Dobré ráno!
nedeľa 26. mája 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Svätá mučenica Glykéria (177)
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Izidor (251)

sviatok má Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich
ZAJTRA sviatok má Svätý hieromučeník Terapont. Prepodobny Ján Ruský (1730)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Svetový deň Bratstva pravoslávnej mládeže

V sobotu 6. 2. 2016 sa v Spišskej Novej Vsi konali oslavy Bratstva pravoslávnej mládeže - Syndesmos na Slovensku. Sviatok pravoslávnej mládeže sa slávi v celom svete na sviatok Stritenija Hospodňa (Stretnutie Pána so Simeonom), no z dôvodu dvoch rôznych kalendárov sme ho oslávili túto sobotu.

Oslavy začali liturgiou o 9:00 hod., ktorej sa zúčastnilo mnoho duchovných z rôznych arcidekanátov a našu eparchiu zastupovali o. Vladimír Spišák, ako zvolený duchovný pre mládež a o. archidiakon Matúš Spišák. Osláv za zúčastnilo aj mnoho mládežníkov od tých najmenších až po staršie ročníky. Pre pracovné povinnosti sa nemohli zúčastniť naši vladykovia metropolita Rastislav a arcibiskup Juraj, preto v mene oboch o. Milan Gerka prečítal ich posolstvo.

Tohto roku mali oslavy aj medzinárodnú účasť, na ktorú prijali pozvanie mládežníci z Užhorodu. Záverom liturgie užhorodská mládež poďakovala slovenskému bratstvu v mene Vysokopreosvieteného vladyku Feodora, arcibiskupa mukačevského a užhorodského a vedúceho bratstva prot. Viktora Paloša za pozvanie a možnosť spoločne s nami sláviť medzinárodný deň pravoslávnej mládeže.

Hovorcom bola mládežníčka bratstva Oľga Paloš: "Pre nás je veľká česť a radosť byť tu s vami. Už niekoľko rokov je medzi Mukačevskou pravoslávnou eparchiou a Bratstvom pravoslávnej mládeže vašej krajiny vzájomná spolupráca. Mohli sme vidieť mnoho chrámov vašich dvoch eparchií, mnoho zaujímavých miest a veľa sme toho aj počuli. Bez rozdielu, kde bývame, akým jazykom rozprávame nás všetkých spoločne spája Christos Spasiteľ. Berúc účasť na bohoslužbách v pravoslávnych chrámoch Slovenska sa cítime stále ako doma, pri tom cítime vašu lásku a pohostinnosť." Taktiež užhorodská mládež pozvala mládež a duchovných na púť po zaujímavých miestach mukačevskej eparchie.

Následne sa krátko prihovorila prezidentka BPM - Syndesmos na Slovensku Jožka Polakovičová k o. Štefanovi Pružinskému, ktorý vo svojom chráme Klimenta Ochridského zorganizoval tento deň a podarovala mu ikonu BPM.

Po bohoslužbe sme sa všetci presunuli do blízkej reštaurácie, kde nás po duchovnom pokrme čakal ten telesný. Po obede nasledovala krátka prezentácia jednotlivých skupín BPM so svojim programom. Mládežníci z Košíc a Závadky zaspievali duchovné piesne a humenská mládež predstavila svoju činnosť za uplynulé roky formou obrazovej prezentácie. Ďalším zahraničným účastníkom bol náš brat z Etiópie, ktorý je študentom na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove a ten nás v krátkosti oboznámil z ich miestnymi tradíciami a zvykmi. V priestoroch reštaurácie sa zakončil oficiálny program samozrejme modlitbou, po ktorej nasledovalo voľné pokračovanie v priestoroch farského úradu.

Na záver patrí sa nám poďakovať v prvom rade Hospodinu, ktorý nám doprial zúčastniť sa tohto pekného dňa naplneného duchovným bohatstvom Cirkvi a príjemnými stretnutiami. Poďakovanie patrí aj tohtoročným organizátorom PCO Spišská Nová Ves na čele s o. Štefanom Pružinským a mládežníkom Ioannom Haladejom. Veľká úcta a poďakovanie patrí mládežníkom z Užhorodu, ktorí merali dlhú cestu, aby s nami strávili tento deň a povzbudili nás príjemnými slovami. V neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým organizátorom a mládežníkom, bez ktorých by tento deň nemal svoj význam.

Všetkým otcom duchovným s rodinami, mládežníkom a všetkým, ktorí akokoľvek prispievajú k formovaniu pravoslávnej mládeže nech žehná Spasiteľ náš Isus Christos do ďalšej práce s mládežou.
Na mnohaja i blahaja lita!

foto: Viliam Fencík
10. február 2016

Untitled Document