Dobrý večer!
štvrtok 13. augusta 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Predprazd. Vynesenia životodarného Hospodinovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim kappadocký (304-305)
ZAJTRA sviatok má ZAČIATOK USPENSKÉHO PÔSTU
Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža Hospodinovho. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar (166 do narodenia Christa)

sviatok má Náš prep. otec Maxim Vyznávač (662). V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia
ZAJTRA sviatok má Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš (8. stor. do narodenia Christa). Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodósia, pečerského igumena (1091)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Christu! Ako rímsko-katolík sa chcem stať pravoslávnym kresťanom a chcem sa spýtať, ktoré konkrétne základné knihy by ma najlepšie voviedli do Pravoslávia, ako sú: vierouka, liturgia, modlitby (modlitebná knižka), učebnica a slovník staroslovienčiny (aby som rozumel sv. liturgii), história Pravoslávia. Za odpoveď Vám úprimne ďakujem.“

Adam

Odpoveď

Milý Adam

„Sláva na viki Bohu! Väčšinu kníh, ktoré vydala Pravoslávna cirkev na Slovensku je možné kúpiť v predajni skrípt na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte na Masarykovej ul. č. 15 v Prešove. V otázke vierouky by som Ti odporúčal knihu „Cesta k Bohu“ od kolektívu autorov, potom „Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti" od o. Serafima Rose a jednoduchú, ale veľmi zaujímavú knihu „Lebo s nami je Boh“ od S. Lavrova, ktorú preložil učiteľ našej fakulty o. Alexander Cap. O Liturgii by som Ti odporúčal knihy o. Petra Kormaníka, ktorý napísal výklad na Liturgiu v niekoľkých častiach, pracovníčka v predajni Ti ich rada ukáže. V predajni sú tiež aj pravoslávne modlitebníky, cirkevnoslovanský slovník (zatiaľ prvá časť, čoskoro bude aj druhá) a učebnica cirkevnej slovančiny od p. prof. Mikuláša Šteca v niekoľkých formách a vydaniach. Ak by sa niektoré uvedené knihy v predajni už nenachádzali, alebo ak by si niečomu nerozumel, ak chceš, môžeš ma vyhľadať a ja Ti ich pomôžem pozháňať. Na fakulte som vždy v utorok a stredu. Stačí ak prídeš na vrátnicu a povieš, aby ma zavolali, že máme dohodnuté stretnutie, alebo to skús priamo v mojom kabinete (prvé dvere na poschodí).

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
4. december 2011Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.