Dobré ráno!
piatok 13. decembra 2019

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný (62)
ZAJTRA sviatok má Pror. Nahum; prep. Filaret Milosrdný

sviatok má Mč. Lucie; mč. Eustratij, Auksentij, Evgen, Mardarij a Orest; prep. Arsenios
ZAJTRA sviatok má Mč. Thirs, Levkij a Kallinik; mč. Filemon, Apollonius, Arián a Theotichos Alexandrij

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

"Môžem sa opýtať ako to je s uznávaním Bohorodičky? akože či bola alebo nebola pannou do konca života a aké sú na to dôkazy napr. v Biblii? za odpoveď vopred ďakujem"

Marika

Odpoveď

Milá Marika

Bohorodička bola pannou až do konca svojho života. Taká je viera Cirkvi od počiatku až podnes a taká bude navždy. A odkiaľ to Cirkev vie? Vieme to zo Svätého Písma a z Tradície Cirkvi. Sväté Písmo nikde nespomína, žeby Bohorodička mala viacero detí okrem jediného Isusa Christa, ktorý bol počatý zo Svätého Ducha, čiže bez muža a panensky. Veriacemu človeku to stačí a neveriacemu nepomôže žiadne množstvo dôkazov. Ďalším a najväčším dôkazom je svätá Tradícia Cirkvi, z ktorej vzniklo aj Sväté Písmo. Táto Tradícia zapísaná najmä v bohoslužobných textoch Cirkvi hovorí o Bohorodičke ako o „vždy panne“ a o Christovi ako o jej jednorodenom, čiže jedinom Synovi. Svätá Tradícia tiež hovorí, že Isus Christos bol nielen počatý panensky, ale takto sa aj narodil, pretože sa narodil z boku Presvätej Bohorodičky podobne ako bola učinená Eva z boku Adama. Žiadne ďalšie podrobnosti nie je rozumné, slušné a užitočné rozoberať. Aby si mohla správne doceniť svedectvo Tradície Cirkvi, spomeň si, že svätú Tradíciu Cirkvi začali odovzdávať učeníci samotného Spasiteľa Isusa Christa svojim nástupcom a potom mnohí ďalší svätí ľudia a zbožní kresťania. Bolo to veľké množstvo spočiatku stoviek očividcov a neskôr tisícov a miliónov čestných a veriacich ľudí dobrého a zbožného života, ktorí s vierou a láskou prijali pravdu Evanjelia a odovzdávali ju ďalej. Najväčším dôkazom o panenstve Presvätej Bohorodičky ako aj o všetkých ostatných pravdách učenia Cirkvi je osobná skúsenosť s Bohom a modlitebné spoločenstvo s Bohorodičkou, svätými a celou Cirkvou. Kto toto prežíva, je mu všetko zjavené a dennodenne sa o tom presviedča.

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
23. jún 2008Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.