Dobrý večer!
piatok 27. mája 2016

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Pachómios Veľký (348)

sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Časopis Istina za rok 2011



J a n u á r
pozrieť / stiahnuť

F e b r u á r
pozrieť / stiahnuť

M a r e c - A p r í l
pozrieť / stiahnuť

M á j
pozrieť / stiahnuť

J ú n
pozrieť / stiahnuť

J ú l - a u g u s t
pozrieť / stiahnuť

S e p t e m b e r
pozrieť / stiahnuť

O k t ó b e r
pozrieť / stiahnuť

N o v e m b e r
pozrieť / stiahnuť

D e c e m b e r
pozrieť / stiahnuť

 
Online 2