Dobré ráno!
streda 21. februára 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat, Pror. Zachariáš, svt. Sávva II. Srbský
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Nikefor. V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia

sviatok má Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie
ZAJTRA sviatok má Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa spýtať na to, ako sa Pravoslávna cirkev stavia k potratom - mám na mysli spontánny potrat, keď žena nechtiac príde o dieťatko. A čo má v takom prípade žena robiť z pohľadu cirkvi, z pohľadu jej kresťanského života? Je to povazované za hriech, mala by sa z toho vyspovedať? Ďakujem za odpoveď.“

Tatiana

Odpoveď

Milá Tatiana!

„Sláva na viki Bohu! Postoj Pravoslávnej cirkvi k spontánnym potratom je vyjadrený v niektorých jej bohoslužobných textoch a v cirkevných pravidlách. V Trebniku (kniha obsahujúca poriadky bohoslužieb, ktoré sa slúžia pri rôznych zvláštnych príležitostiach) sa nachádza modlitba, ktorá sa číta nad ženou, ktorá spontánne potratila. V texte tejto modlitby sa spomína aj taký potrat, ktorý sa stal „chtiac“, čiže interrupcia (tzv. umelé prerušenie tehotenstva alebo abort), aj taký, ktorý sa stal „nechtiac“, čiže spontánny potrat. To znamená, že po každom potrate je správne a užitočné poprosiť kňaza, aby sa túto modlitbu nad ženou, ktorá potratila, pomodlil. Obsahom tejto modlitby sú prosby o uzdravenie, o posilnenie duše aj tela, o prítomnosť a pomoc anjela ochrancu, o ochranu pred zlými duchmi (napríklad pred duchom zúfalstva a beznádeje, ktorý nezriedka pokúša ľudí v ťažkých situáciách), o pomoc v slabosti a rôznych vnútorných bolestiach, ktoré sa vyskytujú po potrate a nakoniec aj prosba o očistenie a odpustenie hriechov, nakoľko aj spontánny potrat môže byť dôsledkom hriechu. Na inom mieste Trebníka sa uvádzajú slová, z ktorých vyplýva, že hriech sa dá predpokladať ako možná príčina potratu najmä vtedy, ak sa tento udial v piatom alebo neskoršom mesiaci tehotenstva. Táto myšlienka vychádza z predpokladu, že ak sa dieťa dožilo tak vysokého stupňa tehotenstva, znamená to, že bolo živé a životaschopné a zároveň, že matka už určite musela vedieť, že je tehotná a mohla prispôsobiť svoje správanie tak, aby sa dieťaťu neublížilo. Preto, ak v piatom alebo ešte neskoršom mesiaci tehotenstva predsa došlo k potratu, je oveľa viac ako predtým možné, že príčina nebola v zdravotnom stave dieťaťa, ale niekde inde. V dnešnej dobe samozrejme existuje oveľa viac takých nebezpečenstiev, ktoré môžu poškodiť dieťa zvonku v hociktorom mesiaci tehotenstva. A na druhej strane existuje oveľa viac prostriedkov a možností, ako dieťa chrániť už od jeho počatia. Preto najdôležitejšie zo všetkého je, aby rodičia za každých okolností svoje dieťa milovali už od jeho počatia a všemožne ho chránili, aby sa mohlo živé a zdravé narodiť. Na záver by som chcel dodať ešte jednu veľmi dôležitú myšlienku. Zmyslom a cieľom modlitieb Cirkvi nad ženou, ktorá potratila, nie je v žiadnom prípade obviňovať ju alebo súdiť, ale pomôcť jej v každej situácii. Preto aj zmienku o odpustení hriechov v modlitbe nad ženou, ktorá potratila, nech by sa to udialo akokoľvek, je dobré prijať s pokorou. Veď nikto z nás nikdy nemôže povedať, že nemá hriech. Ako hovorí Sväté Písmo, všetci sa v mnohom prehrešujeme, preto keby nebolo Božej milosti a ochrany, nenarodilo by sa nikomu z nás žiadne dieťa. Nech by sa v našom živote udialo akékoľvek nešťastie, najlepšie, čo môžme urobiť, je vždy s pokorou skloniť hlavu pred Bohom, poprosiť odpustenie (aj v spovedi) a povedať Bohu o svojej túžbe, aby to v budúcnosti dopadlo lepšie...“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
8. november 2012Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.