Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva IC XC! Mám jednu otázku: "Či Pravoslávna cirkev dovoľuje homeopatické liečivá" Ďakujeme s pozdravom“

brat v Christu Zdendo

Odpoveď„O tejto otázke som čítal dva články. Jeden posudzoval túto otázku z hľadiska vedeckého a druhý obsahoval postoj Ruskej Pravoslávnej cirkvi. V krátkosti Ti poviem závery oboch pohľadov. Z hľadiska vedeckého bolo na základe viacerých výskumov konštatované, že medicínsky účinok homeopatických liekov nebol dostatočne exaktne a empiricky dokázaný, to znamená, že z vedeckého hľadiska tieto lieky nemajú žiadny účinok (ani pozitívny ani negatívny), ani neškodia, ani nepomáhajú. Z hľadiska cirkevného bolo konštatované asi toto. Hoci z pohľadu chemického zloženia sú tieto lieky neškodné, problém je v tom, že viaceré firmy, ktoré tieto lieky vyrábajú sú prepojené so sektami, šíriacimi nezmyselné a duchovne škodlivé učenia a idey. Kresťan sa samozrejme nemusí báť, žeby ho prostredníctvom liekov alebo iných predmetov mohla nejaká sekta ovplyvniť, pretože z hľadiska duchovného je kresťan dokonale chránený sv. Telom a Krvou Isusa Christa (ak ich prijíma). Je tu však iný problém. Kúpou a užívaním týchto liekov človek tieto sekty nepriamo a nechtiac podporuje, najmä finančne a do istej miery aj morálne. Z uvedeného dôvodu a najmä s ohľadom na ich nedokázaný liečebný účinok je odporúčané radšej ich neužívať. Je to podobný postoj, aký zaujal sv. apoštol Pavol k jedeniu mäsa obetovaného modlám. Napriek tomu, že kategoricky tvrdil, že toto mäso samo o sebe nemôže nikomu ani pomôcť, ani poškodiť, predsa povedal, že ho radšej nikdy nebude jesť, aby tým nepriviedol niekoho do hriechu. Možný hriech spočíval práve v tom, že niektorí ľudia by jedenie takejto potravy mohli považovať zo strany apoštola Pavla za vyjadrenie úcty a uznania voči modlám a podrobenie sa ich účinkom. Apoštol Pavol takto odporúča nepriamo aj nám, aby sme nevyjadrovali svoje uznanie žiadnym okultným a sektárskym hnutiam a praktikám užívaním ich produktov, medzi ktoré patria aj minimálne niektoré homeopatické lieky.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
29. septembra 2009Untitled Document