Pekné dopoludnie!
pondelok 30. januára 2023

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Prep. Antonij Veľký; sv. císar Theodosij Veliký
ZAJTRA sviatok má Svt. Athanasij a Cyril Alexandrijskí

sviatok má Svätý hieromučeník Hippolyt. Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Vasiľ Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
ZAJTRA sviatok má Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu otče, chcem sa spýtať či môžme podarovať nepravoslávnemu človeku svätú ikonu? Alebo čo z vecí duchovného charakteru môžme takému človeku darovať, aby sme takýmto spôsobom nič neznesvätili. Ďakujem.“

Daria

Odpoveď

Milá Daria

„Sláva na viki Bohu! Sväté ikony môžeš darovať každému, o kom predpokladáš, že sa k nim bude správať s úctou. Nevadí, ak to bude nepravoslávny človek, ikona je istou formou zvesti o Bohu, Bohorodičke alebo Božích svätých a tú máme niesť do celého sveta, všetkým ľuďom. Našou úlohou ako členov Christovej Cirkvi je posväcovať tento svet, prinášať do neho čo najviac dobra, dobrej zvesti, svätosti, dobrého slova, písma, obrazu, hudby... Môžeš teda spokojne obdarovať kohokoľvek ikonou, Svätým Písmom, svätými piesňami napríklad na CD, filmom na DVD o svätých a cirkevných veciach, osobách, udalostiach. Môžeš ľudí obdarovať svätenou vodou, posväteným olejom, krížom, posvätenou sviecou. Vždy však maj na pamätí, aby tento dar bol vhodný pre obdarovaného vzhľadom na jeho charakter, životné podmienky, poznanie, aby to bolo niečo, čo ho s najväčšou pravdepodobnosťou osloví, čomu bude rozumieť, čo mu bude blízke a pochopiteľné, s čím vie narábať. Výnimkou sú iba zjavne veľmi zlí ľudia, o ktorých určite vieš, že by posvätené veci napríklad vyhodili do smetia alebo o ktorých vieš, že tieto veci odmietajú, nechcú. Jediné, čo nesmieme dávať nepravoslávnym ľuďom sú sväté Tajiny (najmä sv. Prijímanie - Eucharistia), tajomstvá svojho srdca, svojho duchovného života, netreba sa s nimi spoločne modliť, čiže zdieľať s nimi spoločný duchovný život a netreba sa za nich podľa pravidiel pravoslávnej Cirkvi ženiť a vydávať, čiže dávať im samých seba. V sobáši sa celý človek daruje druhému človeku, s ktorým má zdieľať všetko a to nie je možné a správne urobiť s nepravoslávnym človekom, pretože jeho nepravdivú vieru nie je dobré zdieľať s ním. Takéto manželstvo by bolo neúplným, nepriaznivým pre duchovný život celej rodiny.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
7. apríl 2012Untitled Document Chyba databazy. Skúste prosím akciu opakovať neskôr.