Pekné popoludnie!
utorok 28. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Teodor Posvätený (368), učeník svätého Pachómia Veľkého

sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Chcela by som sa opýtať, do koľkých dní po narodení by sa malo dať pokrstiť dieťa, a či je veľký problém ak rodičia nie sú zosobášený. Ďakujem pekne.“

Janka

Odpoveď

Milá Janka!

„Dieťa by sa malo krstiť najskôr na štyridsiaty deň po narodení, ak si vážne zdravotné okolnosti nevyžadujú, aby bolo pokrstené skôr. Štyridsať dní je obdobie, ktoré je primerane dlhé na to, aby sa dieťa aj rodičia na krst dostatočne pripravili. Po štyridsiatich dňoch sú za normálnych okolností dieťa aj mamka schopní bez problémov zvládnuť všetko, čo s krstom súvisí. Toto obdobie má byť zasvätené telesnej aj duchovnej príprave. Duchovná príprava spočíva v každodenných modlitbách mamky za dieťa a tiež aj v modlitbách kňaza nad dieťaťom aj mamkou na prvý, ôsmy a štyridsiaty deň po pôrode. V modlitbách na prvý deň kňaz prosí Boha, aby ochraňoval dieťatko aj mamku od všetkého zlého. V modlitbe na ôsmy deň sa udeľuje dieťaťu meno, aby jeho meno bolo zapísané nielen v matrike, ale aj v nebesiach. A na štyridsiaty deň sa kňaz modlí, aby mamku aj dieťa Boh prijal opäť v chráme, posvätil dieťa pre prijatie krstu a oboch pre prijatie tajiny Pričaščenija (Prijímania). Na Prijímaní sa dieťa po pokrstení a aj rodičia určite s radosťou a vďačnosťou zúčastnia. Aby sa teda urobilo naozaj všetko potrebné pre dieťa, je veľmi dobré, aby mamky boli v kontakte s kňazom čím skôr po pôrode. Ak to nie možné priamo, tak aspoň na diaľku. Čo sa týka sobáša rodičov, tak ten je veľmi dôležitý a užitočný pre rodičov aj pre dieťa. Ako vieme, náklonnosť k hriechu sa dedí. Preto je veľmi pekné a čestné od rodičov, ak nielen kvôli sebe, ale aj kvôli dieťaťu robia všetko preto, aby dieťa zdedilo čo najmenšiu náklonnosť k zlu a hriechu. Ak sa rodičia úprimne a s láskou pred Bohom aj medzi sebou zosobášia ešte predtým, než začnú spoločne manželsky žiť a počnú dieťa, urobia hrdinský krok k tomu, aby ich dieťa bolo čím menej naklonené k hriechu, smilstvu, neviazaným vzťahom, nezodpovednému rodičovstvu a všeobecne k zlu a neporiadku. Sobášom rodičia pestujú v sebe aj v deťoch prirodzenú túžbu po dobre, lásku, spolupatričnosť, vernosť, vďačnosť, úctu voči Bohu aj ľuďom. Život a osobný príklad rodičov je oveľa dôležitejší než akékoľvek teórie a poučenia o živote. Je veľmi dobré, ak si ľudia z dobra, svätých tajín a aj z námahy pre nich urobia svoju záľubu, svoj štýl, svoju radosť a potešenie. Prináša to veľa dobrého ovocia. Ak si chcela počuť, či dieťa nezosobášených rodičov môže byť pokrstené, tak áno, môže byť. K jednému zlu (smilstvu) nemá zmysel pridávať ďalšie (nechať dieťa bez krstu a následne aj ďalších tajín). Daj však Bože, aby takýchto prípadov bolo čo najmenej“

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
25. február 2009Untitled Document