Dobré ráno!
pondelok 29. augusta 2016

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Hospodina, Boha a Spasiteľa Isusa Christa, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola (944). Svätý muč. Diomíd lekár (298)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Myrón (250)

sviatok má Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána - pôstny deň
ZAJTRA sviatok má Naši otcovia sv. Alexander (340), sv. Ján (595) a sv. Pavol Nový (784), konštantínopolskí patriachovia. Prenesenie ostatkov sv. Alexandra Nevského (1724)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Časopis Istina za rok 2011J a n u á r
pozrieť / stiahnuť

F e b r u á r
pozrieť / stiahnuť

M a r e c - A p r í l
pozrieť / stiahnuť

M á j
pozrieť / stiahnuť

J ú n
pozrieť / stiahnuť

J ú l - a u g u s t
pozrieť / stiahnuť

S e p t e m b e r
pozrieť / stiahnuť

O k t ó b e r
pozrieť / stiahnuť

N o v e m b e r
pozrieť / stiahnuť

D e c e m b e r
pozrieť / stiahnuť

 
Online 1