Dobrý veľmi neskorý večer!
streda 4. októbra 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Sv. ap. Kodrat (130). V tento deň sa zakončuje sviatok Hospodinovho Kríža
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Fókas, sinopský biskup (117). Prorok Jonáš (7. stor. do narodenia Christa)

sviatok má Svätý jeromučeník Jerotej, aténsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá mučenica Charitína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Prečo sa v Pravoslávnej cirkvi počas bohoslužieb nepoužívajú hudobné nástroje? Aj 150. žalm opisuje chváliť Pána harfou, citarou atď... Ďakujem za vysvetlenie. “

Zuzana

Odpoveď

Milá Zuzana

„Milá Zuzana, v Starom Zákone, do ktorého patria aj Žalmy, sa nachádza veľa vecí a myšlienok, ktoré v novozákonnej Cirkvi už nenašli svoje uplatnenie. Platí to najmä v obradovej oblasti. Jednou z takýchto vecí je aj používanie hudobných nástrojov. Pravoslávna Cirkev sa nezvykla a nezvykne vyjadrovať proti ich používaniu mimo bohoslužieb, ak sa to deje v duchu slušnosti a zbožnosti, avšak do bohoslužieb prijaté zväčša neboli. Výnimku tvoria iba niektoré pravoslávne spoločenstvá v Afrike a možno ešte niekde inde, kde sa občas používa niečo ako bubon a snáď aj niektoré iné nástroje. Za istú formu hudobného nástroja by sa možno mohol považovať zvon alebo zvony, ktoré sa používajú aj u nás a ktorými sa niekedy vytvára aj určitá melódia a rytmus. Je to však, dá sa povedať, iba výnimka, ktorou sa nesprevádza nejaká výraznejšia časť bohoslužby. Podobnou výnimkou je ešte používanie rapkáča na Veľký piatok, zvončekov na kadidle, alebo talanda a simandra v monastieroch, ktoré sa používajú iba na zvolávanie na bohoslužbu. Nepoužívanie hudobných nástrojov pri bohoslužbách prirodzene vyvrelo z povahy novozákonnej, kresťanskej a cirkevnej zbožnosti. Novozákonná zbožnosť je totiž na rozdiel od starozákonnej charakteristická snahou oslavovať Boha čo možno najviac priamo a bezprostredne samým sebou, čiže svojim hlasom, svojim telom, svojou dušou, svojou mysľou a najmä svojim srdcom v duchu slov Svätého Písma: „Daj mi synu svoje srdce“ a „Oslavujte Boha svojou dušou a telom“. K nepoužívaniu hudobných nástrojov pri bohoslužbách prispel, myslím si, aj fakt, že skutočne novozákonnej zbožnosti je vlastná značná zdržanlivosť a jednoduchosť, ktorá sa má prejavovať nielen v rozprávaní, jedení, či obliekaní, ale aj v speve.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
13. november 2009Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.