Dobrý večer!
štvrtok 13. augusta 2020

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Predprazd. Vynesenia životodarného Hospodinovho Kríža. Sv. a spravodlivý Eudokim kappadocký (304-305)
ZAJTRA sviatok má ZAČIATOK USPENSKÉHO PÔSTU
Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža Hospodinovho. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar (166 do narodenia Christa)

sviatok má Náš prep. otec Maxim Vyznávač (662). V tento deň sa zakončuje sviatok Premenenia
ZAJTRA sviatok má Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš (8. stor. do narodenia Christa). Prenesenie úct. pozostatkov nášho prep. otca Teodósia, pečerského igumena (1091)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Sviatok svätého Nektária Eginského

V nedeľu 16.11. 2014 sa v michalovskej katedrále konala archijerejská Sv. liturgia pri príležitosti sviatku veľkého svätca 20. storočia Nektária Eginského metropolitu Pentapoloského. Počas celej liturgie boli v chráme veľkým požehnaním mošči(ostatky) svätého Néktária aj s jeho ikonou, ktorú slávnostne vniesol do chrámu vysokopreosvietený Vladyka Juraj. Svätý Nektárij je svätec, na ktorého príhovory sa uzdravilo mnoho ľudí z rôznych chorôb, ale hlavne z onkologických. Spolu s Vysokopreosvieteným Vladykom Jurajom slúžili svätú liturgiu aj duchovní katedrálneho chrámu správca chrámu o. Ján Šafin a správca cirkevnej obce o. Sergej Barilik. Slávnostnej Sv. liturgie sa zúčastnili aj duchovní v dôchodku o. Ján Choma a o. Ján Hatrák.

Vysokopreosvietený Vladyka Juraj vo svojej kázni nadviazal na slová z Evanjelia, kde sa hovorilo o uzdravení posadnutého démonmi, ktorí boli vyhnaní do stáda svíň. Vysokopreosvietený Vladyka Juraj spomenul, že to nie je jediné Evanjeliové svedectvo o posadnutých a ich uzdravení. Pripomenul, že ani v dnešnej dobe nechýbajú ľudia, ktorí sú posadnutý rôznymi démonmi. Mnohí chorý v tom prípade vyhľadávajú rôzne magické a okultné praktiky a ľudí, ktorí ich vykonávajú. Často si ani neuvedomujú, že spolupracujú s démonmi, že na jednej strane sa svojho trápenia môžu zbaviť, ale tak isto si uškodiť inak. Jediný, ktorý uzdravuje nezištne a s láskou k nám je samotný Boh, preto sa so svojimi ťažkosťami utiekajme(prichádzajme) s modlitbou a láskou k nemu a zanechajme všetky ostatné praktiky. Vysokopreosvietený Vladyka Juraj spomenul ako príklad kópiu čudotvornej ikony Bohorodičky klokočovskej, ktorá je uložená v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici, kde tiež došlo už k mnohým uzdraveniam z rôznych ťažkostí.

Pred samotným záverom liturgie bo zaambonnej modlitbe bolo požehnané kolivo(pôstne jedlo z varenej pšenice a rôznych plodov) na pamiatku svätého Nektária Eginského. Vysokopreosvietený Vladyka Juraj pred samotným požehnaním koliva nezabudol stručne pripomenúť život tohto veľkého svätého. Po prečítaní modlitby na požehnanie koliva bolo kolivo požehnané aj svätými ostatkami Nektária.

Nasledovali ďakovné slová a spievanie moholitsvija. Veriaci následne s veľkou úctou prichádzali k svätým ostatkom svätca Nektária Eginského, jeho ikone a ku krížu pre požehnanie. Každý z veriacich si pri odchode z chrámu so sebou odniesol trocha požehnaného koliva ako konkrétne požehnanie svätca.

Všetkým prítomným, trpiacim rôznymi chorobami a hlavne tými onkologickými vyprosujeme na príhovor k svätému Nektáriovi hojnosť Božích milostí a skoré uzdravenie z ich ťažkostí.

Svjaty Nektárie Eginskyj mitropolite Pentapolskyj moli Boha o Nas hrišnych!

zdroj: Wilík (Viliam Fencik)
24. november 2014

Untitled Document Komentáře - chybové hlášeníNepodarilo sa pripojit k databázovému serveru.