Dobré ráno!
streda 8. apríla 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Zbor k archanjelovi Gabrielovi
ZAJTRA sviatok má Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna

sviatok má Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Eupsychios

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Chcem sa spýtať na postoj pravoslávnej cirkvi na tzv. letničné hnutia.“

milan

Odpoveď

„Postoj Pravoslávnej cirkvi voči letničným a všelijakým iným hnutiam je vyjadrený jej prežívaním duchovného života a jej učením o duchovnosti, ktoré sa od pôsobenia letničných hnutí zásadne odlišuje. Pravoslávna duchovnosť stojí na pilieroch vnútornej aj vonkajšej jednoty s jedinou Christovou Cirkvou, na plnosti pravdy obsiahnutej vo Svätom Písme a vysvetľovanej v duchu cirkevnej Tradície a spoločnej duchovnej skúsenosti členov Cirkvi od apoštolských čias až podnes a nakoniec na askéze, ktorej základ tvorí pokora a získavanie Svätého Ducha nie hocijakým spôsobom, ale takým, ktorý vychádza z duchovnej skúsenosti svätých. Žiaden z týchto pilierov nie je vlastný letničným hnutiam. S letničnými hnutiami je úzko spojené aj hnutie tzv. charizmatickej obnovy, ktoré sa šíri medzi členmi najmä protestantských spoločenstiev, ale našlo si svojich sympatizantov aj medzi katolíkmi a údajne aj medzi nevýrazným počtom „pravoslávnych“ veriacich v niektorých krajinách. Naozaj duchovné osobnosti a tí veriaci, ktorý žijú aktívnym duchovným životom sa od letničných hnutí a hnutia charizmatickej obnovy dištancujú. Prežívanie údajného pôsobenia Svätého Ducha u sympatizantov letničných hnutí je z pohľadu pravoslávnej duchovnosti považované za pôsobenie zlých duchov, psychologickej manipulácie a čisto emočných stavov. Dôkazom toho je napríklad nepriateľstvo mnohých tzv. charizmatikov voči krížu, rozpad zvyškov zdravej duchovnosti u ľudí, ktorý sa zaplietli s letničnými a charizmatickými hnutiami a nezrozumiteľnosť „hovorenia cudzími jazykmi“ u charizmatikov. Skutočný dar hovorenia cudzími jazykmi, ktorý pochádza od Svätého Ducha, pôsobí totiž nie samoúčelne a nezrozumiteľne, ale tak, že človeka ľudia začínajú rozumieť aj tí ľudia, ktorí ho dovtedy nerozumeli a nie naopak. Nakoniec je potrebné dodať ešte jednu veľmi dôležitú vec. Živnou pôdou pre každé nové a necirkevné náboženské hnutie sú nedostatky u ľudí, hlásiacich sa k skutočne Christovej Cirkvi. Je preto veľmi dôležité, aby členovia Cirkvi žili ako ozajstní kresťania, nie v duchu sveta, ale vo Svätom Duchu, aby ich vieru bolo vidno aj v ich živote. Potom budú u nich zjavné aj dary Svätého Ducha a skutočné kresťanské cnosti. Za takýchto predpokladov sa budú menej šíriť rôzne falošné náhrady a ľahké cesty k získaniu imitácie darov Svätého Ducha, akými sú napríklad letničné hnutia.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
19. apríl 2009Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.