Pekné dopoludnie!
štvrtok 13. augusta 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Predprazd. Vynesenia životodarného Hospodinovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim kappadocký (304-305)
ZAJTRA sviatok má ZAČIATOK USPENSKÉHO PÔSTU
Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža Hospodinovho. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar (166 do narodenia Christa)

sviatok má Náš prep. otec Maxim Vyznávač (662). V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia
ZAJTRA sviatok má Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš (8. stor. do narodenia Christa). Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodósia, pečerského igumena (1091)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Aká je alebo v akej literatúre dostupnej bežne na Slovensku by som mohol nájsť morálku manželského spolužitia ohľadom manželského intímneho života? Chápem, že umelá antikoncepcia je zakázaná, ale čo napr. ak manželia už nechcú mať viac detí, chemickú, mechanickú a hormonálnu antikoncepciu odmietajú, ale využívať tzv. Billingsovu metódu sa im nedarí, resp. sa nedá použiť z nejakého dôvodu. Čo v tom prípade? Aký je pohľad, na tento problém viacerých manželstiev, pravoslávnej morálky (ak vôbec nejaká existuje, tak ako napr. v Katolíckej cirkvi). Ďakujem.“

Ireneaos

Odpoveď„Sláva na viki Bohu! Odpoveď na túto otázku sa už na tejto stránke nachádza. Tu je link: Aký mám mať postoj k antikoncepcii?
Viac k tomu neviem a nechcem povedať, myslím, že všetko je tam povedané, len to treba prečítať pozorne, nič z toho nevynechať a nevyvodzovať z toho závery, ktoré z týchto slov nevyplývajú. Snáď len dodám, že ak sa tam píše, aby sa nepoužívali aspoň niektoré najhoršie druhy antikoncepcie, neznamená to, že iné je dovolené používať, nie, je to iba menšie zlo, ktoré je lepšie, než väčšie zlo, no predsa je to zlo. Bolo by dobré, aby sa každý kresťanský manželský pár úprimne a slobodne usiloval s láskou k Bohu a úctou k človeku približovať sa čo najviac k ideálu, o ktorom hovorí apoštol Pavol: „Žena... sa spasí rodením detí, ak (s manželom) vytrvajú vo viere a láske, v svätosti a v mravnej čistote“ (1Tm 2, 11-15). Ak nechcú mať deti z nejakých výnimočných a Bohom požehnaných príčin, potom nech sa držia slov: „A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali“ (1Kor 7, 29). Nie je to rozkaz, ale láskyplná rada apoštola. Boh ani Cirkev nič nerozkazuje, ale s láskou radí a vedie. Kto dokáže poslúchnuť, nech poslúchne pre dobro seba aj svojho potomstva. A čo sa týka dobrej literatúry k tejto téme bežne dostupnej na Slovensku, tak je to napríklad Biblia - Sväté Písmo, odkiaľ som uviedol aj vyššie uvedené výroky apoštola Pavla.
Na doplnenie pridávam ešte tento link: Intímny život v manželstve - 10/12/2008.“

S úctou a láskou v Chrisu

jerej Štefan Pružinský, ml.
11. január 2013Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.