Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcel by som sa opýtať, ako sa stavia Pravoslávie voči údajným zjaveniam a novodobým pútnickým miestam v Litmanovej resp. na hore Zvir. Ďakujem za odpoveď. Christos Voskrese!“

Martin

Odpoveď

Voistinu Voskrese! Milý Martin

"Neviem o žiadnom oficiálnom vyjadrení našej Cirkvi o zjaveniach v Litmanovej. Odpoviem Ti preto len všeobecne. Bohorodička aj svätí sa môžu zjaviť rôznym ľuďom bez ohľadu na ich momentálny stav a vierovyznanie, ak je na to Božia vôľa. Vôbec to však neznamená, žeby tým Boh súčasne potvrdzoval aj ich svätosť alebo pravdivosť ich viery. Vysvetlím Ti, prečo. Samotný Isus Christos sa napríklad zjavil apoštolovi Pavlovi v čase, keď ešte neveril v Christa, volal sa Saul, bol presvedčený o platnosti jedine Starého Zákona, súhlasil s ukameňovaním sv. archidiakona Štefana a bol práve na ceste do Damasku, kde chcel uväzniť a pravdepodobne aj vydať na smrť tamojších kresťanov. Toto zjavenie mu teda bolo dané zjavne nie preto, aby potvrdilo správnosť jeho viery a konania, ale preto, aby ho priviedlo k pokániu, lebo konal veľmi zle. To isté často platí aj vtedy, keď sa pri zjavení dejú zázraky. Isus Christos napríklad uzdravil jedného 38 rokov chorého človeka (Jn 5. kap.), ktorý sa podľa cirkevnej tradície neskôr stal sluhom u veľkňaza a pri vypočúvaní udrel Christa po tvári (Jn 18, 22). Ani toto stretnutie s Christom a prijatie zázraku od Neho teda zjavne nebolo potvrdením toho, žeby išlo o nejakého výnimočne veriaceho alebo svätého človeka. Vo vzťahu k zjaveniam a zázrakom je potrebné byť veľmi opatrní. Najrozumnejšou reakciou pri počutí o nejakom zjavení je chápať ho ako výzvu k pokániu (ako u apoštola Pavla), pretože všetci máme veľa hriechov. Okrem toho v takom stave, v akom sa nachádza dnes ľudstvo, sa nám môže zjaviť s najväčšou pravdepodobnosťou iba diabol. Boh je pri nás a pomáha nám, ale nezjavuje sa viditeľne, pretože by nám to nebolo na úžitok. Preto svätí otcovia, čím bližšie k našej dobe, tým viac, sa vyjadrujú v tom zmysle, že v súčasnosti je pre nás oveľa menej škodlivé pochybovať o zjaveniach, než ich prijímať. Ak by sme v dnešnej dobe aj pochybovali o nejakom skutočnom zjavení preto, lebo sa považujeme za nedôstojných ozajstného zjavenia, Boh nám to nezapočíta za hriech, ale ak uveríme zjaveniu a bude falošné, vystavíme sa duchovne mimoriadne veľkému a škodlivému nebezpečenstvu. Zjavenie v Litmanovej je pochybné aj vzhľadom na celé pozadie veci. Napriek tomu želám všetkým zainteresovaným v tejto veci len to najlepšie.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
3. november 2008Untitled Document