Dobrý večer!
piatok 1. decembra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätí mučeníci Platón a Roman (302-306)
ZAJTRA sviatok má Svätý prorok Avdia. Svätý mučeník Barlaam (304)

sviatok má Pror. Nahum; prep. Filaret Milosrdný
ZAJTRA sviatok má Pror. Habakuk; prep. Athanasij, zatvornik pečerský; sv. Štefan, král srbský

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Ako zistím, kedy je myšlienka od Boha a kedy od diabla?“

Odpoveď„Isus Christos hovorí, že strom je poznať podľa ovocia, čiže človeka podľa skutkov a myšlienky podľa toho, čo spôsobujú. Ak je myšlienka od Boha, spôsobuje duchovný pokoj, čistú radosť, dobro a je v súlade s Evanjeliom. Ak je od diabla, spôsobuje nepokoj, smútok, hriech, zlo, hnev, závisť, nenávisť, hádky a mnohé iné vášne a nie je v súlade s Evanjeliom. Preto, aby sme dokázali správne a včas rozlíšiť, od koho je myšlienka, je potrebné čítať Evanjelium, aby sme vedeli naše myšlienky porovnať s tým, čo učí Boh. Tiež je potrebné snažiť sa o to, aby sme mali čisté srdce a osvietený um cez prijímanie svätých Tajín, modlitbu a pôst, aby naša duša bola živá a svedomie citlivé, aby dokázalo cítiť a rozlišovať duchovný pokoj od falošného telesného kľudu a čistú radosť od hriešneho tešenia sa z hriechu alebo na hriech. Keď človek žije prijímaním svätých Tajín, modlitbou a pôstom, získava postupne v sebe blahodať Svätého Ducha, čiže citeľnú Božiu energiu, podľa ktorej dokáže rozpoznať dobro od zla. Keď človek cíti, že nejaká myšlienka z neho odháňa alebo uháša v ňom blahodať, je jasné, že je od diabla. Ak naopak myšlienka neuháša, ale ešte posilňuje blahodatné rozpoloženie ducha, je od Boha. Cesta je teda jasná: čítať Evanjelium, prijímať sväté Tajiny, modliť sa a postiť (duchovne aj telesne podľa príkladu Isusa Christa). Inej cesty niet. Kto čokoľvek z toho nerobí, nedokáže rozpoznať skutočné dobro od skutočného zla. "

S láskou v Christu

prot. Š. Pružinský, ml.
9. september 2013Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.