Dobrý veľmi neskorý večer!
streda 4. októbra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sv. ap. Kodrat (130). V tento deň sa zakončuje sviatok Hospodinovho Kríža
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Fókas, sinopský biskup (117). Prorok Jonáš (7. stor. do narodenia Christa)

sviatok má Svätý jeromučeník Jerotej, aténsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá mučenica Charitína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Čo sa stane s diablom a zlými anjelmi po druhom príchode Christa? Budú trpieť spolu s ostatnými ľuďmi, ktorí nebudú spasení?“

Valika

Odpoveď

Milá Valika

„O osude diabla a zlých anjelov, čiže démonov alebo bisov, po druhom príchode Isusa Christa sa v knihe Zjavenia píše toto: „Diabol, ktorý ich zvádzal, bude uvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov” (Zj 20, 8-10). Uvedené slová Svätého Písma vysvetľuje sv. Andrej Kesarijský takto: “Slávny Christov príchod ich premôže duchom Christových úst a ich vodcu diabla spolu s antichristom uvrhne do ohnivého jazera, kde budú mučení na veky vekov. My, čo sme naučení Christom modliť sa za to, aby sme napadli do pokušenia (Mt 6, 13), pretože sme spoznali svoju slabosť, budeme Ho neustále a vrúcne prosiť, aby sme boli zbavení od tejto predpovedanej skúšky, aby sme nevideli ani príchod antichrista, ani povstanie predpovedaných národov, ani smrtonosné trápenie, ktoré bude nútiť (ľudí) odstúpiť od spasiteľnej viery. Udržujme, podľa možností, nepoškodené a nezranené svedectvo nášho svedomia a dobrými skutkami preukazujme plameň lásky ku Christovi, ktorý nás vykúpil svojou čestnou Krvou. Posilňovaní veľkou Božou štedrosťou budeme očakávať prijatie... večných bláh... v samotnom Spasiteľovi a Vykupiteľovi našom Christovi“. Diabol bude teda aj po druhom Christovom príchode naďalej existovať, bude však večne mučený spolu s anjelmi a nespasenými ľuďmi v ohnivom jazere. Slová o ohnivom jazere je potrebné chápať duchovne. Ide o stav veľkého utrpenia spôsobeného výčitkami svedomia, samotou, prázdnotou, pocitmi nešťastia a zúfalstva, ktoré si človek zapríčinil sám. Hoci všetci budú akoby na jednom mieste, každý tam bude sám a opustený. Najväčším dôvodom utrpenia bude to, že hriešne vášne, ktoré si diabol, anjeli a nepokajaní hriešnici dobrovoľne zamilovali, odhalia svoju pravú tvár a zaútočia na duše ľudí v plnej svojej sile, škaredosti, bolestivosti a, čo je najhoršie, bez možnosti oddychu alebo zabudnutia. Tu, keď zaspíme, nevnímame mnohé negatívne veci a tak si od nich oddýchneme, keď sa stretneme s dobrými ľuďmi, zabúdame na mnohé negatívne pocity, keď sa stretneme so zbožnými ľuďmi, pomáhajú nám krotiť našu bezbožnosť a ťahajú nás niekedy aj proti našej vôli k dobru. Vo večnosti však niet spánku a každý sa ukáže taký, aký je sám o sebe, čo v sebe kto vypestoval. Preto nech v nás žije iba čistota, svätosť, zbožnosť a všetko iba dobré a svetlé!“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
20. november 2009Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.