Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Ježíši Kristu, ráda bych se zeptala, jak mám rozumět podobenství o nepoctivém správci. Děkuji za odpověď. S pozdravem“

Lenka

Odpoveď

Milá Lenka

„Sláva na viki Bohu! Odpoveď na Tvoju otázku nájdeš v odpovedi na otázku, ktorá už v tejto rubrike bola položená a nazýva sa: „Ako správne rozumieť podobenstvu o pánovi a správcovi“. Ak by Ti tam uvedený výklad nestačil, uvediem Ti ešte výklad bl. Theofilakta Bulharského. Samotné podobenstvo znie takto: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.“ Správca si povedal: „Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.“ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ On povedal: „Sto kadí oleja.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.“ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.“ (Lk 16, 1-9). A tu je výklad: „Hospodin nás v tomto podobenstve chce naučiť dobre hospodáriť s bohatstvom, ktoré nám bolo zverené. Po prvé sa učíme tomu, že my nie sme pánmi majetku, lebo nič vlastné nemáme, no hospodárime s cudzím majetkom, ktorý nám bol zverený Vládcom (Bohom) s tým, aby sme s majetkom nakladali dobre a tak, ako On káže. Ďalej sa učíme tomu, že ak postupujeme v nakladaní s majetkom nie podľa mysle Vládcu, ale to, čo nám bolo zverené, míňame na svoje žiadosti, sme takými správcami, na ktorých bola daná žaloba. Lebo vôľa Vládcu je taká, aby sme to, čo nám bolo zverené, používali na uspokojenie potrieb našich spoluslužobníkov a nie na vlastné pôžitky. Keď na nás už podávajú žaloby a nám má byť odňatá správa majetku, čiže keď máme byť vytrhnutí z tunajšieho (pozemského) života, vtedy sa budeme zodpovedať za správu majetku, no vtedy už neskoro zistíme, čo treba robiť... Nespravodlivým sa nazýva to bohatstvo, ktoré nám Hospodin zveril kvôli tomu, aby sme ho používali na uspokojovanie potrieb bratov a spoluslužobníkov, no my ho držíme iba pre samých seba. V takom prípade už príliš neskoro zistíme, kde sa máme obrátiť, lebo v ten deň už nemôžeme ani pracovať..., ani prosiť o milosť, lebo sa to už nepatrí a tak budeme ako tie panny, ktoré prosili (o milosť), no boli nazvané hlúpymi (Mt 25, 8). Čo máme teda robiť? Podeliť sa s bratmi o majetok, aby vtedy, keď odídeme odtiaľ, čiže keď sa presídlime z tunajšieho života (do večnosti), prijali nás chudobní do večných príbytkov. Lebo večné príbytky sú určené ako dedičstvo pre chudobných v Christovi, oni môžu prijať do nich tých, ktorí im preukázali lásku tu (na zemi) cez rozdanie bohatstva... Oni sú dlžníkmi podľa slov: ... „Kto robí dobro chudobnému, požičiava Hospodinovi (Prísl 19, 17). Zavčasu bolo potrebné všetko rozdať týmto dobrým dlžníkom, ktorí vracajú stonásobne. Ak sa teda ukážeme ako neverní správcovia, ktorí nespravodlivo držia pre seba to, čo bolo určené iným, nemali by sme navždy zostávať v takejto neľudskosti, ale mali by sme rozdávať (majetok) chudobným, aby nás oni prijali do večných príbytkov... Synmi tohto veku (sveta) sú nazývaní tí, ktorí vymýšľajú všetko, čo je pre nich užitočné tu na zemi, a synmi svetla sú nazývaní tí, ktorých láska k Bohu nabáda odovzdávať iným duchovné bohatstvo. Hovorí sa tu o tom, že ľudia, ktorí sú ustanovení, aby spravovali ľudský majetok, sa všemožne usilujú o to, aby po ukončení spravovania mali útechu, no synovia svetla, ktorí sú ustanovení, čiže ktorým je zverené spravovanie duchovného majetku, vôbec nerozmýšľajú o tom, aby mali z toho neskôr úžitok. Synmi tohto veku sú tí, ktorým je zverené spravovanie ľudských záležitostí a ktorí voči sebe, čiže v tomto živote, rozumne konajú a synovia svetla sú tí, čo prijali majetok s tým, aby ho spravovali bohumilo. Z uvedeného vyplýva, že keď spravujeme ľudský majetok, konáme rozumne a usilujeme sa, aby sme v živote mali nejaké útočište aj vtedy, keď nám bude spravovanie odňaté. No, keď spravujeme majetok, s ktorým máme nakladať podľa Božej vôle, zjavne sa nestaráme o to, aby sme po odchode z tohto života neboli braní na zodpovednosť za spravovanie a nezostali bez akejkoľvek útechy. Preto sme nazvaní nerozumnými, lebo nemyslíme na to, čo bude pre nás užitočné neskôr. Získavajme preto priateľov medzi chudobnými tak, že budeme pre nich používať nespravodlivé bohatstvo, ktoré nám bolo dané od Boha ako nástroj spravodlivosti, no my sme ho premenili na nespravodlivosť tým, že sme ho držali iba pre svoj úžitok. Ak sa bohatstvo, ktoré bolo nadobudnuté spravodlivo, mení na nespravodlivosť a mamonu, ak sa s ním nenakladá dobre a nerozdáva sa chudobným, to o to viac sa takto deje s nespravodlivým bohatstvom. Získavajme si preto prostredníctvom neho priateľov, aby nás títo, keď zomrieme..., prijali do večných príbytkov.“

S láskou v Christu

jerej Štefan P.
20. december 2011Untitled Document