Dobré ráno!
streda 20. februára 2019

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat, Pror. Zachariáš, svt. Sávva II. Srbský

sviatok má Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Časopis Istina za rok 2011J a n u á r
pozrieť / stiahnuť

F e b r u á r
pozrieť / stiahnuť

M a r e c - A p r í l
(vnútro chýba)

M á j
pozrieť / stiahnuť

J ú n
pozrieť / stiahnuť

J ú l - a u g u s t
(vnútro chýba)

S e p t e m b e r
pozrieť / stiahnuť

O k t ó b e r
pozrieť / stiahnuť

N o v e m b e r
pozrieť / stiahnuť

D e c e m b e r
pozrieť / stiahnuť

 
Online 2