Pekné popoludnie!
nedeľa 20. októbra 2019
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätí mučeníci Sergej a Vakchus (290-303)
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Pelágia (457)

sviatok má Svätý veľkomučeník Artemios (362)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Ilarión Veľký (371-372)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Prečo sa v Pravoslávnej cirkvi počas bohoslužieb nepoužívajú hudobné nástroje? Aj 150. žalm opisuje chváliť Pána harfou, citarou atď... Ďakujem za vysvetlenie. “

Zuzana

Odpoveď

Milá Zuzana

„Milá Zuzana, v Starom Zákone, do ktorého patria aj Žalmy, sa nachádza veľa vecí a myšlienok, ktoré v novozákonnej Cirkvi už nenašli svoje uplatnenie. Platí to najmä v obradovej oblasti. Jednou z takýchto vecí je aj používanie hudobných nástrojov. Pravoslávna Cirkev sa nezvykla a nezvykne vyjadrovať proti ich používaniu mimo bohoslužieb, ak sa to deje v duchu slušnosti a zbožnosti, avšak do bohoslužieb prijaté zväčša neboli. Výnimku tvoria iba niektoré pravoslávne spoločenstvá v Afrike a možno ešte niekde inde, kde sa občas používa niečo ako bubon a snáď aj niektoré iné nástroje. Za istú formu hudobného nástroja by sa možno mohol považovať zvon alebo zvony, ktoré sa používajú aj u nás a ktorými sa niekedy vytvára aj určitá melódia a rytmus. Je to však, dá sa povedať, iba výnimka, ktorou sa nesprevádza nejaká výraznejšia časť bohoslužby. Podobnou výnimkou je ešte používanie rapkáča na Veľký piatok, zvončekov na kadidle, alebo talanda a simandra v monastieroch, ktoré sa používajú iba na zvolávanie na bohoslužbu. Nepoužívanie hudobných nástrojov pri bohoslužbách prirodzene vyvrelo z povahy novozákonnej, kresťanskej a cirkevnej zbožnosti. Novozákonná zbožnosť je totiž na rozdiel od starozákonnej charakteristická snahou oslavovať Boha čo možno najviac priamo a bezprostredne samým sebou, čiže svojim hlasom, svojim telom, svojou dušou, svojou mysľou a najmä svojim srdcom v duchu slov Svätého Písma: „Daj mi synu svoje srdce“ a „Oslavujte Boha svojou dušou a telom“. K nepoužívaniu hudobných nástrojov pri bohoslužbách prispel, myslím si, aj fakt, že skutočne novozákonnej zbožnosti je vlastná značná zdržanlivosť a jednoduchosť, ktorá sa má prejavovať nielen v rozprávaní, jedení, či obliekaní, ale aj v speve.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
13. november 2009Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.