Dobré ráno!
štvrtok 30. mája 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Andronik a Júnia
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Teodot z Ankyry

sviatok má Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora (383)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Hermas (zo 70-tich). Svätý mučeník Jermia

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Otázka

„Sláva Isusu Christu! Chcel by som sa spýtať, ako sa má chápať a v čom spočíva hriech smilstva. Podľa mňa je rozdiel, ak majú pohlavný styk ľudia, ktorí sa ani nemilujú a ide len o uspokojenie telesných potrieb, ide im len o sex. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sa ľúbia, plánujú spolu budúcnosť a chcú sa vziať a padnú do hriechu smilstva. Je to podľa vás taký istý hriech, ako v prvom prípade? Pozerá na to Boh ináč? Dnes ľudia spolu chodia aj niekoľko rokov, chcú si zarobiť na byt atď. a až tak sa vziať a niekedy je to veľmi ťažké tomu neodolať a človek padne. Viem, že podľa učenia Cirkvi by malo dôjsť k intímnemu styku až po svadbe. Môžete mi objasniť bližšie prečo a v čom tkvie hriešnosť tohto aktu resp. to \"minutie cieľa\" (význam slova hriech, ak sa nemýlim)? Boh Vás žehnaj “

Róbert

Odpoveď

Milý Róbert

„Odpoviem Ti slovami jedného veľmi dobrého, pokorného a svätého človeka, biskupa Petra, ktorého knihu „Ukázanie cesty k spáse“ niekoľkokrát vydali svätí optinskí starci (prepodobní Izák a Amvrosij) v tlačiarni Optinskej pustovne s cieľom podať jednoduchým jazykom poučenie, ktoré by bolo pochopiteľné každému. Píše sa v nej toto: „Našej prirodzenosti je vrodená pohnútka rozširovať svoj rod (potomstvo) a príťažlivosť k inému pohlaviu kvôli rodeniu detí. S uspokojením tejto náklonnosti je spojený osobitý príjemný pocit, ktorý tesnými putami lásky zjednocuje muža a ženu, robí príjemnejšími ťažkosti ich pozemského a rodinného života, robí vytúženým rodenie a vychovávanie detí. Bez tohto uspokojenia by spojenie muža a ženy bolo odpudzujúce a za takýchto podmienok by sa mužovia a ženy nikdy nepodujali robiť niečo, čo je sprevádzané podvedomým pocitom hanby a čo vedie k rodeniu detí, ktoré je pre ženu krajne bolestivé, a k výchove detí, ktorá vyžaduje od otca aj matky mnoho ťažkých starostí, námahy a nepríjemností.
Spojenie s druhým pohlavím a s ním spojený pôžitok však nie je cieľom, ale iba prostriedkom k rodeniu detí a najmä k ich správnemu vychovávaniu. Cieľom schopnosti rodiť deti nie je iba jednoduché rozmnožovanie ľudí, ale najmä rozmnožovanie ľudí s dobrou morálkou, ktorí by dosahovali vyššie mravné ciele, ktorí by boli schopní a dôstojní zdediť Nebeské kráľovstvo, večnú blaženosť a spoločenstvo s Bohom.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby muž a žena boli zjednotení nerozdeliteľným zväzkom manželstva na celý život, aby ich zväzok lásky bol silnejší, aby lepšie pomáhali jeden druhému v rôznych materiálnych a duchovných potrebách, nerozchádzali sa, neopúšťali jeden druhého bez pomoci, aby otec dobre poznal svoje deti a deti svojich rodičov, aby sa rodičia z lásky k svojim deťom viac starali o telesnú a mravnú výchovu detí a deti s pocitom vďačnosti živili rodičov a starali sa o nich v chorobe a starobe. Manželský zväzok je potrebný aj preto, aby bola zachovávaná umiernenosť, slušnosť a mravnosť pri uspokojovaní náklonnosti k rodeniu detí. Pri náhodnom uspokojovaní tejto náklonnosti s rôznymi a hocijakými osobami by všetko vyšlo naopak a prinieslo by to mnoho tých najškodlivejších dôsledkov.
Preto aj Boží Zákon (1Mjž 2, 24; Mt 19, 4-6; Ef 5, 31; 1Kor 7, 27-39) aj zdravý rozum zakazujú uspokojovanie telesnej žiadosti mimo manželstva a uspokojovanie, ktoré nezodpovedá cieľu manželstva. Preto každé uspokojovanie telesnej túžby mimo manželstva predstavuje hriech“. K uvedeným slovám pridám len pár myšlienok. O hriešnosti smilstva najlepšie hovorí svedomie človeka. Každý človek, ktorý ho vykoná, nech by to bolo za akýchkoľvek okolností a hoci by si to navonok nepriznával, po jeho vykonaní sa cíti ako prasa a špina (telesne aj duchovne), odnáša si dlhodobú traumu a často aj myšlienky ublížiť si. Každé smilstvo podstatne znižuje schopnosť človeka vytvoriť naozaj pevný vzťah (stav dnešnej spoločnosti je toho empirickým dôkazom) a pokiaľ sa stane zvykom, oberá človeka o veľké množstvo telesných a duševných síl. Čosi podobné môže nastať aj v manželstve, ak sa telesné spolužitie vykonáva často a bezcieľne. Telesne nezdržanlivý človek sa stáva postupne temným a slabým.“

S láskou v Christu

jerej Štefan Pružinský, ml.
26. október 2009Untitled Document