Dobré ráno!
piatok 13. decembra 2019

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný (62)
ZAJTRA sviatok má Pror. Nahum; prep. Filaret Milosrdný

sviatok má Mč. Lucie; mč. Eustratij, Auksentij, Evgen, Mardarij a Orest; prep. Arsenios
ZAJTRA sviatok má Mč. Thirs, Levkij a Kallinik; mč. Filemon, Apollonius, Arián a Theotichos Alexandrij

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu, otče. Moja otázka je tak trochu netypická a neviem, či sa vôbec hodí, ale aj tak potešila by som sa Vašej odpovedi. Som veriaca a snažím sa žiť cnostným zbožným životom, aj keď je to v dnešnej dobe ťažké. Človek, ľudstvo vyznáva materiálne hodnoty a tie duchovné, vznešenejšie odsúva (v tom "lepšom" prípade), alebo nemá žiadne. Každý chce byť bohatý, úspešný a uznávaný, každý chce, aby ho ostatní obdivovali, aby mal prestíž. A na to, aby to všetko dosiahol, musí okrem iného aj dobre vyzerať, musí byť pekný. Ide o tzv. kult tela. Tlačí sa to na nás z každej strany, či z médií, billboardov a podobne. A tak sa mi teda núka otázka: Čo je vlastne byť pekný? V čom spočíva skutočná krása? Nespomínam si presne, kto je autorom výroku, no raz som sa kdesi dočítala, že : "ak chceš byť pekný, zastav sa 5 minút pred zrkadlom, 10 minút pred sebou samým a 15 minút pred Bohom. Čo si o tom myslíte? Čo je podľa vás krása? Čo hovorí Sväté Písmo o kráse? S láskou v Christu“
Mirka

Odpoveď

Milá Mirka

„Tvoja otázka je nielenže vhodná, ale aj veľmi rozumná a dôležitá. Slová Isusa Christa, Evanjelia a učenia Cirkvi hovoria veľa o kráse, pretože krása je veľmi dôležitá. Samotný Boh je krásny, pretože je dobrý, preto aj kresťan má byť krásny, pretože má byť obrazom a podobou Boha. Skutočná krása spočíva v dobrote, vnútornej čistote a božskej sláve, ktorou Boh obdarúva človeka, ktorý žije s Bohom. Byť krásny teda znamená byť v prvom rade Božím človekom, mať čistú dušu, um aj srdce bez zlých myšlienok a želaní a konať dobré skutky. Krásny človek, to je človek, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, o ktorom vieme, že nás nezradí, nepoohovára, nezhanobí. Čo sa týka vonkajšej krásy, o tej hovorí Sväté Písmo nasledujúce slová: „Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom; ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania“ (1Pt 3, 3-6). A na inom mieste sa píše: „Ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami, ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami“ (1Tm 2, 9-10). Dnešné chápanie krásy je väčšinou zvrátené. Maľovanie tváre a vlasov je hanobením Boha, akoby ich On stvoril škaredé. Duchovne čistému mužovi je cudzie ozdobovať seba a nepríjemné, ak sa ozdobuje akýmkoľvek spôsobom jeho žena, pretože ozdoby zakrývajú jej skutočný výzor. Aj duchovne čistá a rozumná žena sa nebude ozdobovať, pretože nemá v úmysle očarovať cudzích mužov a jej muž ju chce takú, aká je, a nie inú, ak si ju samozrejme zobral z čistej lásky.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
24. november 2011Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.