne nazývať niekoho iného okrem Boha a to, kedy je to správne a kedy to nie je správne záleží od toho, ako to myslíme. Isus Christos, keď hovorí, aby sme nikoho na zemi nenazývali Otcom, myslí to tak, aby sme nikomu nepripisovali absolútne a neohraničené duchovné otcovstvo, lebo také má voči nám jedine Boh Otec a nikto iný. On jediný je naším Otcom sám zo seba a v plnom zmysle tohto slova. V takom zmysle netreba nazývať Otcom nikoho iného. Kňazov môžme nazývať duchovnými otcami v čiastočnom zmysle a to len vďaka tomu, že vykonávajú Christovo kňazstvo a majú tak účasť na Božom kňazstve a otcovstve voči veriacim. Nie je to však otcovstvo z nich samotných, ale len cez ich účasť na Božej starostlivosti o ľudí. V takom vzťažnom zmysle vysvetľuje otcovstvo kňazov voči veriacim svätý Nikodým Svätohorec a iný svätí. Neznamená to však samozrejme, že kňazi zastupujú Christa ako pápež, pápežstvo je práve príkladom nesprávneho chápania otcovstva. Boha nemôže nikto zastúpiť. Naša Cirkev otcovstvo kňazov nechápe tak, že zastupujú Boha, alebo že sú otcami sami o sebe, ale tak, že iba spolupracujú s Bohom na Jeho starostlivosti a otcovstve voči ľuďom a vďaka tejto účasti na jeho otcovstve sú otcami. Bez Boha nie sú ničím. Preto tí, čo nekonajú Christovo kňazstvo (Christos je podľa Nového Zákona v podstate jediným skutočným veľkňazom) a nie sú na túto službu vysvätení Christovou Cirkvou, nemôžu byť vôbec nikdy nazývaní duchovnými otcami. Ostatní ľudia môžu byť otcami len telesnými vzhľadom k svojim deťom. Nakoniec by som dodal už len to, že oslovenie duchovný otec by si kňaz nemal sám vyžadovať. Na mieste je toto oslovenie iba vtedy, ak mu ho dajú iní ľudia, dobrovoľne a preto, že úprimne cítia, že sa o nich stará ako naozajstný otec a pastier. S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
30. máj 2008Untitled Document