Pekné popoludnie!
utorok 28. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Teodor Posvätený (368), učeník svätého Pachómia Veľkého

sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa opýtať na pár otázok, v ktorých nemám jasno. Ako väčšina viete, nedávno sa uskutočnilo jeleoosvjaščenije a jeleopomazanie. Chcem sa spýtať, že čo je správne. Je potrebne ísť predtým na spoveď a pričaščenije? A ak sme neboli na spovedi, môže sa ísť na jeleopomazanie? A keď sme tak spravili, je to hriech? Je správne ísť na pričaščenije bez spovede, keď sme boli na jeleoosvjaščeniji? Bohuznáma Evička.“

Odpoveď

Milá Evička

Otázka: Odpoveď: „Jeleopomazanije má byť pred sv. Liturgiou a Pričaščenijem, lebo Pričaščenije má byť záverom, zakončením, vyvrcholením, spečatením každej Tajiny. Pred Jeleopomazanijem nemusí byť Spoveď, ale pred sv. Pričaščenijem je správne pristúpiť najprv k Tajine Pokánia, čiže inak povedané k osobnej Spovedi pri kňazovi vždy, keď je to možné. Výnimka sa robí zvyčajne iba v núdzových prípadoch. Napríklad sv. Ján Kronštadtský pripúšťal v niektorých prípadoch takzvanú spoločnú Spoveď. Bolo to vtedy, keď mal v chráme niekoľko tisíc ľudí a sám ich nemal šancu osobne vyspovedať. Pred Pričaščenijem im všetkým predniesol slovo o pokání a pomodlil sa nad nimi modlitbu rozhrešenia. Pritom všetkých dobre poznal, staral sa o nich a dával pozor na to, aby nepristúpil niekto, kto prebýval v stave ťažkej hriešnosti a vášnivosti bez úprimného pokánia a zmeny k lepšiemu. Hlavné je, aby Tajina pokánia – Spoveď nebola iba formalitou, ale úprimným pokáním. V každej Spovedi s pomocou Božou a pod vedením svjaščennika oživujeme svoje odhodlanie jednoznačne zanechať hriechy a meniť svoj život k svätosti a k životu s Bohom. Prajem Ti, aby Spoveď bola u Teba spojená vždy s úprimnou ľútosťou, slzami pokánia, horlivosťou konať iba dobro a radosťou z odpustenia a zmierenia s Bohom a ľuďmi. Tešme sa, že máme Tajinu pokánia, lebo nie je to žiadna samozrejmosť. Napríklad anjeli ju nemajú. Keď zhrešia sú z nich démoni a koniec. Svätá Tajina Pokánia je krásna a svätá udalosť, pri ktorej sa lieči naša duša doráňaná a zúbožená hriechmi. Je to veľká Božia milosť hodná toho, aby sme ju radi a ochotne prijímali.“

S úctou a láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
14. marec 2009Untitled Document