Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„SLÁVA BOHU! Ja by som sa chcel opýtať, že či majú inoverci (grekokatolici) Blahodat Svjataho Ducha, konkrétne sa chcem spýtať, že či je platný krst u nich, alebo či sa treba pokrstiť v Pravoslávnej Cerkvi. Ďakujem SPASI VAS HOSPODI!“

Luboš

Odpoveď

Milý Ľuboš

„Blahodať Svjataho Ducha sa u každého človeka prejavuje iným spôsobom a v inej miere. To, či majú inoverci Blahodať, závisí od toho, o koho konkrétne ide a od toho, či je ten ktorý človek inovercom vedome a kvôli tvrdosti svojho srdca alebo z nevedomosti a iba kvôli vonkajším okolnostiam, v ktorých žije a ktoré nemohol a nemôže ovplyvniť. Nie je našou vecou ľudí v tomto smere posudzovať, pretože o iných ľuďoch vieme veľmi málo a mnohé veci sú nám neznáme. Podľa učenia svätých otcov niektorí ľudia, ktorí sú nechtiac a z nevedomosti navonok mimo pravdivej Cirkvi, v skutočnosti môžu byť vnútorne k Pravoslávnej Cirkvi blízko, ak žijú zbožne, s úprimnou vierou v Boha a čestne podľa svojho najlepšieho svedomia (o tých, ktorí sú mimo Pravoslávnej Cirkvi z vlastnej vôle a nežijú zbožne, to neplatí). Takýchto ľudí môže Boh obdarovať niektorými darmi svojej Blahodate. Plnosť Blahodate Svjataho Ducha je však len v Tajinách Pravoslávnej Cirkvi a každý, kto má možnosť ich prijať, mal by ich prijímať. Vedomé vyhýbanie sa pravej viere a Tajinám pravdivej Cirkvi, ak ich máme možnosť prijať, je cesta preč od Blahodate a spasenia. Myropomazanie, čiže krst Svätým Duchom, u nikoho mimo Pravoslávnej Cirkvi nie je platný. Prijíma sa, a aj to len niekedy a niektorými, iba prvá časť krstu, čiže krst vodou. No aj ten sa odporúča prijať iba v Pravoslávnej Cirkvi, pretože všade inde sa tento krst vykonáva nie v plnosti s rôznymi zjavnými alebo skrytými nedostatkami.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
3. december 2009Untitled Document