Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu. Prosím Vás o radu a pomoc. Pokrstená a vychovávaná som bola ako gréckokatolíčka, môj manžel je tak isto pokrstený, no vychovávaný skôr ako rímskokatolík. Ešte pred tým ako sme sa zobrali, sme začali SPOLU chodiť na "omše" v nedele a sviatky. Pre obidvoch je pre nás Boh na prvom mieste. Aspoň sa o to snažíme. No ja som v kostole nešťastná, v srdci cítim, že v pravosláví je jediná Pravda. Práve dnes nastal deň, kedy som išla na bohoslužbu do pravoslávneho chrámu, samozrejme bez manžela, on šiel do kostola. Na bohoslužbe som sa cítila nesmierne šťastná, no zároveň smutná, že pri mne nestojí môj manžel. Po ťažkom rozhovore mi povedal, že pôjde so mnou jeden krát do chrámu, no v ten deň pôjde aj do kostola, aby mal platnú "omšu". A že potom sa uvidí... On verí tomu, k čomu ho viedli rodičia, verí, že jeho viera je pravá. Vraví, že nemôže ísť proti svojmu Bohu. Dokonca si kľakol a mal slzy v očiach. A ja ho chápem. Chcela by som, aby existovala akási stredná cesta. Aby raz, keď budeme mať deti, viedli sme ich spoločne k Bohu, cestou pravej viery. Tiež by som sa chcela spýtať, či sa môžem dať prekrstiť a čo k tomu potrebujem. S láskou v Christu“

Jana

Odpoveď

Milá Jana

„Sláva na viki Bohu. Úprimne som rád, že sa Vášho srdca dotkla Božia blahodať a túžba po pravde. Keď si niekoho povolá Boh, aby nasledoval Jeho pravdu, vtedy sa to dá len ťažko slovami vysvetliť alebo opísať. Človek jednoducho zahorí láskou k Pravde a ide za ňou, lebo je to jeho šťastie, túžba, želanie. Pravda pritom nepozná strednú cestu, pretože existuje len pravda alebo nepravda. Chcel by som Vás preto povzbudiť, aby ste v praktickom živote zostala úprimne milujúcou a chápavou manželkou ako doteraz, no v duchovnom živote zostaňte verná Christovej pravde pravoslávia a kráčajte za Bohom za želaním Vášho srdca. Ak je Vaše želanie naozaj úprimné a od Boha, potom sa to určite skončí aj pravoslávnym krstom, pretože každý, kto si zamiluje pravdu pravoslávia, prirodzene nechce zostať odtrhnutý od svojich rovnako zmýšľajúcich duchovných bratov a sestier v Pravoslávnej cirkvi, od svojej duchovnej rodiny. Ku krstu by bolo dobré, aby ste sa osobne skontaktovali s nejakým pravoslávnym duchovným, ktorý Vám pomôže pripraviť sa na prijatie pravoslávia, vysvetlí Vám viac o pravoslávnej viere a povie Vám, čo je k prijatiu krstu potrebné. Najdôležitejšie zo všetkého je samozrejme úprimné pokánie, úprimná túžba žiť s Bohom podľa Evanjelia a láska k blížnym. Prajem Vám srdečne všetko najlepšie, nech Boh blahosloví (požehná) Vaše želanie a nech Vám pomôže ho uskutočniť. Čo sa týka Vášho manžela a ak Boh dá aj detí, tak tým najviac poviete tým, ak budete prakticky žiť ako dobrá žena, matka a hlavne kresťanka. Slovami hovorte o pravoslávnej viere manželovi len vtedy, ak by sa sám pýtal alebo bol ochotný so záujmom počúvať. S úctou a láskou v Christu “

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský
23. december 2011Untitled Document