Dobré ráno!
piatok 13. decembra 2019

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný (62)
ZAJTRA sviatok má Pror. Nahum; prep. Filaret Milosrdný

sviatok má Mč. Lucie; mč. Eustratij, Auksentij, Evgen, Mardarij a Orest; prep. Arsenios
ZAJTRA sviatok má Mč. Thirs, Levkij a Kallinik; mč. Filemon, Apollonius, Arián a Theotichos Alexandrij

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Aj mládežníci z Čiech a Moravy si pripomenuli Svetový deň pravoslávnej mládeže

Svetový deň pravoslávnej mládeže si pripomenuli aj mládežníci zo susedného Bratrstva pravoslávne mládeže v České Republice. V sobotu 18. februára privítaním Jeho Blaženstva Christofora, metropolitu Českých krajín a Slovenska, Jeho Vysokopreosvietenosti Simeona, arcibiskupa Olomoucko – brnenského a Jeho Preosvietenosti Štefana, biskupa Gruzínskej pravoslávnej Cirkvi sa začala archijerejská svätá liturgia. Spev i obsluhu počas svätej liturgie viedli miestni mládežníci.
V kázni sa mladým veriacim, ale i všetkým zúčastneným prihovoril blaženijší Christofor s otcovskými slovami a zároveň poukázal na veľkú symboliku sviatku Sritenija Hospodňa/ Stretnutia Pána so starcom Simeonom.
Mnoho mladých ľudí v tento pre nás tak sviatočný deň pristúpilo k svätej tajine Eucharistie. V závere liturgie sa taktiež prihovoril vladyka Štefan z Gruzínskej pravoslávnej Cirkvi a spolu s blaženejším vladykom Christoforom daroval Českým mládežníkom ikonu svätého Maxima Vyznávača, ktorého ostatky sa nachádzajú práve v jeho Eparchii v Gruzínsku.
Pre všetkých bol pripravený slávnostný spoločný obed, počas ktorého vladyka Simeon rozpovedal mládežníkom rozprávku. A takýmto otcovským gestom poukázal na starostlivosť o mladých a o dôležitosť záujmu o ich starosti i radosti.
Na konci stolovania sa so svojím spevom predstavili mládežníci z Olomouca pod vedením brata Martina Létala, prezidenta Bratrstva pravoslávne mládeže v České Republice. Program si pripravili i mládežníci nášho Bratstva zo Slovenska. Potom vladykom zasievali dve nádherné piesne sv. Rastislavovi a sv. Gorazdovi mládežníci z Čiech a Moravy. Do programu tiež prispel aj vladyka Štefan so svojou delegáciu, ktorí nám zaspievali modlitbu „Dostojno jesť“ k Presvätej Bohorodičke v gruzínskom jazyku. Modlitbou po jedle a mnoholitstvijem bola zakončená prvá časť programu.
Po obede bola pre mládežníkov pripravená prehliadka mesta Olomouc, ktorú si zobral pod patronát otec Jiří Schotli. Na večerni v olomouckom katedrálnom chráme sme spolu ďakovali Bohu za nádherné chvíle, ktoré sme mohli v tento deň prežiť. Večerňu vystriedala večera a po nej zábavný program, ktorý si pripravili mládežníci. Večer bol ukončený večernými modlitbami.
V nedeľu sa mládežníci zúčastnili na svätej liturgii v olomouckom katedrálnom chráme, ktorú viedol správca tohto chrámu, otec Peter Novák.
Za Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS boli na týchto oslavách prítomní, prezident BPM na Slovensku a sestry Vierka a Svetlana. Tiež boli prítomní Slovenskí mládežníci, ktorí študujú alebo pracujú v Českej Republike, a aj tam sa snažia byť aktívnymi členmi Christovej Cirkvi.
Nech Hospodin boh ochraňuje Českých a Moravských mládežníkov, nech im žehná ich prácu a daruje im veľa radosti z tejto práce. Na mnohaja i blahaja lita.

zdroj: Alexander Haluška, prezident Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku - SYNDESMOS
23. február 2012

Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.