Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Iisusu Christu! Rád by som sa opýtať otče, ako si vysvetliť čo je to duch, keď sa povie, že človek je telo, duša a duch? Môžem Vás požiadať o teologicky hlbšiu odpoveď s prípadnými odkazmi na literatúru? Spasi i sochrani nas Hospodi! V Christu brat“

Eduard

Odpoveď„Sláva na viki Bohu! Duch je podľa učenia svätých otcov Pravoslávnej cirkvi sila alebo schopnosť duše žiť duchovným životom. Duša má na obraz Svätej Trojice okrem toho, že oživuje telo tri základné sily alebo schopnosti: Um, ktorý niektorí svätí otcovia nazývajú, či dokonca stotožňujú so srdcom (um totiž za normálnych okolností prebýva v srdci), rozum a duch. Vďaka umu alebo srdcu sme schopní mať želania a túžby, vďaka rozumu dokážeme myslieť a vďaka duchu žiť duchovným životom, čiže prejavovať lásku a pokoru. Duch teda nie je nejaká tretia časť človeka, ale súčasť ľudskej duše, ktorá, keď je spojená a inšpirovaná Svätým Duchom, všetko posväcuje, oduševňuje, rozpaľuje a duchovne oživuje. Čo sa týka literatúry, veľmi podrobne o tom píše archim. Jerotheos Vlachos v Pravoslávnej psychoterapii a tiež aj v niektorých iných knihách, ktoré vyšli v rôznych jazykoch (jedna aj v českom). Pravoslávna psychoterapia vyšla aj v ruštine v Sergijevom Posade v roku 2004 a dá sa nájsť aj na internete. O ľudskom duchu píše dosť podrobne aj sv. Teofan Zatvorník v knihe Náčrt kresťanského morálneho učenia (Načertanije christijanskogo nravoučenija), ktorá vyšla v Moskve v roku 2005. Sv. Teofan Zatvorník používa trochu inú terminológiu, v dôsledku čoho niektoré veci nazýva inými menami, no v podstate hovorí o tom istom a v tom istom Duchu. S láskou v Christu“

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.
10. február 2014Untitled Document