Pekné popoludnie!
utorok 22. októbra 2019

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý apoštol Jakub Alfejov
ZAJTRA sviatok má Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia (303-311)

sviatok má Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, jerapolský biskup (167)
ZAJTRA sviatok má Svätý apoštol Jakub, podľa tela Hospodinov brat (63)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť
Konečne...

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS

vyhlasuje

3.

ročník fotosúťaže

PRAVOSLÁVIE VO FOTOGRAFII


s témou

Súťaže sa môže zúčastniť naozaj každý, dokonca aj ten, kto nevlastní fotoaparát

Pravidlá súťaže

  - na fotografiách musia byť zachytení spolu naši najmladší a najstarší v cirkevnom prostredí (t. z. obe generácie na jednej fotografii)
  - max. 2 fotografie (bez úprav) a to z jednej rodiny
  - popis fotografie (názov, kedy, kde)
  - fotografia musí zachytávať udalosť či objekt výhradne na Slovensku
  - Uzávierka posielania fotografií je do 10. augusta 2009
  - !nezabudnite pripojiť váš kontakt!

 

Vaše foto prijímame:


1. NAJVHODNEJŠIOU FORMOU na e-mailovej adrese:
  sutazbpm@gmail.com

vo formáte *.jpg a s najmenším rozlíšením 400 x 300 pixlov

 

2. na poštovej adrese:
  Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
  Foto súťaž
  Bayerová 8
  080 01 Prešov

vo formáte 9 x 13 najmenej a na fotopapieri (nevyžiadané originály nevraciame)


...tak neváhajte foťte, lovte vo fotoalbumoch a prihláste sa do súťaže!

 

Od 15. augusta 2009 sa môžete zapojiť aj do internetového hlasovania a vyhrať niektorú zo zaujímavých cien, ktoré sme pre vás pripravili. Tak neváhajte a posielajte svoje fotografie, príp. hlasujte.

zdroj: RRIP 
Online 5